Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Creador sacre dels estels,
llum perdurable dels creients,
oïu la veu dels suplicants,
oh Crist, santíssim redemptor.

Vós que, dolent-vos que en la mort
s'acabi el viure fugisser,
heu preservat el món malalt
donant remei als pecadors,

quan és proper el vespre del món,
talment del tàlem un espòs,
sortiu del claustre continent
de vostre mare virginal.

Amb el poder del qual tostemps
les coses flecten el genoll;
les siderals, les d'aquest món
s'han declarat vostres vassalls.

A Vós, el Sant, us demanem
fiats del tot, jutge futur,
que ens preserveu tots els instants
del dard del pèrfid enemic.

Sigui l'honor a Vós, oh Crist,
rei compassiu, i al Pare excels
amb l'Esperit Consolador
per tots els segles perennals. Amén

SalmòdiaAntífona 1 He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.

Salm 40

Pregària d'un malalt

Un de vosaltres em trairà, un que menja amb mi (Mc 14, 18)

Feliç el qui s'interessa pel pobre desvalgut;
en temps difícils el Senyor el salvarà,
el guardarà i el farà viure feliç a la terra,
no el deixarà a mercè dels enemics.

El Senyor el sostindrà en el dolor,
fins a treure'l del llit on jeia malalt.

Jo clamo: «Senyor, compadiu-vos de mi.
He pecat contra vós, salveu-me la vida».

Parlen de mi els meus enemics i em volen mal:
«Quan es morirà! Que s'esborri el seu nom.»

Si algun en ve per visitar-me, fingeix,
ve a buscar males notícies
per divulgar-les a fora.

Els qui m'odien murmuren entre ells,
fan sobre meu presagis dolents:
«El seu mal no té remei;
ja és al llit, i no se n'alçarà.»

Fins l'amic millor, en qui jo confiava,
que menjava amb mi, compartint el meu pa,
m'ha traït el primer.

Però vós, Senyor, compadiu-vos de mi,
restabliu-me, i jo faré justícia.

En això he conegut que m'estimàveu:
que el meu enemic no pot cantar victòria.
Però a mi, em conserveu sense culpa
i em mantindreu per sempre davant vostre.

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
des de sempre i per sempre. Amén, amén.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.
Antífona 2El Senyor de l'univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Salm 45

Déu, refugi i fortalesa del seu poble

Li posaran Emmanuel, que vol dir «Déu-és-amb-nosaltres» (Mt 1, 23)

Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.
No temem res, quan se somou la terra,
quan les muntanyes s'enfonsen dins el mar.

Ja poden bramular i escumejar les onades,
i al seu embat, estremir-se les muntanyes:
El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Els braços d'un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l'Altíssim.

Déu hi és al mig, es manté ferma.
Déu la defensa abans que apunti el dia;
si s'amotinen les nacions i es revolten els reis,
fa esclatar el seu tro, i la terra es desfà.

El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Veniu, mireu les gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.
A tot arreu ha fet cessar els combats,
ha trencat els arcs i trossejat les llances,
ha tirat al foc els escuts.

Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu;
jo domino els pobles, domino el món.

El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor de l'univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de Jacob.
Antífona 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

Càntic Ap 15, 3-4


Himne d'adoració

Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables!
Senyor, rei de tots els pobles,
les vostres decisions són justes, no van mai errades.

Qui no us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!
Perquè vós sou l'únic Sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

Lectura breu

2Pe 3, 8b-9
Per al Senyor tant és un dia com mil anys i mil anys com un dia. No és que el Senyor difereixi el compliment de les promeses, com ho suposen alguns; és que el Senyor és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú no es perdi, sinó que tothom arribi a convertir-se.

Responsori breu

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.
R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

Càntic de Maria

Antífona He cridat d'Egipte el meu Fill: vindrà a salvar el seu poble.

Pregàries

Invoquem amb confiança Crist, pastor i guardià de les nostres ànimes, i diguem-li: Afavoriu-nos, Senyor, amb la vostra benvolença.

Bon Pastor del ramat de Déu, veniu, congregueu tots els homes en la vostra Església.

Ajudeu, Senyor, els pastors del vostre poble que peregrina, perquè pasturin amb sol·licitud el ramat fins que vós tornareu.

Escolliu d'entre nosaltres predicadors de la vostra Paraula, que anunciïn l'Evangeli fins a l'extrem de la terra.

Apiadeu-vos dels qui sofreixen i es desanimen, doneu-los un bon amic que els encoratgi.

Mostreu la vostra glòria en les estances celestials als qui en aquest món van escoltar la vostra veu.

Diguem, ara, amb Jesús l'oració dels fills de Déu: Pare nostre.

Oració


Desvetlleu, Senyor, el vostre poder i veniu: allibereu-nos i salveu-nos dels mals que ens amenacen per culpa dels nostres pecats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-