Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Creador esplèndid de la llum,
que feu brollar la llum dels jorns,
i que, amb els raigs de llum novells,
vàreu guarnir el començ del món.

Vós, que al matí i al vespre junts
el nom de dia heu imposat:
la negra fosca ens ve damunt,
oïu els precs que us fem plorant.

Que el cor, pels crims afeixugat,
no perdi el do de viure en pau,
i que, oblidat dels béns eterns,
no es lligui amb llaços de pecat.

Que pugui al cel, amb goig trucar,
que guanyi el premi sempitern,
de tot perill lliures siguem,
de tot plegat quedem guarits.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu per segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 Tens la glòria sagrada, des del principi jo t'he engendrat, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Tens la glòria sagrada, des del principi jo t'he engendrat, al·leluia.
Antífona 2Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, perquè seran saciats.

Salm 111

La felicitat de l'home just

Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat (Ef 5, 8-9)

Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.

Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable.

Viu sense por de les males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem,
i a la fi veurà vençuts els enemics,

Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.

L'injust, quan ho veu, es consumeix,
i estreny les dents d'indignació.
S'esvaeixen les ambicions de l'injust.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Feliços els qui tenen fam i set de ser justos, perquè seran saciats.
Antífona 3 Lloeu Déu, tots els seus servents, petits i grans, al·leluia.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l'Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia.
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia).

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.
R. Al·leluia.
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia).

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia.
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia).

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia.
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia).

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu Déu, tots els seus servents, petits i grans, al·leluia.

Lectura breu

He 12, 22-24
Vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial, a miríades d'àngels, a l'aplec festiu, a l'assemblea dels primers inscrits com a ciutadans del cel; us heu acostat a Déu, jutge de tots, als esperits dels justos que ja han arribat a la plenitud, a Jesús, mitjancer d'una aliança nova, i a la seva sang purificadora, que parla més favorablement que la d'Abel.

Responsori breu

V. És gran el Senyor i és molt poderós.
R. És gran el Senyor i és molt poderós.

V. És infinita la seva saviesa.
R. I és molt poderós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. És gran el Senyor i és molt poderós.

Càntic de Maria

Antífona Déu Pare, que alimenta els ocells que volen lliures pels aires i fa créixer els lliris dels prats, ¿no ho farà encara més amb vosaltres, els seus fills?

Pregàries

Germans, alegrem-nos tots en el Senyor, font de tota bondat, i demanem-li sincerament: Senyor, escolteu la nostra pregària.

Pare i Senyor de l'univers, que enviàreu al món el vostre Fill perquè a tot arreu fos santificat el vostre nom, enfortiu l'Església perquè porti l'Evangeli a tots els pobles.

Feu-nos dòcils, Senyor, a la paraula dels Apòstols i obedients a la fe veritable.

Vós, que estimeu els homes justos, feu justícia als qui pateixen per la injustícia.

Deslliureu els captius, il·lumineu els cecs, aixequeu els qui cauen, protegiu els immigrants.

Feu que pel vostre Fill arribin a la resurrecció els qui han mort en pau amb el desig de veure'l.

Perquè en Jesús hem esdevingut fills de Déu, podem dir amb tota veritat: Pare nostre.

Oració


Guieu, Senyor, el curs del món per camins de pau, segons els vostres designis, i concediu a la vostra Església l'alegria de poder-vos servir amb llibertat i serenor. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-