Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Santíssim Déu del cel immens
que il·lumineu cada matí
amb raigs de llum l'extrem del món
i el matiseu amb mil colors.

Quan començava el dia quart
vàreu encendre el sol ardent,
llei a la lluna vàreu dar
i òrbites fixes als estels

Per posar un terme que marqués
la fi dels dies i les nits,
i un signe clar per distingir
els primers jorns de cada mes.

Foragiteu la nit dels cors,
renteu les taques de la ment,
desfeu els vincles del pecat,
llenceu el feix dels nostres crims.

SalmòdiaAntífona 1 És admirable com ho sabeu tot, Senyor; tan admirable que no ho puc entendre.

Salm 138

Déu coneix els qui li són fidels

¿Qui pot conèixer el pensament del Senyor? ¿Qui l'ha assessorat com a conseller? (Rm 11, 34)

I

Heu penetrat els meus secrets, Senyor, i em coneixeu,
vós veieu quan m'assec o quan m'aixeco,
descobriu de lluny estant els meus propòsits,
sabeu bé si camino o si reposo,
us són coneguts tots els meus passos.

Encara no tinc als llavis la paraula,
que vós, Senyor, ja la veieu pronunciada.
M'estrenyeu a banda i banda,
teniu damunt meu la vostra mà.
És admirable com ho sabeu tot;
és tan admirable que no ho puc entendre.

¿On aniria que el vostre esperit no hi fos present?
¿On fugiria que jo no estigués davant vostre?
Si pujava dalt del cel, vós hi sou,
si m'ajeia als inferns, us hi trobo.

¿Provaré de prendre les ales de l'aurora
per anar a viure a l'altre extrem del mar?
També allà m'hi portarien les mans vostres,
també allà m'hi vindrien a buscar.

¿Diré, doncs: Que m'amaguin les tenebres
i tingui per llum la negra nit?
Però per a vós no són fosques les tenebres,
la nit us és tan clara com el dia,
llum o fosca us són igual.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1És admirable com ho sabeu tot, Senyor; tan admirable que no ho puc entendre.
Antífona 2Jo, el Senyor, examino el cor dels homes i dono a cadascú segons el que es mereix.

II

Vós heu creat el meu interior,
m'heu teixit en les entranyes de la mare.
Us dono gràcies per haver-me fet tan admirable,
és meravellosa la vostra obra.

Us era tot jo ben conegut,
res de meu no us passava per alt
quan jo m'anava fent secretament,
com un brodat, aquí baix a la terra.

Els vostres ulls ja veien els meus actes,
tots eren inscrits al vostre llibre;
ja us afiguràveu els meus dies
abans que existís el primer.

Déu meu, qui pot ponderar els vostres designis,
qui pot comptar-los d'un a un!
Si m'hi posava, serien més que els grans de sorra,
i encara, quan m'alcés, em quedaríeu vós.

Déu meu, penetreu els meus secrets
per conèixer el meu cor,
examineu-me per conèixer què desitjo.
Mireu que no vagi per camins d'idolatria,
guieu-me per camins eterns.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Jo, el Senyor, examino el cor dels homes i dono a cadascú segons el que es mereix.
Antífona 3 Per ell Déu ha creat l'univers, i tot es manté unit en ell.

Càntic Col 1, 12-20

Crist, engendrat abans de tota la creació, és la primícia dels qui retornen d'entre els morts.

Donem gràcies al Pare,
que ens ha fet dignes de tenir part
en l'heretat del poble sant,
en el Regne de la llum.

Ell ens alliberà del poder de les tenebres
i ens traspassà al Regne del seu Fill estimat,
en qui tenim el nostre rescat,
el perdó dels nostres pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,
ja que Déu ha creat totes les coses per ell,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobirans, governs i potestats.

Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell.
Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.

Ell és també el cap del cos, que és l'Església.
Ell n'és l'origen,
és la primícia dels qui retornen d'entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.

Déu volgué que residís en ell
la plenitud de tot el que existeix;
per ell Déu volgué reconciliar-se tot l'univers
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Per ell Déu ha creat l'univers, i tot es manté unit en ell.

Lectura breu

1Jo 2, 3-6
Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus manaments. Els qui diuen que el coneixen, però de fet no compleixen els seus manaments, són mentiders, no diuen pas la veritat. Però els qui fan cas de la paraula de Jesucrist han arribat de debò a estimar Déu perfectament. Tenim aquest senyal per a conèixer si estem amb ell: els qui afirmen que estan en ell s'han de comportar com ell es comportava.

Responsori breu

V. Guardeu-me, Senyor, com la nineta dels ulls.
R. Guardeu-me, Senyor, com la nineta dels ulls.

V. Protegiu-me a l'ombra de les vostres ales.
R. Com la nineta dels ulls.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Guardeu-me, Senyor, com la nineta dels ulls.

Càntic de Maria

Antífona Les obres del vostre braç són potents. Disperseu, Senyor, els superbs i exalceu els humils.

Pregàries

Aclamem exultants Déu Pare misericordiós, perquè el seu amor és gran fins al cel i diguem-li: Sou l'alegria, Senyor, dels qui esperen en vós.

Senyor, que enviàreu el vostre Fill al món no perquè el judiqués, sinó perquè el salvés, us demanem que la seva mort gloriosa doni fruits abundants en nosaltres.

Vós, que féreu dels vostres sacerdots ministres de Crist i els constituíreu administradors dels vostres misteris, concediu-los fidelitat, saviesa i caritat.

Els qui heu cridat, Senyor, a una vida de perfecta castedat pel Regne del cel, feu que acompanyin el vostre Fill amb una fidelitat sense màcula.

Vós, que al principi creàreu l'home i la dona, manteniu les famílies unides en un amor sincer.

Vós, que pel sacrifici de Jesucrist llevàreu els pecats del món, concediu a tots els difunts la remissió dels seus pecats.

Perquè ningú no arriba al Pare sinó hi va per Jesús, adrecem-nos ara a Déu amb les paraules que ell mateix ens va ensenyar. Pare nostre.

Oració


Manifesteu, Senyor, el vostre amor, que omple de béns els pobres, i concediu a la nostra pobresa l'abundor de les vostres riqueses. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-