Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

En el sopar del mans Anyell,
amb els vestits de la salut,
després del trànsit del mar Roig,
cantem al príncep Jesucrist.

Gustant el cos glorificat,
ardent a l'ara de la creu,
i de la sang roja de Crist,
vivim per Déu joiosament.

La nit de pasqua, protegits
del pas de l'àngel destructor,
hem estat junts arrabassats
del dur regnat del Faraó.

La nostra pasqua és Jesucrist,
l'Anyell que ha mort innocentment,
el pa dels àzims virtuós
que ha ofert després la seva sang.

Víctima digna, per la qual
es fan a miques els inferns,
es redimeix el poble esclau
i els llors de vida són pagats.

El Crist s'aixeca del fossar,
ve de l'abisme vencedor,
a la presó llença el tirà
i ha franquejat el Paradís.

Sigueu, Jesús, joia Pasqual
pels esperits i, als renascuts
a l'amistat de Déu, uniu,
al cel també, als vostres triomfs.

Rebeu lloances, vós, Jesús,
que resplendiu vencent la mort,
junt amb el Pare i l'Esperit
per tots els segles sempiterns. Amén.

Original llatí

SalmòdiaAntífona 1 Maria Magdalena i l'altra Maria anaren a veure el sepulcre, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Maria Magdalena i l'altra Maria anaren a veure el sepulcre, al·leluia.
Antífona 2Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.

Salm 113 A

Les meravelles de l'Èxode.

Sapigueu que heu sortit d'Egipte tots els qui heu renunciat a les ambicions del món, (S. Agustí)

Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte,
quan se n'anaren del poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d'Israel, la seva possessió.

El mar, en veure'ls, va fugir,
i el Jordà se'n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
enjogassades com petits de la ramada.

¿Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per tornar riu amunt?
¿Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
enjogassades com petits de la ramada?

És davant del Senyor que s'estremí la terra,
davant del Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d'aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Veniu a veure el lloc on havien posat el Senyor, al·leluia.
Antífona 3 Jesús digué: No tingueu por; aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allí em veuran, al·leluia.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l’Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
R. Al·leluia
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Jesús digué: No tingueu por; aneu a dir als meus germans que vagin a Galilea i que allí em veuran, al·leluia.

Lectura breu

1Pe 3, 18. 22
Crist morí una vegada per raó dels pecats. Ell, el just, va morir pels injustos, per conduir-nos a Déu. El seu cos va ser mort, però, per l'Esperit, fou retornat a la vida. Se n'anà al cel, va rebre la submissió de les potestats i dels estols angèlics, i està a la dreta de Déu.

Antífona Avui és el dia que ha obrat el Senyor: alegrem-nos i celebrem-lo.

Càntic de Maria

Antífona Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix, al·leluia.

Pregàries

Crist ha ressuscitat d'entre els morts, el primer d'entre els qui han mort i han de ressuscitar. Lloem-lo amb alegria i preguem-li: Crist, ressuscitat d'entre els morts, escolteu-nos.

Recordeu-vos, Crist, de la vostra Església santa, que edificàreu sobre els fonaments dels Apòstols i estenguéreu per tot el món, i beneïu tots els qui creuen en vós.

Crist, metge del nostre cos i de la nostra ànima, visiteu-nos i salveu-nos per la vostra misericòrdia.

Alleugeu i envigoriu els malalts, deslliureu-los de tots els seus sofriments.

Ajudeu els qui pateixen angoixes i opressions, compadiu-vos dels necessitats i no els deixeu.

Vós, que per la creu i la resurrecció obríreu a tots el camí de la vida immortal, concediu el goig del vostre Regne als nostres germans difunts.

Acabem la nostra pregària amb les paraules del Senyor: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu unit pobles tan diversos en la confessió del vostre nom, feu que els qui en les fonts baptismals han nascut a una nova vida tinguin una sola fe i una mateixa caritat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-