Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Cantem tots, esperant l'arribada
del dia que ha obrat el Senyor,
el capvespre suau, la nit clara,
só preludi de pau i d'amor.

Vetllem tots amb les torxes enceses,
com estels aclarint el camí,
que la nit de les noces s'apropa
i l'espòs sens tardar estarà aquí.

Una dolça harmonia de festa,
profecia d'un goig amagat,
en els crits de la lluita ressona
i asserena el dolor dels pecats.

Pare sant, que en el Fill us mostràreu
font de vida, d'amor i perdó,
atorgueu a l'Església santa
l'Esperit que l'empleni d'amor. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, i que el nostre sacrifici sigui avui agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre.

Salm 140, 1-9

Oració enmig del perill

I de les mans de l'àngel pujà a la presència de Déu el fum dels perfums, amb les pregàries del poble sant (Ap 8, 4)

No tardeu a venir, Senyor.
Jo us invoco, escolteu el meu clam.
Que pugi el meu prec davant vostre com l'encens;
alço aquestes mans com l'ofrena del capvespre.

Senyor, poseu-me una guarda a la boca,
poseu sentinelles a la porta dels meus llavis;
no deixeu que el meu cor es decanti a res de mal,
a cometre cap mena d'injustícia.
El pa seductor dels amics de males arts,
no el vull compartir.

Que em pegui el just, que el piadós em reprengui,
però els perfums dels injustos
no ungiran el meu cap.

Segueixo pregant, ara que els veig desgraciats.
S'han estimbat els seus governants,
que havien escoltat les meves paraules amables.

Com una mola de molí trossejada per terra,
els nostres ossos estan escampats
a la boca de la terra dels morts.

Senyor, Déu meu, a vós giro els meus ulls,
en vós em refugio, no em deixeu indefens.
Guardeu-me del llaç que m'han parat,
dels enganys dels qui van amb males arts.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, i que el nostre sacrifici sigui avui agradable a la vostra presència, Senyor, Déu nostre.
Antífona 2Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà; quan cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens.

Salm 141

Sou la meva possessió en aquesta vida

Totes aquestes coses es compliren en el Senyor a l'hora de la seva passió (S. Hilari)

El meu crit implora l'ajut del Senyor,
el meu crit suplica el Senyor.
Aboco davant seu el meu plany,
exposo davant d'ell el meu perill.

El meu esperit està cansat.
Vós sabeu per on camino;
m'han amagat un llaç
al lloc per on passava.

Miro per veure qui es posa a favor meu;
no trobo ningú que faci cas de mi;
he perdut tota esperança d'escapar-me,
ningú no s'interessa per salvar-me la vida.

Imploro auxili, Senyor,
us dic: «Sou el meu refugi,
la meva possessió en aquesta vida.

Escolteu atentament el meu clam,
perquè he quedat desemparat;
allibereu-me dels qui em persegueixen,
homes més forts que no pas jo.

Traieu-me de la presó,
i en donaré gràcies, lloant el vostre nom.
Els justos faran corona al voltant meu,
agraint la mercè que m'heu fet.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Quan invoquis el Senyor, ell et respondrà; quan cridis auxili, ell et dirà: Aquí em tens.
Antífona 3 Crist morí per raó dels pecats. El just va morit pels injustos, per conduir-nos a Déu; el seu cos va ser mort, però fou retornat a la vida per l'Esperit.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Crist morí per raó dels pecats. El just va morit pels injustos, per conduir-nos a Déu; el seu cos va ser mort, però fou retornat a la vida per l'Esperit.

Lectura breu

2C 6, 1-4a
Us exhortem a que no malverseu la gràcia que heu rebut de Déu. Recordeu que ell ha dit: T'he escoltat a l'hora favorable, t'he ajudat el dia de la salvació. Ara és l'hora favorable, ara és el dia de la salvació. No hem de donar mai cap motiu d'escàndol a ningú, ni hem de fer malveure la missió que Déu ens ha confiat. Més aviat ens hem d'acreditar en totes les situacions com a servidors de Déu.

Responsori breu

Càntic de Maria

Antífona L'home no viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu.

Pregàries

Glorifiquem Jesucrist, el Senyor, que es va fer el nostre mestre, el nostre exemple i el nostre germà. Diguem-li: Vivifiqueu, Senyor, el vostre poble.

Oh Crist, igual a nosaltres en tot, llevat del pecat, doneu-nos un cor que s'alegri amb els qui estan contents i que s'entristeixi amb els qui estan tristos, perquè augmenti més i més cada dia la nostra caritat.

Concediu-nos la gràcia de servir-vos a vós, que passeu fam en els qui passen fam, i passeu set en els qui passen set.

Vós, que desvetllàreu Llàtzer del son de la mort, feu que tornin a la vida de la gràcia, per la fe i el penediment, els qui l'han perduda pel pecat.

Susciteu vocacions a seguir els vostres passos amb més diligència i perfecció, tot imitant l'exemple de la Verge Maria i dels sants.

Que els difunts ressuscitin en la vostra glòria, i que frueixin eternament del vostre amor.

Demanem ara al Pare que ens deslliuri de tot mal: Pare nostre.

Oració


Déu omnipotent, feu que les pràctiques quaresmals ens siguin profitoses per a conèixer més i més el misteri de Crist i per a viure'l d'acord amb les seves exigències. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-