Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Creador sacre dels estels,
llum perdurable dels creients,
oïu la veu dels suplicants,
oh Crist, santíssim redemptor.

Vós que, dolent-vos que en la mort
s'acabi el viure fugisser,
heu preservat el món malalt
donant remei als pecadors,

quan és proper el vespre del món,
talment del tàlem un espòs,
sortiu del claustre continent
de vostre mare virginal.

Amb el poder del qual tostemps
les coses flecten el genoll;
les siderals, les d'aquest món
s'han declarat vostres vassalls.

A Vós, el Sant, us demanem
fiats del tot, jutge futur,
que ens preserveu tots els instants
del dard del pèrfid enemic.

Sigui l'honor a Vós, oh Crist,
rei compassiu, i al Pare excels
amb l'Esperit Consolador
per tots els segles perennals. Amén

SalmòdiaAntífona 1 T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.

Salm 71

La potestat reial del Messies

Van obrir les seves arquetes per oferir-li presents: or, encens i mirra (Mt 2, 11)

I


Déu meu, doneu al rei el vostre dret,
doneu al príncep la vostra rectitud.
Que governi amb justícia el vostre poble,
que sigui recte amb els humils.

Que les muntanyes duguin pau al poble,
que duguin benestar els turons.
Que els humils es vegin emparats,
i salvats els fills dels pobres;
que desfaci els opressors.

Que duri com el sol i com la lluna,
segles i més segles.
Que faci el bé com la pluja a l'herbei,
com els ruixats assaonen la terra.

Que el benestar floreixi als seus dies,
i mesos i anys i abundi la pau.
Que domini des d'un mar a l'altre,
des del Gran Riu fins a l'extrem del país.

Els adversaris li faran homenatge,
els enemics s'abaixaran fins a la pols.
Li portaran obsequis les illes
i els reis de Tarsís;
els reis d'Aràbia i de Sabà
li oferiran presents.

Li faran homenatge tots els reis
se li sotmetran tots els pobles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1T'he fet llum de tots els pobles, perquè la meva salvació arribi d'un cap a l'altre de la terra.
Antífona 2El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels violents.

II


Salvarà els pobres que reclamen,
els desvalguts que no tenen defensor.

S'apiadarà dels pobres i dels febles,
els salvarà de la mort;
els rescatarà del poder dels violents,
estimant com un tresor la seva vida.

Que visqui i li donin l'or d'Aràbia,
que preguin per ell tots els dies
i no parin mai de beneir-lo.

Que els blats abundin al seu país,
i onegin per les muntanyes;
que floreixin i granin com al Líban,
i en cullin com l'herba del camp.

Que es perpetuï el seu nom
i duri com el sol.
Que les famílies del país, per beneir-se,
es valguin del seu nom;
que se'n valguin tots els pobles de la terra
per augurar-se la felicitat.

Beneït sigui el Senyor, Déu d'Israel,
l'únic que fa meravelles;
sigui sempre beneït el seu nom gloriós;
que la seva glòria ompli la terra.
Amén, amén.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor salvarà de la mort els pobres, els rescatarà del poder dels violents.
Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Càntic Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

El judici de Déu

Gràcies, Senyor, Déu de l'univers,
que sou i éreu,
perquè ja heu pres el vostre gran poder
i heu instaurat el vostre regne.

Les nacions estaven furioses,
però ara ha arribat el vostre dia,
l'hora de judicar els morts:
l'hora de recompensar
els vostres servents els profetes
el poble sant
i tots els qui han reverenciat el vostre nom,
grans o petits,
l'hora de destruir els destructors de la terra.

Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu,
l'hora del seu poder i del seu regne,
i el seu Messies ja governa,
perquè l'acusador dels nostres germans,
que els acusava nit i dia davant el nostre Déu,
ha estat expulsat.

Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell
i pel testimoniatge del seu martiri,
ja que no van estimar tant la vida
que els fes por la mort.
Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu Regne.

Lectura breu

Jm 5, 7-8. 9b
Tingueu paciència, germans, fins que vingui el Senyor. Mireu com el pagès espera els fruits preciosos de la terra, prenent paciència fins que les pluges primerenques i tardanes l'hauran assaonada. Igualment, vosaltres, tingueu paciència, refermeu els vostres cors, que la vinguda del Senyor és a prop. Penseu que el jutge ja és a les portes.

Responsori breu

V. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

V. Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.
R. Senyor, Déu de l'univers.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Veniu a alliberar-nos, Senyor, Déu de l'univers.

Càntic de Maria

Antífona El qui ve després de mi ja existia abans que jo; jo no sóc digne ni de deslligar-li el calçat.

Pregàries

Germans, invoquem Crist, Senyor nostre, que per nosaltres s'abaixà, i diguem plens d'alegria: Jesús, Senyor, veniu.

Vós, que pel misteri de l'encarnació no desdenyàreu de prendre'ns com a germans, no permeteu que deixem mai de ser-ne apartant-nos de vós.

Senyor, feu que aconseguim els fruits de la redempció, i que no haureu de castigar-nos, quan serem judicats.

Vós, que ens comuniqueu sempre les riqueses de la vostra bondat i pietat, feu que obtinguem la corona immarcescible de la glòria.

Us encomanem, Senyor, les ànimes dels difunts que han deixat aquest món: feu que en l'altre visquin amb vós eternament.

Diguem confiadament al nostre Pare: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu inspirat a sant Joan de la Creu, prevere, una abnegació perfecta de si mateix i un amor extraordinari a la creu; concediu-nos de seguir constantment les seves petjades i així arribar a la contemplació eterna de la vostra glòria. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-