Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Enfosquit ja el sol flamejant,
vós, llum eterna i únic Déu,
oh benaurada Trinitat,
claror infoneu als nostres cors.

Us exalcem cada matí,
cada vesprada us supliquem
que ens permeteu de cantar junts
enmig dels cors celestials.

El Pare i Fill glorifiquem,
i a vós, alhora, Esperit Sant,
com sempre ha estat, sens mai parar,
ara i pels segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 La vostra promesa, Senyor, fa llum als meus passos, al·leluia.

Salm 118

XIV

Meditació sobre el valor de la paraula de Déu.

El meu manament és que us estimeu els uns als altres (Jo 15, 12)

La vostra promesa fa llum als meus passos,
és la claror que m'il·lumina el camí.

Vull complir el que he jurat:
sostindré que són justes les vostres decisions.

Que en són de grans les penes que sofreixo;
feu que visqui, com ho havíeu promès.

Accepteu, Senyor, l'ofrena que us prometo,
i feu que aprengui les vostres decisions.

La meva vida està sempre en perill,
però no oblido mai la vostra llei.

M'han tirat un llaç els injustos,
però no m'he desviat dels vostres preceptes.

Tindré sempre per herència el vostre pacte,
és l'alegria del meu cor.

Compliré de cor els vostres decrets,
del tot i per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1La vostra promesa, Senyor, fa llum als meus passos, al·leluia.
Antífona 2Vós, Senyor, m'omplireu de goig a la vostra presència, al·leluia.

Salm 15

La meva heretat és el Senyor

Déu ha ressuscitat Jesús i l'ha alliberat dels llaços de la mort

Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»

Però ells estan pels déus de la regió,
pels sobirans que tenen en gran estima.
Multipliquen els seus ídols,
s'entenen amb altres déus.

Les meves mans no els duran cap ofrena,
els meus llavis no els diran els seus noms.
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m'heu triat la possessió;
la part que m'ha tocat és deliciosa
i m'encisa la meva heretat.

Beneït sigui el Senyor que em dóna seny.
Fins a les nits m'amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta mai no cauré.

El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.

M'ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al costat vostre, delícies per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vós, Senyor, m'omplireu de goig a la vostra presència, al·leluia.
Antífona 3 Que tothom, al cel i a la terra, s'agenolli al nom de Jesús, al·leluia.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Que tothom, al cel i a la terra, s'agenolli al nom de Jesús, al·leluia.

Lectura breu

Col 1, 2b-6a
Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare. Donem gràcies a Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, i preguem constantment per vosaltres d'ençà que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l'amor que teniu a tots els del poble sant, pensant en l'esperança d'allò que Déu us té reservat en el cel. Aquesta esperança us la va fer conèixer la predicació de l'Evangeli, que us ha arribat com a tot el món. Pertot arreu va creixent i donant fruit.

Responsori breu

V. Des de la sortida fins a la posta del sol, lloeu el nom del Senyor.
R. Des de la sortida fins a la posta del sol, lloeu el nom del Senyor.

V. La seva glòria s'eleva més enllà del cel.
R. Lloeu el nom del Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Des de la sortida fins a la posta del sol, lloeu el nom del Senyor.

Càntic de Maria

Antífona Mireu l'Anyell de Déu, mireu el qui lleva el pecat del món, al·leluia.

Pregàries

Déu ajuda i defensa el poble que es va escollir per herència, i vol que sigui feliç. Donem-li'n gràcies i recordem el seu amor, tot dient: Senyor, confiem en vós.

Pare clementíssim, us preguem pel nostre papa Francesc i pel nostre bisbe Agustí, protegiu-los i santifiqueu-los en l'Esperit Sant.

Que els malalts sentin que comparteixen els sofriments de Crist, i que participin sempre del seu consol.

Compadiu-vos, Senyor, dels qui no tenen casa, perquè puguin trobar un lloc digne on habitar.

Que la terra doni els seus fruits i que es conservin, perquè tingui tothom el pa de cada dia.

Guardeu de mal el nostre poble, Senyor, doneu-li la pau i la prosperitat.

Mireu amb gran pietat, Senyor, els qui han sortit d'aquest món, i concediu-los l'estada del cel.

Crist ressuscitat ha fet de l'Església un sol cor i una sola ànima, per això, plegats, gosem dir: Pare nostre.

Oració


Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-