Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Apòstols i amics de Crist,
la llum que heu copsat i heu vist,
reflectiu-la al nostre món.

Com guspira flamejant,
seduïts per la mirada,
del Crist féreu gran trobada
i el seguíreu a l'instant.
Quina estrella, al vostre front!

Sense bossa pel camí,
donant pau a aquell qui es troba,
lluny porteu la bona nova,
com el Crist va fer i va dir.
Ja l'Església es difon.

Sou, del Crist ressuscitat,
testimonis, amb fermesa,
no us fa por cap escomesa,
tota lluita heu superat.
De la fe sou el crit pregon! Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Vosaltres heu perseverat amb mi en els moments de prova.

Salm 115

Acció de gràcies al temple

Oferim a Déu, per Jesucrist, una acció de gràcies perpètua (He13 15)

Crec amb tot el cor, tot i que deia:
«Que en sóc de dissortat»,
tot i que deia, veient-me perdut:
«Els homes, tots enganyen.»

¿Com podria retornar al Senyor
tot el bé que m'ha fet?
Invocant el seu nom, alçaré el calze
per celebrar la salvació.
Compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble.

Al Senyor li doldria
la mort dels qui l'estimen.
Ah, Senyor, sóc el vostre servent,
ho sóc des del dia que vaig néixer.
Vós em trencàreu les cadenes.

Us oferiré una víctima d'acció de gràcies,
invocant el vostre nom;
compliré les meves prometences,
ho faré davant del poble,
als atris de la casa del Senyor,
al teu bell mig Jerusalem.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Vosaltres heu perseverat amb mi en els moments de prova.
Antífona 2Jo em comporto amb vosaltres com el qui serveix.

Salm 125

L'alegria i l'esperança en Déu

Si ara compartiu els sofriments, compartireu també el consol (2C 1, 7)

Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d'ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Négueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Jo em comporto amb vosaltres com el qui serveix.
Antífona 3 No us dic servents, sinó amics meus, perquè us he fet saber tot el que he sentit del Pare.

Càntic Ef 1 3-10


Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 No us dic servents, sinó amics meus, perquè us he fet saber tot el que he sentit del Pare.

Lectura breu

Ef 4 11-13
És Crist qui ha fet a uns el do de ser apòstols, a d'altres de ser profetes, a d'altres de ser evangelistes, pastors o mestres, i així ha preparat els qui formen el seu poble sant per a una obra de servei, per edificar el cos de Crist, fins que ens trobarem units uns i altres constituint tots, en la unitat de la fe i del coneixement del Fill de Déu, l'home perfecte, l'home que arriba a la talla de la plenitud del Crist.

Responsori breu

V. Conteu a les nacions la glòria del Senyor.
R. Conteu a les nacions la glòria del Senyor.

V. I a tots els pobles els seus prodigis.
R. La glòria del Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Conteu a les nacions la glòria del Senyor.

Càntic de Maria

Antífona Quan el món renaixerà i el Fill de l'home s'asseurà gloriós al seu tron, també vosaltres us asseureu per governar les dotze tribus d'Israel.

Pregàries

Edificats sobre el fonament dels Apòstols, preguem Déu Pare omnipotent per tot el seu poble sant, i diguem: Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església.

Pare, vós volguéreu que el vostre Fill, ressuscitat d'entre els morts, s'aparegués primer als Apòstols: feu que siguem testimonis de Crist d'un cap de món a l'altre.

Vós enviàreu el vostre Fill al món per anunciar la redempció als pobres: convertiu-nos en predicadors de l'Evangeli a tota la creació.

Vós enviàreu el vostre Fill perquè sembrés la llavor de l'Evangeli: concediu el goig d'una bona collita als qui amb fatiga sembren la paraula.

Vós enviàreu el vostre Fill al món perquè, per la seva sang, el reconciliés amb vós: feu que tots cooperem a la reconciliació.

Vós que teniu el Fill assegut a la vostra dreta, en el cel, admeteu els difunts al vostre Regne de benaurança.

Preguem ara el Pare com Jesús ensenyà als Apòstols: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós ens heu portat al coneixement del vostre nom per mitjà dels apòstols sant Simó i sant Judes; feu, per la seva intercessió, que l'Església progressi contínuament amb la conversió de nous pobles a la fe. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-