Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Déu té nom: Ell és sempre amb el seu poble,
solidari dels pobres i oprimits,
consciència i clam en els profetes
fent memòria contra tants oblits.

Quaranta anys pel desert, l'Egipte enrere,
fent camí, l'horitzó verge al davant:
llibertat que és tot festa en l'assemblea,
terra nova que el poble va creant.

Som temptats de tornar al vell esclavatge:
els vells ídols són dolços d'enyorar...
Car seguir l'Esperit vol dir tothora
inventar de bell nou, recomençar.

Però el nou pa el pasta un poble que treballa,
la suor raja alegre si és per tots;
llet i mel regalimarà la terra,
oliveres i palmes trauran brots.

I Jesús ens dirà: "Convé que sigui"
i obrirà al cel les branques de la creu,
i els clavells duran sang del seu Calvari
i la vida de tots tindrà aquest preu.

SalmòdiaAntífona 1 He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.

Salm 40

Pregària d'un malalt

Un de vosaltres em trairà, un que menja amb mi (Mc 14, 18)

Feliç el qui s'interessa pel pobre desvalgut;
en temps difícils el Senyor el salvarà,
el guardarà i el farà viure feliç a la terra,
no el deixarà a mercè dels enemics.

El Senyor el sostindrà en el dolor,
fins a treure'l del llit on jeia malalt.

Jo clamo: «Senyor, compadiu-vos de mi.
He pecat contra vós, salveu-me la vida».

Parlen de mi els meus enemics i em volen mal:
«Quan es morirà! Que s'esborri el seu nom.»

Si algun en ve per visitar-me, fingeix,
ve a buscar males notícies
per divulgar-les a fora.

Els qui m'odien murmuren entre ells,
fan sobre meu presagis dolents:
«El seu mal no té remei;
ja és al llit, i no se n'alçarà.»

Fins l'amic millor, en qui jo confiava,
que menjava amb mi, compartint el meu pa,
m'ha traït el primer.

Però vós, Senyor, compadiu-vos de mi,
restabliu-me, i jo faré justícia.

En això he conegut que m'estimàveu:
que el meu enemic no pot cantar victòria.
Però a mi, em conserveu sense culpa
i em mantindreu per sempre davant vostre.

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
des de sempre i per sempre. Amén, amén.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1He pecat contra vós, Senyor: salveu-me la vida.
Antífona 2El Senyor de l'univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Salm 45

Déu, refugi i fortalesa del seu poble

Li posaran Emmanuel, que vol dir «Déu-és-amb-nosaltres» (Mt 1, 23)

Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.
No temem res, quan se somou la terra,
quan les muntanyes s'enfonsen dins el mar.

Ja poden bramular i escumejar les onades,
i al seu embat, estremir-se les muntanyes:
El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Els braços d'un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l'Altíssim.

Déu hi és al mig, es manté ferma.
Déu la defensa abans que apunti el dia;
si s'amotinen les nacions i es revolten els reis,
fa esclatar el seu tro, i la terra es desfà.

El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Veniu, mireu les gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.
A tot arreu ha fet cessar els combats,
ha trencat els arcs i trossejat les llances,
ha tirat al foc els escuts.

Desistiu, reconeixeu que jo sóc Déu;
jo domino els pobles, domino el món.

El Senyor de l'univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor de l'univers és amb nosaltres, la nostra muralla és el Déu de Jacob.
Antífona 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

Càntic Ap 15, 3-4


Himne d'adoració

Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables!
Senyor, rei de tots els pobles,
les vostres decisions són justes, no van mai errades.

Qui no us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!
Perquè vós sou l'únic Sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Tots els pobles, Senyor, vindran a fer-vos homenatge.

Lectura breu

Jm 5, 16. 19-20
Confesseu als altres els vostres pecats perquè preguin per vosaltres, i Déu posarà remei al vostre mal. La pregària insistent d'un just és molt poderosa. Germans meus, si algun de vosaltres s'allunyava de la veritat i un altre el feia retornar, sapigueu que els qui fan tornar al bon camí els esgarriats, els salven de la mort i cobreixen tots els seus pecats.

Responsori breu

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

Càntic de Maria

Antífona Ni que et trobis ja a l'altar a punt de presentar l'ofrena, si allà recordes que un germà teu té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena, i vés primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena.

Pregàries

Invoquem, germans, Jesucrist, el Senyor, que amb la seva sang va santificar el seu poble, i diguem-li: Compadiu-vos, Senyor, del vostre poble.

Redemptor nostre, per la vostra passió concediu als vostres fidels el do de la mortificació corporal, sosteniu-los en la lluita contra les adversitats, enfortiu-los amb més esperança, perquè es preparin més intensament a les festes de la resurrecció.

Moveu els cristians a difondre, en virtut del do profètic que tenen, l'Evangeli vostre pertot arreu, i que el confirmin amb la seva fe, esperança i caritat ardent.

Reconforteu amb la vostra gràcia tots els afligits, i feu-nos sol·lícits a consolar-los fraternalment.

Ensenyeu als fidels a compartir la vostra passió amb els seus sofriments, perquè manifestin la vostra salvació en la seva vida.

Vós, que sou l'autor de la vida, recordeu-vos dels qui han deixat aquest món, i atorgueu-los la glòria de la resurrecció.

Joiosos de saber-nos fills de Déu, acudim al nostre Pare, tot dient: Pare nostre.

Oració


Feu, Senyor, que els vostres fidels es vagin disposant a la celebració de la Pasqua, i que la mortificació del cos, que practiquen en la Quaresma, redundi per a tots en vigor de l'esperit. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-