Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Creador esplèndid de la llum,
que feu brollar la llum dels jorns,
i que, amb els raigs de llum novells,
vàreu guarnir el començ del món.

Vós, que al matí i al vespre junts
el nom de dia heu imposat:
la negra fosca ens ve damunt,
oïu els precs que us fem plorant.

Que el cor, pels crims afeixugat,
no perdi el do de viure en pau,
i que, oblidat dels béns eterns,
no es lligui amb llaços de pecat.

Que pugui al cel, amb goig trucar,
que guanyi el premi sempitern,
de tot perill lliures siguem,
de tot plegat quedem guarits.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu per segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 El Senyor estendrà lluny des de Sió el poder del seu ceptre, i regnarà per sempre més, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1El Senyor estendrà lluny des de Sió el poder del seu ceptre, i regnarà per sempre més, al·leluia.
Antífona 2Davant del Senyor s’estremí la terra, al·leluia

Salm 113 A

Les meravelles de l'Èxode.

Sapigueu que heu sortit d'Egipte tots els qui heu renunciat a les ambicions del món, (S. Agustí)

Quan els fills d'Israel sortiren d'Egipte,
quan se n'anaren del poble estranger,
la terra de Judà fou el seu santuari,
el país d'Israel, la seva possessió.

El mar, en veure'ls, va fugir,
i el Jordà se'n tornà riu amunt;
les muntanyes saltaren com anyells,
enjogassades com petits de la ramada.

¿Què tenies, mar, que vas fugir,
i tu, Jordà, per tornar riu amunt?
¿Per què saltàveu, muntanyes, com anyells,
enjogassades com petits de la ramada?

És davant del Senyor que s'estremí la terra,
davant del Déu de Jacob,
que converteix les roques en estanys,
la pedra dura en dolls d'aigua viva.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Davant del Senyor s’estremí la terra, al·leluia
Antífona 3 El Senyor, Déu de l'univers, és rei, al·leluia.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l’Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
R. Al·leluia
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El Senyor, Déu de l'univers, és rei, al·leluia.

Lectura breu

2C 1, 3-4
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare entranyable, Déu que no deixa mai de consolar-nos. Ell ens conforta en totes les nostres adversitats, perquè nosaltres mateixos, que hem estat confortats així per Déu, també sapiguem confortar els qui passen alguna pena.

Responsori breu

V. Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
R. Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.

V. Glòria i lloança per sempre a vós.
R. Al firmament del cel.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.

Càntic de Maria

Antífona Molt bé, administrador bo i de tota confiança. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el teu Senyor.

Pregàries

Adorem Crist, el Senyor. Ell és el nostre cap i, nosaltres, els seus membres. Aclamem-lo, plens de joia, tot dient: Que vingui a nosaltres el vostre Regne.

Salvador nostre, que la vostra Església sigui el senyal, sempre viu, de la unitat dels homes i el sagrament, sempre més eficaç, de salvació de tots els pobres.

Assistiu sempre el Col·legi episcopal en comunió amb el Papa, atorgueu-los els dons de la unitat, de la caritat i de la pau.

Que els cristians s'uneixin més íntimament a vós, que en sou el cap i que siguin testimonis vius del vostre Regne.

Concediu al món, Senyor, la vostra pau, perquè floreixi arreu el benestar i la seguretat.

Ressusciteu els difunts a la vida de la glòria del darrer dia i associeu-nos a la seva benaurança.

Continuem la nostra pregària, demanant la vinguda del Regne de Déu : Pare nostre.

Oració


Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig a l'ànima, perquè la felicitat només és plena i perdurable quan us servim a vós,autor de tots els béns. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-