Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Apòstols i amics de Crist,
la llum que heu copsat i heu vist,
reflectiu-la al nostre món.

Com guspira flamejant,
seduïts per la mirada,
del Crist féreu gran trobada
i el seguíreu a l'instant.
Quina estrella, al vostre front!

Sense bossa pel camí,
donant pau a aquell qui es troba,
lluny porteu la bona nova,
com el Crist va fer i va dir.
Ja l'Església es difon.

Sou, del Crist ressuscitat,
testimonis, amb fermesa,
no us fa por cap escomesa,
tota lluita heu superat.
De la fe sou el crit pregon! Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Estic al servei de l'Evangeli per un do de la gràcia de Déu, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Estic al servei de l'Evangeli per un do de la gràcia de Déu, al·leluia.
Antífona 2Estic disposat a fer tot el que calgui per poder tenir part en l'Evangeli, al·leluia.

Salm 113 A

Les meravelles de l'Èxode.

Sapigueu que heu sortit d'Egipte tots els qui heu renunciat a les ambicions del món, (S. Agustí)

Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte,
quan se n'anaren del poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d'Israel, la seva possessió.

El mar, en veure'ls, va fugir,
i el Jordà se'n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
enjogassades com petits de la ramada.

¿Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per tornar riu amunt?
¿Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
enjogassades com petits de la ramada?

És davant del Senyor que s'estremí la terra,
davant del Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d'aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Estic disposat a fer tot el que calgui per poder tenir part en l'Evangeli, al·leluia.
Antífona 3 Déu m'ha concedit la gràcia d'anunciar als altres pobles les riqueses insondables del Crist, al·leluia.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l’Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
R. Al·leluia
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu m'ha concedit la gràcia d'anunciar als altres pobles les riqueses insondables del Crist, al·leluia.

Lectura breu

Col 1, 3-6a
Donem gràcies a Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, i preguem sempre per vosaltres d'ençà que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l'amor que teniu a tots els del poble sant, pensant en l'esperança d'allò que Déu us té reservat en el cel. Aquesta esperança us la va fer conèixer la predicació de l'Evangeli, que us ha arribat com a tot el món. Per tot arreu va creixent i donant fruit.

Responsori breu

V. Conteu a les nacions la glòria del Senyor. Al·leluia, al·leluia.
R. Conteu a les nacions la glòria del Senyor. Al·leluia, al·leluia.

V. I a tots els pobles els seus prodigis.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Conteu a les nacions la glòria del Senyor. Al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona La paraula del Senyor dura per sempre, i aquesta paraula és l'Evangeli que us ha estat anunciat, al·leluia.

Pregàries

Déu, Pare de tota llum, ens ha cridat a la veritable fe per l'Evangeli del seu Fill. Preguem per tot el seu poble sant, i diguem-li: Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església.

Pare, vós que ressuscitàreu d'entre els morts el vostre Fill, el bon pastor de les ovelles, feu que siguem testimonis seus fins als límits de la terra.

Vós enviàreu el vostre Fill al món per anunciar la redempció als pobres, convertiu-nos en predicadors de l'Evangeli a tota la creació.

Vós enviàreu el vostre Fill perquè sembrés la llavor de l'Evangeli: concediu el goig d'una bona collita als qui amb fatiga sembren la Paraula.

Vós enviàreu el vostre Fill al món, perquè, per la seva sang, el reconciliés amb vós: feu que tots cooperem a la reconciliació.

Vós, que teniu el Fill assegut a la vostra dreta, en el cel, admeteu els difunts al vostre Regne de benaurança.

Preguem ara el Pare com Jesús ensenyà als Apòstols: Pare nostre.

Oració


Senyor, vós heu enaltit sant Marc amb el carisma d'evangelista. Feu que progressem amb el seu ensenyament i seguim fidelment les petjades de Crist. Que amb vós viu i regna.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-