Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Ascendeixes del cor d'aquesta terra,
esberlada amb el sí d'un gran amor,
l'Esperit ha emplenat la Mare Verge
i ha esclatat el misteri del Senyor.

Ascendeixes del cor de tota història,
estremida en el goig del teu rescat,
les promeses d'antic són ja la joia
d'un present eternal que ha començat.

Ascendeixes com sol de vida eterna
de l'ombrívol reialme de la mort;
la lluïssor del teu dia que clareja,
als qui viuen morint dóna conhort.

Ascendeixes del cor de tota guerra
contra el mal, l'egoisme i el pecat;
la victòria de Déu serà completa,
l'home just i el nou món realitat.

Ascendeixes del cor dels qui t'estimen
en l'Església reunits en l'Esperit;
el camí dels qui en vós, Senyor, confien
sigui sempre ascensió vers l'infinit. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 La vostra tristesa es convertirà en alegria, al·leluia.

Salm 125

L'alegria i l'esperança en Déu

Si ara compartiu els sofriments, compartireu també el consol (2C 1, 7)

Quan el Senyor renovà la vida de Sió,
ho crèiem un somni;
la nostra boca s'omplí d'alegria,
de crits i de rialles.

Els altres pobles es deien: «És magnífic
el que el Senyor fa a favor d'ells.»
És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre,
amb quin goig ho celebrem!

Renoveu la nostra vida, Senyor,
com l'aigua renova l'estepa del Négueb.
Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,
criden de goig a la sega.

Sortien a sembrar tot plorant,
emportant-se la llavor;
i tornaran cantant d'alegria,
duent a coll les seves garbes.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1La vostra tristesa es convertirà en alegria, al·leluia.
Antífona 2Tant si vivim com si morim, som del Senyor, al·leluia.

Salm 126

L'esforç humà és inútil sense Déu

Vosaltres sou l'edifici construït per Déu

Si el Senyor no construeix la casa,
és inútil l'afany dels constructors.
Si el Senyor no guarda la ciutat,
és inútil que vigilin els guardes.

És inútil que us lleveu tan de matí,
i aneu tan tard a reposar,
per menjar el pa que us guanyeu a dures penes.
Fins quan dormen, Déu el dóna als seus amics.

La millor herència són els fills, do del Senyor,
els descendents són la millor recompensa;
els fills que heu tingut quan éreu joves
són com les fletxes en mans d'un guerrer;

feliç l'home que se n'omple el buirac:
si discuteix amb algú davant la gent,
no haurà de retirar-se avergonyit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Tant si vivim com si morim, som del Senyor, al·leluia.
Antífona 3 De Déu ve tot, per Déu passa tot, i a Déu s'encamina tot: glòria a ell per sempre, al·leluia.

Càntic Col 1, 12-20


Crist, engendrat abans de tota la creació, és la primícia dels qui retornen d'entre els morts.


Donem gràcies al Pare,
que ens ha fet dignes de tenir part
en l'heretat del poble sant,
en el Regne de la llum.

Ell ens alliberà del poder de les tenebres
i ens traspassà al Regne del seu Fill estimat,
en qui tenim el nostre rescat,
el perdó dels nostres pecats.

Ell és la imatge del Déu invisible,
engendrat abans de tota la creació,
ja que Déu ha creat totes les coses per ell,
tant les del cel com les de la terra,
tant les visibles com les invisibles,
trons i sobirans, governs i potestats.

Déu ha creat tot l'univers per ell i l'ha destinat a ell.
Ell existeix abans de tot,
i tot es manté unit gràcies a ell.

Ell és també el cap del cos, que és l'Església.
Ell n'és l'origen,
és la primícia dels qui retornen d'entre els morts,
perquè ell ha de ser en tot el primer.

Déu volgué que residís en ell
la plenitud de tot el que existeix;
per ell Déu volgué reconciliar-se tot l'univers
posant la pau en tot el que hi ha,
tant a la terra com al cel,
per la sang de la creu de Jesucrist.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 De Déu ve tot, per Déu passa tot, i a Déu s'encamina tot: glòria a ell per sempre, al·leluia.

Lectura breu

1C 2, 9-10 1C 2, 9-10
Cap ull no ha vist mai, ni cap orella no ha sentit, ni el cor de l'home somniava això que Déu té preparat per als qui l'estimen; però a nosaltres, Déu ens ho ha revelat per obra de l'Esperit, ja que l'Esperit tot ho penetra, fins el més profund de Déu.

Responsori breu

V. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.
R. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.

V. Us guiarà cap el coneixement de la veritat.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. L'Esperit Sant, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona Crist us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc, al·leluia.

Pregàries

Lloem Déu amb els Apòstols i amb tots els qui participen dels fruits de l'Esperit Sant, i diguem-li: Escolteu-nos, Senyor.

Déu omnipotent, que heu glorificat el vostre Fill Jesucrist en el cel, feu que tothom us reconegui present en l'Església.

Pare sant, que diguéreu de Crist: Aquest és el meu Fill, escolteu-lo, feu que tots els homes escoltin la seva veu i se salvin.

Envieu l'Esperit Sant al cor dels fidels, perquè renti la seva immundícia i regui la seva aridesa.

Que vingui, Senyor, el vostre Esperit a dirigir el curs de la història i a renovar la vida sobre la terra.

Us encomanem els fidels difunts i us preguem que refermeu la nostra esperança en la futura resurrecció.

Envieu, Senyor, a l'Església i a la humanitat el vostre Esperit d'Amor perquè desapareguin les dissensions i els odis, i les comunitats cristianes puguin viure la fe en pau i harmonia entre els homes.

L'Esperit de Crist ressuscitat intercedeix per nosaltres i ajuda la nostra feblesa; per això diguem amb confiança: Pare nostre.

Oració


Déu misericordiós, concediu a la vostra Església, congregada per l'Esperit Sant, que visqui dedicada a vós amb tot el cor i unida en la concòrdia de les voluntats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-