Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Immens Autor del firmament,
que heu deturat l'aigua que fuig,
posant-li el cel per horitzó,
per treure el caos primitiu.

Feu que s'enlairi fins al cel,
la feu lliscar pels rierols,
perquè temperi la calor
i no destrossi els camps fecunds.

Doneu-nos, Pare pietós,
el do de gràcia eternal,
que el vell error no ens enganyés,
amb nous paranys, plens de maldat.

Que la fe ens doni augment de llum,
que ens porti un doll de claredat,
que es destrueixi allò que és va,
que no l'ofusqui cap error.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu pels segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 Tenim els ulls en el Senyor fins que s'apiadi de nosaltres.

Salm 122

El Senyor és la nostra esperança

Els dos cecs... cridaren: «Senyor, compadiu-vos de nosaltres, Fill de David!» (Mt 20, 30)

A vós, que teniu el tron dalt del cel,
aixeco els meus ulls.
Com l'esclau té els ulls posats
en les mans del seu amo,

com l'esclava té els seus ulls
en les mans de la mestressa,
tenim els ulls en el Senyor, el nostre Déu,
fins que s'apiadi de nosaltres.

Compadiu-nos, Senyor, compadiu-nos,
estem saturats de menyspreu.
La nostra ànima n'està ben saturada,
dels escarnis dels altius,
del menyspreu dels insolents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Tenim els ulls en el Senyor fins que s'apiadi de nosaltres.
Antífona 2El nostre auxili és el nom del Senyor, que ha fet el cel i la terra.

Salm 123

El nostre auxili és el nom del Senyor

El Senyor digué a Pau: «No tinguis por..., jo vetllo per tu» (Fets 18, 9-10)

Si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
—que respongui el poble d'Israel—,
si el Senyor no hagués estat a favor nostre,
quan els homes intentaven assaltar-nos
ens haurien engolit de viu en viu:
tan gran era la fúria que portaven.

Quan la riuada ens vingué a sobre,
ens hauria passat la inundació
més amunt del coll,
més amunt del coll ens hauria passat
la crescuda de les aigües.

Beneït sigui el Senyor,
que no ens deixa caure en les seves dents.
Hem salvat la vida com l'ocell que fuig
del llaç dels caçadors.
S'ha trencat el llaç, i tots hem fugit.

El nostre auxili és el nom del Senyor,
del Senyor que ha fet cel i terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El nostre auxili és el nom del Senyor, que ha fet el cel i la terra.
Antífona 3 Déu ens elegí en el seu Fill, i ens destinà a ser fills seus.

Càntic Ef 1 3-10


El Déu salvador

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt al cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu ens elegí en el seu Fill, i ens destinà a ser fills seus.

Lectura breu

Jm 4, 11-12
Germans, no parleu malament els uns dels altres. Si parles malament d'un germà, o el judiques, parles malament de la Llei, judiques la Llei. I si judiques la Llei, ja no et portes com a complidor de la Llei sinó com a jutge, quan de legislador i de jutge que pugui condemnar o absoldre només n'hi ha un. ¿Com goses tu judicar els altres?

Responsori breu

V. He pecat contra vós, salveu-me la vida.
R. He pecat contra vós, salveu-me la vida.

V. Senyor compadiu-vos de mi.
R. Salveu-me la vida.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. He pecat contra vós, salveu-me la vida.

Càntic de Maria

Antífona La meva ànima magnifica el Senyor, perquè Déu ha mirat la meva petitesa.

Pregàries

Crist vol que tots els homes se salvin. Demanem-li, doncs, ara amb tota la força de la nostra ànima: Atraieu a vós tots els homes, Senyor.

Beneït sigueu, Senyor, que ens redimíreu amb la vostra sang preciosa de l'esclavatge del pecat; doneu-nos la gloriosa llibertat dels vostres fills.

Concediu la vostra gràcia al nostre bisbe Agustí i a tots els bisbes de l'Església, perquè siguin administradors dels vostres dons amb fervor i alegria.

Feu que trobin la veritat tots els qui la cerquen, i que, un cop trobada, no es cansin mai d'aprofundir-la.

Assistiu els orfes, les vídues, els desemparats; que us sentin vora seu i s'uneixin més a vós.

Acolliu els germans difunts a la ciutat celestial, on vós sou tot en tots amb el Pare i l'Esperit Sant.

Demanem ara al nostre Pare que vingui en ajut de la nostra feblesa: Pare nostre.

Oració


Vós, Senyor, que sou la llum indeficient, il·lumineu en aquesta hora foscant les nostres tenebres i digneu-vos a perdonar els nostres pecats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-