Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Oh Creador del ser humà,
vós sol poseu en ordre el món,
i de la terra feu brollar
feres i rèptils abundants.

Amb un sol mot, vivifiqueu
els seus grans cossos terrenals
i els sotmeteu, durant un temps,
als homes, vostres servidors.

Foragiteu el mal que hi ha
dintre el desig provocador,
introduït en els costums,
o en nostres actes barrejat.

Desfeu els llaços del combat,
lligueu els vincles de la pau,
feu-nos el do del vostre amor,
feu que gaudim d'un premi etern.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu pels segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 Us beneiré dia rere dia, Senyor, celebraré els vostres prodigis.

Salm 144

Lloança de la grandesa divina

Vós, Senyor, el qui sou i èreu, el sant, sou just

I

Us exalçaré, Déu meu i rei meu,
beneiré el vostre nom per sempre.
us beneiré dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.

El Senyor és gran. No us canseu de lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits.
Una generació anuncia a l'altra el que vós heu fet,
li fa lloança de les vostres proeses.

Ens fan saber la glòria del Senyor,
i jo celebro els seus prodigis;
ells ens parlen de gestes temibles,
i jo conto les grandeses del Senyor;
recorden que és immensa la seva bondat
i aclamen els seus favors.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, gran en l'amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.

Que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència.

Que facin conèixer als homes les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu regne.
El vostre regne s'estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Us beneiré dia rere dia, Senyor, celebraré els vostres prodigis.
Antífona 2Tothom té els ulls en vós, Senyor, mirant esperançat; vós sou a prop dels qui us invoquen.

II


Totes les paraules del Senyor són fidels,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor sosté als qui estan a punt de caure,
els qui han ensopegat, ell els redreça.

Tothom té els ulls en vós, mirant esperançat,
i al seu temps vós els doneu l'aliment.
Tan bon punt obriu la mà,
sacieu de bon grat tots els vivents.

Són camins de bondat els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor és a prop dels qui l'invoquen,
dels qui l'invoquen amb sinceritat.

Satisfà el desig dels seus fidels,
escolta el seu crit d'auxili, i els salva.
El Senyor guarda els qui l'estimen,
però els injustos desapareixen.

Que surtin dels meus llavis lloances al Senyor,
Que tothom beneeixi el seu nom per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Tothom té els ulls en vós, Senyor, mirant esperançat; vós sou a prop dels qui us invoquen.
Antífona 3 Les vostres obres són grans i admirables, oh Rei de tots els pobles.

Càntic Ap 15, 3-4


Himne d'adoració

Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables!
Senyor, rei de tots els pobles,
les vostres decisions són justes, no van mai errades.

Qui no us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!
Perquè vós sou l'únic Sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Les vostres obres són grans i admirables, oh Rei de tots els pobles.

Lectura breu

Rm 8, 1-2
Ara ja no pesa cap mena de condemna sobre els que viuen incorporats a Jesucrist, perquè la llei de l’Esperit, que dóna vida en Jesucrist, m’ha alliberat de la llei del pecat i de la mort.

Responsori breu

V. Crist morí pels nostres pecats per conduir-nos a Déu.
R. Crist morí pels nostres pecats per conduir-nos a Déu.

V. El seu cos va ser mort, però per l'Esperit fou retornat a la vida.
R. Per conduir-nos a Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist morí pels nostres pecats per conduir-nos a Déu.

Càntic de Maria

Antífona Recordeu-vos, Senyor, del vostre amor, com ho havíeu promès als nostres pares.

Pregàries

Aclamem Crist, que és la nostra esperança de creients. Preguem-lo, confiem en ell, diguem-li: Senyor, tingueu pietat.

Sosteniu, Senyor, amb la força del vostre braç, els qui som fràgils de natural i estem sempre a punt de caure.

Restaureu constantment amb el perdó la nostra naturalesa, inclinada com instintivament a ofendre-us.

Senyor, el pecat dels homes us ofen, però si es penedeixen us moveu a perdonar-los; allunyeu de nosaltres la indignació i el càstig que les nostres culpes mereixen.

Vós, que perdonàreu els pecats a la dona penedida i que us posàreu a les espatlles l'ovella perduda, no ens negueu la vostra misericòrdia.

Senyor, per la vostra santa creu obríreu les portes del cel als pecadors; introduïu-hi tots aquells que a la terra esperaren en vós.

Disposats a perdonar-nos els uns als altres, adrecem al Pare la pregària del Senyor: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, creador i salvador de tots els homes, que d'una manera admirable vau cridar al poble de Corea a la fe catòlica perquè fos possessió vostre personal, i el vau fer créixer amb la mort gloriosa dels sants màrtirs Andreu, Pau i els seus companys, concediu-nos, per la seva intercessió i el seu exemple, que també nosaltres perseverem fins a la mort en la fidelitat a la vostra paraula. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-