Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Enfosquit ja el sol flamejant,
vós, llum eterna i únic Déu,
oh benaurada Trinitat,
claror infoneu als nostres cors.

Us exalcem cada matí,
cada vesprada us supliquem
que ens permeteu de cantar junts
enmig dels cors celestials.

El Pare i Fill glorifiquem,
i a vós, alhora, Esperit Sant,
com sempre ha estat, sens mai parar,
ara i pels segles sempiterns. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Augureu la pau a Jerusalem.

Salm 121

Pelegrinatge a la ciutat santa

Us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial (He 12, 22)

Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor.»
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós;
és allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor,
a complir l'aliança d'Israel
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David.

Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t'estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets.»

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu.»
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Augureu la pau a Jerusalem.
Antífona 2La meva ànima espera en el Senyor, més que els sentinelles el matí.

Salm 129

Clam de perdó

Ell salvarà dels pecats el seu poble (Mt 1, 21)

Des de l'abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

Si tinguéssiu en compte les culpes,
¿qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte.

Confio en la paraula del Senyor,
la meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí.

Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l'amor fidel
i la redempció generosa.

És ell qui redimeix Israel
de totes les seves culpes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 La meva ànima espera en el Senyor, més que els sentinelles el matí.
Antífona 3 Que tothom, al cel i a la terra, s'agenolli al nom de Jesús, al·leluia.

Càntic Fl 2, 6-11

Crist, el servent de Déu.

Jesucrist, que era de condició divina,
no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu,
sinó que es va fer no-res,
fins a prendre condició d'esclau.

Havent-se fet semblant als homes
i començant de captenir-se
com un home qualsevol,
s'abaixà i es féu obedient
fins a acceptar la mort
i una mort de creu.

Per això Déu l'ha exalçat
i li ha concedit aquell nom
que està per sobre de tot altre nom,
perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús,
i tots els llavis reconeguin
que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Que tothom, al cel i a la terra, s'agenolli al nom de Jesús, al·leluia.

Lectura breu

2 Pe 1, 19-21
Això ens ha confirmat les paraules dels profetes; i vosaltres fareu bé d'escoltar-les amb atenció, ja que són una llum que resplendeix en un lloc fosc, mentre espereu que neixi el dia, i l'estrella del matí surti a l'horitzó dels vostres cors. Heu de saber, primer de tot, que no hi ha cap profecia de l'Escriptura que cadascú pugui interpretar com li sembla. La profecia no ve mai de l'albir de l'home; els homes que parlen de part de Déu són portats per l'Esperit Sant.

Responsori breu

V. Des de la sortida fins a la posta del sol, lloeu el nom del Senyor.
R. Des de la sortida fins a la posta del sol, lloeu el nom del Senyor.

V. La seva glòria s'eleva més enllà del cel.
R. Lloeu el nom del Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Des de la sortida fins a la posta del sol, lloeu el nom del Senyor.

Càntic de Maria

Antífona Jesús entrà en un poblet i Marta l'acollí a casa i el servia.

Pregàries

Invoquem Crist, que és l'alegria de tots els qui esperen en ell, i diguem-li: Mireu-nos, Senyor, i escolteu la nostra pregària.

Crist, testimoni fidel i primogènit d'entre els morts, que ens heu rentat dels pecats amb la vostra sang, no ens deixeu oblidar mai el que heu fet per nosaltres.

Assistiu els predicadors de l'Evangeli, perquè siguin ministres valents i fidels dels dons del vostre Regne.

Rei de la pau, que davalli el vostre Esperit sobre els governants, perquè es preocupin dels pobres i dels necessitats.

Ajudeu els menyspreats per motius de discriminació de raça, color, condició social, llengua minoritària, religió: perquè els siguin eficaçment reconeguts els seus drets i la seva dignitat.

Concediu als qui moriren estimant-vos el vostre goig etern al cel, amb la Verge Maria i tots els vostres sants.

Perquè pel baptisme hem esdevingut poble sacerdotal, preguem per tots els homes amb la pregària que Jesús ens va ensenyar: Pare nostre.

Oració


Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-