Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Cónditor alme síderum,
ætérna lux credéntium,
Christe, redémptor ómnium,
exáudi preces súpplicum.

Qui cóndolens intéritu
mortis períre sæculum,
salvásti mundum lánguidum,
donans reis remédium,

Vergénte mundi véspere,
uti sponsus de thálamo,
egréssus honestíssima
Vírginis matris cláusula.

Cuius forti poténtiæ
genu curvántur ómnia;
cæléstia, terréstria
nutu faténtur súbdita.

Te, Sancte, fide quæsumus,
ventúre iudex sæculi,
consérva nos in témpore
hostis a telo pérfidi.

Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spíritu Paráclito,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

A1/Ad/11/p +


Antífona 1 Anuncieu als pobles: vindrà Déu, el nostre Salvador.

Salm 140, 1-9

Oració enmig del perill

I de les mans de l'àngel pujà a la presència de Déu el fum dels perfums, amb les pregàries del poble sant (Ap 8, 4)

No tardeu a venir, Senyor.
Jo us invoco, escolteu el meu clam.
Que pugi el meu prec davant vostre com l'encens;
alço aquestes mans com l'ofrena del capvespre.

Senyor, poseu-me una guarda a la boca,
poseu sentinelles a la porta dels meus llavis;
no deixeu que el meu cor es decanti a res de mal,
a cometre cap mena d'injustícia.
El pa seductor dels amics de males arts,
no el vull compartir.

Que em pegui el just, que el piadós em reprengui,
però els perfums dels injustos
no ungiran el meu cap.

Segueixo pregant, ara que els veig desgraciats.
S'han estimbat els seus governants,
que havien escoltat les meves paraules amables.

Com una mola de molí trossejada per terra,
els nostres ossos estan escampats
a la boca de la terra dels morts.

Senyor, Déu meu, a vós giro els meus ulls,
en vós em refugio, no em deixeu indefens.
Guardeu-me del llaç que m'han parat,
dels enganys dels qui van amb males arts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Anuncieu als pobles: vindrà Déu, el nostre Salvador.
Antífona 2El Senyor vindrà amb tots els seus sants: aquell vespre serà ple de llum, al·leluia.

Salm 141

Sou la meva possessió en aquesta vida

Totes aquestes coses es compliren en el Senyor a l'hora de la seva passió (S. Hilari)

El meu crit implora l'ajut del Senyor,
el meu crit suplica el Senyor.
Aboco davant seu el meu plany,
exposo davant d'ell el meu perill.

El meu esperit està cansat.
Vós sabeu per on camino;
m'han amagat un llaç
al lloc per on passava.

Miro per veure qui es posa a favor meu;
no trobo ningú que faci cas de mi;
he perdut tota esperança d'escapar-me,
ningú no s'interessa per salvar-me la vida.

Imploro auxili, Senyor,
us dic: «Sou el meu refugi,
la meva possessió en aquesta vida.

Escolteu atentament el meu clam,
perquè he quedat desemparat;
allibereu-me dels qui em persegueixen,
homes més forts que no pas jo.

Traieu-me de la presó,
i en donaré gràcies, lloant el vostre nom.
Els justos faran corona al voltant meu,
agraint la mercè que m'heu fet.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor vindrà amb tots els seus sants: aquell vespre serà ple de llum, al·leluia.
Antífona 3 Vindrà el Senyor amb gran poder, i el veuran tots els homes de la terra.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Vindrà el Senyor amb gran poder, i el veuran tots els homes de la terra.

Lectura breu

1Te 5, 23-24
Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot sants, i guardi totalment irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per quan retorni nostre Senyor Jesucrist. Déu, que us crida, és digne de tota confiança; ell ho farà així.

Responsori breu

V. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

V. I doneu-nos la vostra salvació.
R. El vostre amor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

Càntic de Maria

Antífona Mireu, el Senyor ve de lluny i el seu esclat omple tota la terra.

Pregàries

Invoquem Crist, goig i exultació de tots els qui l'esperen, i diguem: Veniu, Senyor, no tardeu més.

Esperem, plens de goig, la vostra vinguda, Jesús, Senyor, veniu.

Vós que existiu abans de tots els temps, veniu a salvar-nos en el nostre.

Vós, que creàreu el món i tots els qui l'habiten, veniu a redimir la humanitat que les vostres mans formaren.

Vós, que no desdenyàreu de prendre una naturalesa moridora, veniu a arrencar-nos del poder de la mort.

Vós, que vinguéreu per a que tinguéssim vida a desdir, veniu, doneu-nos la vostra vida eterna.

Vós, que volguéreu aplegar tota la humanitat en el vostre Regne, veniu a reunir els que us esperen per veure-us cara a cara.

Demanem ara amb confiança la vinguda del Regne de Déu, amb les mateixes paraules que Jesús ens va ensenyar: Pare nostre.

Oració


Concediu, Senyor, als vostres fidels d'acollir amb bones obres la vinguda del vostre Fill Jesucrist, perquè comptats entre els elegits a la seva dreta, posseeixin en herència el Regne del cel. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-