Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit,
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni amb cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.

És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.

Salm 71

La potestat reial del Messies

Van obrir les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra (Mt 2, 11)

I


Déu meu, doneu al rei el vostre dret,
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres;
que desfaci els opressors.

Que duri com el sol i com la lluna,
segles i més segles.
Que faci el bé com la pluja a l'herbei,
com els ruixats assaonen la terra.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys i abundi la pau.
Que domini des d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país.

Els adversaris li faran homenatge,
els enemics s'abaixaran fins a la pols.
Li portaran obsequis les illes
i els reis de Tarsís;
els reis d'Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.

Li faran homenatge tots els reis
se li sotmetran tots els pobles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.
Antífona 2El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels violents.

II


Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.

S'apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort;
els rescatarà del poder dels violents,
estimant com un tresor la seva vida.

Que visqui i li donin l'or d'Aràbia,
que preguin per ell tots els dies
i no parin mai de beneir-lo.

Que els blats abundin al seu país,
i onegin per les muntanyes;
que floreixin i granin com al Líban,
i en cullin com l'herba del camp.

Que es perpetuï el seu nom
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se'n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat.

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
l'únic que fa meravelles;
sigui sempre beneït el seu nom gloriós;
que la seva glòria ompli la terra.
Amén, amén.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels violents.
Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

El judici de Déu

Gràcies, Senyor, Déu de l'univers,
que sou i éreu,
perquè ja heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.

Les nacions estaven furioses,
però ara ha arribat el vostre dia,
l'hora de judicar els morts:
l'hora de recompensar
els vostres servents els profetes
el poble sant
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits,
l'hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu,
l'hora del seu poder i del seu regne,
i el seu Messies ja governa,
perquè l'acusador dels nostres germans,
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri,
ja que no van estimar tant la vida
que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Lectura breu

Jm 4, 7-8. 10
Sotmeteu-vos a Déu. Resistiu al diable, i el diable fugirà. Acosteu-vos a Déu, i Déu s'acostarà. Pecadors irresoluts, renteu-vos les mans, purifiqueu els vostres cors! Humilieu-vos davant el Senyor, i ell us enaltirà.

Responsori breu

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

Càntic de Maria

Antífona Aquell ric, que no donava a Llàtzer ni les engrunes del pa, després li demanava una gota d'aigua.

Pregàries

Celebrem la misericòrdia de Déu, que ens il·lumina amb la gràcia de l'Esperit Sant perquè resplendim per la nostra fe i les obres bones. Preguem el Senyor tot dient: Vivifiqueu, Senyor, el poble que Crist ha redimit.

Senyor, font i origen de tota santedat, per mitjà del misteri eucarístic uniu més íntimament a Crist els bisbes, preveres i diaques, perquè vegin renovada la gràcia que els fou conferida per la imposició de les mans en la seva ordenació.

Ensenyeu els vostres fidels a participar digna i fructuosament en la taula de la Paraula i del Cos de Crist, perquè realitzin en la seva vida el que han rebut en el sagrament.

Concediu-nos la gràcia de reconèixer en cada home la dignitat d'un fill vostre, redimit per la sang de Crist, a fi de respectar la llibertat i la consciència dels nostres germans.

Que tots els homes sàpiguen moderar l'afany de posseir béns terrenals, i atenguin a les necessitats dels altres.

Apiadeu-vos dels fidels que avui heu cridat d'aquest món, i doneu-los l'eterna benaurança.

Invoquem Déu Pare amb la pregària que Jesús ens ensenyà: Pare nostre.

Oració


Senyor, vós estimeu la innocència i la retorneu als qui l'han perduda; atraieu cap a vós el cor dels vostres fidels, de manera que, inflamats pel foc del vostre Esperit, siguin ferms en la fe i eficients en les obres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-