Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Escoltem la paraula que ens convida
a sortir de l'Egipte del pecat,
emprenent el camí de nova vida,
convertim-nos de cor a la veritat.

Caminem pel desert i, tot fent via,
sentirem la presència del Senyor;
en l'esperit, el doll fresc de l'alegria
del qui estima en la prova del dolor.

Brollarà de la roca l'aigua viva,
i del cor trossejat la nova deu,
guanyarem les batalles, sense minva,
amb el nou Moisès braços en creu.

Del Nil al Jordà, fet profecia
d'una terra que raja llet i mel,
convertit el mannà en eucaristia,
del desert en farem camí del cel. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Déu ha constituït el Crist jutge de vius i de morts.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu ha constituït el Crist jutge de vius i de morts.
Antífona 2Sortós l'home compassiu en el Senyor: no caurà mai.

Salm 111

La felicitat de l'home just

Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat (Ef 5, 8-9)

Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.

Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable.

Viu sense por de les males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem,
i a la fi veurà vençuts els enemics,

Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.

L'injust, quan ho veu, es consumeix,
i estreny les dents d'indignació.
S'esvaeixen les ambicions de l'injust.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Sortós l'home compassiu en el Senyor: no caurà mai.
Antífona 3 Déu ha complert el que havia anunciat per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir.

Càntic 1Pe 2, 21-24


Crist patí per nosaltres,
i així ens deixà el seu exemple
perquè seguim les seves petjades.

Ell no obrava amb violència
ni tenia mai als llavis la perfídia.
Quan l'insultaven, no responia insultant;
quan el turmentaven, no responia amb amenaces;
sinó que confiava la seva causa
a aquell que judica amb justícia.

A la creu, ell portà en el seu cos les nostres culpes,
perquè no visquem més com a pecadors,
sinó com a justos.
Les seves ferides ens curaven.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu ha complert el que havia anunciat per boca de tots els profetes: que el seu Messies havia de patir.

Lectura breu

1C 9, 24-25
¿No sabeu que a l'estadi tots els corredors es llancen a la cursa, i només un s'emporta el premi? Correu bé si voleu guanyar. L'atleta s'ha d'abstenir de moltes coses, i tot per guanyar-se una corona que es marceix el mateix dia, mentre que nosaltres n'hem de guanyar una que mai no es marcirà.

Responsori breu

V. Mireu, Senyor, i tingueu pietat, perquè hem pecat contra vós.
R. Mireu, Senyor, i tingueu pietat, perquè hem pecat contra vós.

V. Oh Crist, escolteu les nostres súpliques.
R. Perquè hem pecat contra vós

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Mireu, Senyor, i tingueu pietat, perquè hem pecat contra vós.

Càntic de Maria

Antífona M'he rentat els ulls a la font; ara hi veig, Senyor, i crec en vós.

Pregàries

Donem gràcies sempre a Crist, el nostre cap i el nostre mestre, que vingué a servir i a fer el bé a tothom, i demanem-li amb humilitat i confiança: Visiteu, Senyor, la vostra família.

Assistiu, Senyor, els bisbes i preveres de la vostra Església, que participen de la vostra missió de cap i de pastor, que per vós portin els homes cap el Pare.

Que el vostre sant Àngel acompanyi els vianants, perquè evitin tot perill de cos i d'ànima.

Ensenyeu-nos a servir els altres, imitant-vos a vós, que vinguéreu a servir i no a ser servit.

Que tots els homes s'ajudin fraternalment, i que formin una comunitat ferma, sostinguda per vós.

Sigueu misericordiós amb els nostres germans difunts, i admeteu-los a la llum de la vostra presència.

Agermanats en una pregària comuna, diguem al Pare de tots: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós per mitjà del vostre Fill reconcilieu meravellosament amb vós el llinatge humà; feu que el poble cristià s'afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes de Pasqua que s'acosten. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-