Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Oh Déu, d'immensa potestat
que els éssers que dins l'aigua han nat,
feu habitar en el mar pregon,
o els enlaireu per l'aire clar;

els uns, deixant-los submergits,
alçant els altres cel amunt,
per tal que, eixint d'un tronc comú,
omplissin llocs tan diferents.

Doneu als vostres servidors,
purificats amb vostra sang
que no coneguin el pecat,
ni la tristesa de la mort.

No es desesperin, si ha fallat,
ni presumeixin, si són bons,
que no s'enfonsi el cor caigut,
que no s'estavelli el cor inflat.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual
que amb l'Esperit Consolador
regneu pels segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.

Salm 71

La potestat reial del Messies

Van obrir les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra (Mt 2, 11)

I


Déu meu, doneu al rei el vostre dret,
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres;
que desfaci els opressors.

Que duri com el sol i com la lluna,
segles i més segles.
Que faci el bé com la pluja a l'herbei,
com els ruixats assaonen la terra.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys i abundi la pau.
Que domini des d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país.

Els adversaris li faran homenatge,
els enemics s'abaixaran fins a la pols.
Li portaran obsequis les illes
i els reis de Tarsís;
els reis d'Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.

Li faran homenatge tots els reis
se li sotmetran tots els pobles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.
Antífona 2El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels violents.

II


Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.

S'apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort;
els rescatarà del poder dels violents,
estimant com un tresor la seva vida.

Que visqui i li donin l'or d'Aràbia,
que preguin per ell tots els dies
i no parin mai de beneir-lo.

Que els blats abundin al seu país,
i onegin per les muntanyes;
que floreixin i granin com al Líban,
i en cullin com l'herba del camp.

Que es perpetuï el seu nom
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se'n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat.

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
l'únic que fa meravelles;
sigui sempre beneït el seu nom gloriós;
que la seva glòria ompli la terra.
Amén, amén.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels violents.
Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

El judici de Déu

Gràcies, Senyor, Déu de l'univers,
que sou i éreu,
perquè ja heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.

Les nacions estaven furioses,
però ara ha arribat el vostre dia,
l'hora de judicar els morts:
l'hora de recompensar
els vostres servents els profetes
el poble sant
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits,
l'hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu,
l'hora del seu poder i del seu regne,
i el seu Messies ja governa,
perquè l'acusador dels nostres germans,
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri,
ja que no van estimar tant la vida
que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Lectura breu

1Pe 1, 22-23
Vosaltres, que heu acceptat la veritat, us heu purificat per poder-vos estimar sincerament com a germans. Per això, estimeu-vos com a germans sense desistir mai del vostre amor. Penseu que heu nascut d'un do nou, no d'una paternitat humana, que dóna una vida mortal, sinó de la Paraula viva i eterna de Déu, que dóna la vida per sempre.

Responsori breu

V. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

V. Em fa descansar en prats deliciosos.
R. No em manca res.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor és el meu pastor, no em manca res.

Càntic de Maria

Antífona El Senyor sacia i omple de béns els qui tenen fam i set de ser justos.

Pregàries

Aixequem agraïts el nostre cor al Senyor i Salvador nostre, que beneeix el seu poble amb tota mena de gràcies espirituals, i preguem-lo dient amb confiança: Senyor, beneïu el vostre poble.

Déu misericordiós, conserveu per al bé de l'Església el nostre papa Francesc i el nostre bisbe Agustí.

Per la vostra bondat, defenseu els nostres països, deslliureu-los, Senyor de qualsevol mal.

Crideu molts fills vostres a viure els consells evangèlics, perquè us segueixin més de prop a vós, pobre, cast i obedient.

Guardeu, Senyor, les vostres serventes que us han promès virginitat, perquè us acompanyin a vós, l'Anyell diví, arreu on aneu.

Que els difunts reposin en la vostra pau eterna, i que s'estrenyin els nostres llaços amb ells per la comunió dels sants.

Units com a germans d'una sola família, invoquem el qui és Pare de tots: Pare nostre.

Oració


Us cantem, Senyor, la lloança d'aquest vespre; no permeteu que el nostre cor deixi mai de contemplar la vostra Llei i doneu-nos la llum i el premi de la vida eterna. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-