Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Fortem virili pectore
laudemus omnes feminam,
quæ sanctitatis gloria
ubique fulget inclita.

Hæc sancto amore saucia,
huius caduca sæculi
dum calcat, ad cælestia
iter peregit arduum.

Carnem domans ieiuniis,
dulcique mentem pabulo
orationis nutriens,
cæli potitur gaudiis.

Rex Christe, virtus fortium,
qui magna solus efficis,
huius precatu, quæsumus,
audi benignus supplices.

Iesu, tibi sit gloria,
qui nos beatæ servulæ
sperare das suffragia
et sempiterna præmia. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 La vostra serventa, Senyor, és feliç de veure que l'heu salvada.

Salm 121

Pelegrinatge a la ciutat santa

Us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial (He 12, 22)

Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t'estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.»

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1La vostra serventa, Senyor, és feliç de veure que l'heu salvada.
Antífona 2L'amor als manaments de Déu en el cor d'una dona santa és com un fonament construït sobre una roca.

Salm 126

L'esforç humà és inútil sense Déu

Vosaltres sou l'edifici construït per Déu

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.

És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.

La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer;

feliç l'home que se n'omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,
no haurà de retirar-se avergonyit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 L'amor als manaments de Déu en el cor d'una dona santa és com un fonament construït sobre una roca.
Antífona 3 La mà de Déu l'ha fet valenta, per sempre més serà beneïda.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La mà de Déu l'ha fet valenta, per sempre més serà beneïda.

Lectura breu

Rm 8, 28-30
Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l'estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva; perquè ell, que els coneixia d'abans que existissin, els destinà a ser imatges vives del seu Fill, que ha estat així el primer d'una multitud de germans. Ell, que els havia destinat, el crida, els fa justos i els glorifica.

Responsori breu

V. El Senyor la va elegir i la va preferir.
R. El Senyor la va elegir i la va preferir.

V. La va fer viure en el seu tabernacle.
R. I la va preferir.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor la va elegir i la va preferir.

Càntic de Maria

Antífona Vosaltres que ho heu deixat tot i heu vingut amb mi, rebreu cent vegades més i posseireu la vida eterna.

Pregàries

Per la intercessió de santa Brígida, preguem, germans, per l'Església i diguem al Senyor: Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església.

Per totes les màrtirs, que superaren la mort del cos amb la força de l'Esperit, enfortiu, Senyor, la vostra Església en els perills,

Per les esposes cristianes, que visqueren santament la vida conjugal, doneu a la vostra Església la fecunditat apostòlica.

Per les viudes, que alleujaren i santificaren la seva solitud amb la pregària i l'hospitalitat, feu que l'Església sigui signe visible del vostre amor.

Per les mares, que infantaren fills per al Regne de Déu i per a la germanor de la humanitat, concediu a l'Església la gràcia de donar la vida i la salvació a tots els homes.

Per totes les dones santes, que foren dignes de contemplar-vos eternament, porteu tots els difunts de l'Església a la llum de la glòria.

Fidels a la recomanació del Salvador, diguem al nostre Pare: Pare nostre.

Oració


Senyor, Déu nostre, vós féreu conèixer a santa Brígida els secrets del vostre amor inefable, en la contemplació de la passió dels vostre Fill; concediu-nos la plenitud del vostre goig en la manifestació de la vostra glòria eterna. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-