Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

La llum de Crist ens il·lumina.
El seu esclat desfà la nit,
el seu fulgor dissipa els odis,
l'amor reviu, floreix la pau.

Que el nostre prec empleni els aires;
serà perfum d'encens plaent.
Alcem les mans aquest capvespre
com a present d'honor sagrat.

Portem ací les esperances,
l'anhel i el goig de tot el món.
La nostra fe de nou demana
de consagrar delits i plors.

Així reneix una lloança
de llavis purs, de cors sincers,
al Pare excels que ens ressuscita
junt amb el Crist en l'Esperit

SalmòdiaAntífona 1 Des de la sortida fins a la posta del sol lloeu el nom del Senyor.

Salm 112

Lloança al nom del Senyor

Derroca els poderosos del soli i exalça els humils (Lc 1, 52)

Servents del Senyor, lloeu-lo,
lloeu el nom del Senyor.
Sigui beneït el nom del Senyor
ara i per tots els segles.
Des de la sortida fins a la posta del sol
lloeu el nom del Senyor.

El Senyor és excels als ulls de tots els pobles,
la seva glòria s'eleva més enllà del cel.
¿Qui és com el Senyor, el nostre Déu?
Té molt amunt el seu tron,
i des d'allí s'inclina
per veure el cel i la terra.

Aixeca de la pols el desvalgut,
treu el pobre de la cendra,
per asseure'l entre els poderosos,
els poderosos del seu poble.
La qui vivia estèril a casa,
la fa mare feliç amb els fills.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Des de la sortida fins a la posta del sol lloeu el nom del Senyor.
Antífona 2Invocant el nom de Déu, alçaré el calze per celebrar la salvació.

Salm 115

Acció de gràcies al temple

Oferim a Déu, per Jesucrist, una acció de gràcies perpètua (He13 15)

Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc de dissortat»,
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen.»

¿Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.
Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble.

Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.

Us oferiré una víctima d'acció de gràcies,
invocant el vostre nom;
compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig Jerusalem.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Invocant el nom de Déu, alçaré el calze per celebrar la salvació.
Antífona 3 Jesucrist, el Senyor, s'abaixà: per això Déu l'ha exalçat per sempre.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Jesucrist, el Senyor, s'abaixà: per això Déu l'ha exalçat per sempre.

Lectura breu

He 13, 20-21
Faig present el meu desig al Déu de la pau: Ell ha fet pujar d'entre els morts Jesús, Senyor nostre, l'ha constituït el gran pastor de les ovelles, i ha segellat amb la seva sang una aliança eterna; que ell us assorteixi amb tota mena de bé perquè pugueu complir la seva voluntat; que ell mateix, per Jesucrist, faci en nosaltres allò que li és plaent. A ell sigui donada la glòria pels segles dels segles. Amén.

Responsori breu

V. Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!
R. Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!

V. Totes les heu fetes amb saviesa.
R. Que en són de variades.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Les vostres obres, Senyor, que en són de variades!

Càntic de Maria

Antífona Ha arribat l'hora i el Regne de Déu és a prop, diu el Senyor.

Pregàries

Recordem, germans, com Crist es compadí del poble famolenc i per ell va obrar miracles, perquè l'estimava. Demanem-li, doncs, amb tot afecte: Mostreu-nos, Senyor, el vostre amor.

Reconeixem, Senyor, que de la vostra bondat provenen les gràcies que avui hem rebut; que no retornin estèrils a vós, sinó que fructifiquin en un cor ben disposat.

Vós, que sou la llum i la salvació de tots els pobles, vetlleu pels missioners enviats per tot el món, enceneu en ells el foc de l'Esperit.

Feu que tots treballem per conformar cada dia més el nostre món al vostre pla creador, i així sota el vostre guiatge respondrem amb més generositat als postulats i necessitats més urgents del nostre temps.

Vós, que sou el metge del cos i de l'ànima, alleugeu els malalts, assistiu els moribunds, visiteu-nos i conforteu-nos amb la vostra misericòrdia.

Compteu els difunts entre els vostres benaurats, inscrits al llibre de la vida.

Units a Jesucrist, el nostre gran sacerdot, repetim la seva pregària, tot dirigint-nos al Pare del cel: Pare nostre.

Oració


Déu totpoderós i etern, feu que visquem d'acord amb la vostra voluntat , i que, en nom del vostre Fill, donem fruit abundant de bones obres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-