Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Damunt de la terra cau la nit,
la terra dorm i tota cosa.
Que vetlli i canti l'esperit,
la caritat mai no reposa.

Retorna l'hora del combat
i del dejuni amb cants de festa.
Ara és el temps que ens és donat
de pietat i de conquesta.

Que vingui Crist a nostre ajut,
la nova vida recomenci
com una eterna joventut,
vestits de llum i de silenci.

No vindrà l'hora del repòs,
sinó després de ferma lluita.
Que l'esperit domini el cos
i en faci do com una fruita.

És pel camí del sofriment
que Crist es dóna cada dia.
Pa de dolor, dolç aliment,
graner d'amor, eucaristia.

Mentre, en pregària, es consum
la nostra vida en esperança,
que la Quaresma sigui llum
de caritat i de lloança. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Vaig cridar auxili i em vau guarir; Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

Salm 29

Acció de gràcies després d'una malaltia mortal.

Crist donà gràcies al Pare després de la seva resurrecció gloriosa (Cassià)

Amb quin goig us exalço, Senyor!
M'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava,
i no heu permès que se n'alegrin els enemics.

Senyor, Déu meu, vaig cridar auxili, i em vau guarir.
Senyor, m'heu arrencat de la terra dels morts,
quan ja m'hi enfonsava, m'heu tornat a la vida.

Canteu al Senyor, els qui l'estimeu,
enaltiu la seva santedat.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l'endemà són crits de joia.

Jo pensava, quan em veia segur:
«No cauré mai.»
Senyor, quan m'afavoríeu, m'asseguràveu
l'honor i el poder;
en amagar-se la vostra mirada,
vaig quedar trasbalsat.

He clamat a vós, Senyor,
he suplicat al meu Déu:
«¿Què hi guanyareu que perdi la vida
i baixi a la fossa?»

¿És la pols que us lloarà,
que proclamarà que sou fidel?
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor.

Heu mudat en joia les meves penes,
m'heu tret el dol i m'heu vestit de festa;
el meu cor us cantarà, no callaré mai més;
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Vaig cridar auxili i em vau guarir; Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.
Antífona 2Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa.

Salm 31

Alegria del pecador perdonat

David proclama feliç l'home que Déu compta entre els justos al marge de les obres (Rm 4, 6)

Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.
Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa,
i dintre seu ja no manté l'engany.

Mentre callava la culpa, era esgotador el meu clam,
se'm consumien les forces;
dia i nit la vostra mà pesava damunt meu,
es fonia el meu vigor com en les secades d'estiu.

M'he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.
Tant bon punt m'ho he proposat, Senyor,
m'heu perdonat la culpa comesa.

Que us supliquin els fidels
als moments de desgràcia;
per més que els rius es desbordin,
a ells, ni els tocaran.

En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.
Tothom celebra al voltant meu
el goig de veure'm lliure.

Em dieu: «Jo mateix t'instruiré,
t'ensenyaré el camí que has de seguir,
seré el teu conseller
i els meus ulls vetllaran sobre tu.

No siguis com el cavall o la mula,
que es desbocaria sense brida ni regnes:
No t'hi podries acostar.»

Els injustos sofriran moltes penes;
l'amor del Senyor guarda tots els qui en ell confien.

Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor;
homes rectes, aclameu-lo.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Feliç l'home a qui el Senyor no té en compte la culpa.
Antífona 3 El Senyor li ha donat la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles li retran homenatge.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

El judici de Déu

Gràcies, Senyor, Déu de l'univers,
que sou i éreu,
perquè ja heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.

Les nacions estaven furioses,
però ara ha arribat el vostre dia,
l'hora de judicar els morts:
l'hora de recompensar
els vostres servents els profetes
el poble sant
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits,
l'hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu,
l'hora del seu poder i del seu regne,
i el seu Messies ja governa,
perquè l'acusador dels nostres germans,
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri,
ja que no van estimar tant la vida
que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El Senyor li ha donat la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles li retran homenatge.

Lectura breu

He 13, 12-15
Jesús, per poder santificar el poble amb la seva sang, va morir fora les portes de la ciutat. Sortim, doncs, a trobar-lo com si sortíssim fora del campament, carregats amb el deshonor que ell va sofrir. Perquè no tenim aquí la ciutat que ha de durar per sempre, sinó que en busquem una altra que encara ha de venir. Oferim a Déu, per Jesucrist, una acció de gràcies perpètua, fruit dels llavis que lloen el seu nom.

Responsori breu

V. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. Senyor, compadiu-vos de mi.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Jo clamo: Senyor, compadiu-vos de mi.

Càntic de Maria

Antífona ¿Encara no tens cinquanta anys i has vist Abraham? Jesús respongué: Us ho dic amb tota veritat, jo sóc des d'abans que nasqués Abraham.

Pregàries

Preguem nostre Senyor Jesucrist, que ens donà el manament nou d'estimar-nos els uns als altres, i diguem-li: Augmenteu, Senyor, la caritat del vostre poble.

Mestre bo, ensenyeu-nos d'estimar-nos en els germans, i de servir-vos en cadascun un d'ells.

Vós, que en la creu demanàreu al Pare el perdó pels vostres botxins, feu que estimem els enemics i preguem pels qui ens persegueixen.

Pel vostre Cos i per la vostra Sang, augmenteu-nos la confiança, l'amor i la força, consoleu els tristos, enfortiu els febles, infoneu l'esperança als agonitzants.

Vós, llum del món, que tornàreu la vista al cec de naixement després de banyar-se a Siloè, il·lumineu els catecúmens per mitjà del bany de l'aigua i de la paraula de la vida.

Sacieu amb el vostre amor etern els nostres germans difunts, agregueu-nos a nosaltres al nombre dels elegits.

Amb el goig de saber-nos fills de Déu, acudim al Pare tot dient: Pare nostre.

Oració


Ateneu, Senyor, les nostres súpliques i mireu, bondadós, els qui confiem en la vostra misericòrdia, de manera que , purificats de la brutícia del pecat, perseverem en la vida cristiana i siguem hereus de les vostres promeses. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-