Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

En vós exulten tots els àngels,
de llum el món heu inundat;
plena és la terra d'alegria:
vós l'heu rentada del pecat.
En vós exulten tots els àngels,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

Vostre triomf ens renovella,
de l'home vell som deslliurats;
ressuscitant el tercer dia
en homes nous ens heu tornat
Vostre triomf ens renovella,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

Sigui la pau sempre amb nosaltres,
la pau que vós heu predicat,
la pau dels homes i dels pobles,
feta de llum i veritat.
Sigui la pau sempre amb nosaltres,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

Que us puguem veure cara a cara,
quan de la mort haurem triomfat,
i que a la fi dels nostres dies
de vostra llum fruïm l'esclat.
Que us puguem veure cara a cara
oh, Crist Jesús ressuscitat.

SalmòdiaAntífona 1 Déu ha alliberat de la mort la meva vida, al·leluia.

Salm 114

Càntic d'acció de gràcies

Per entrar el Regne de Déu hem de passar per moltes tribulacions (Fets 14, 22)

Estimo de tot cor el Senyor:
el Senyor ha escoltat la meva súplica,
ha escoltat el meu clam
així que l'invocava.

M'envoltaven els llaços de la mort,
tenia davant meu els seus paranys,
i dintre meu l'angoixa i el neguit.
Vaig invocar el nom del Senyor:
«Ah, Senyor, salveu-me la vida.»

El Senyor és just i benigne,
el nostre Déu sap compadir;
el Senyor salvaguarda els senzills,
jo era feble i m'ha salvat.

Recobra la serenor, ànima meva,
mira el que t'ha fet el Senyor.
Ha alliberat de la mort la meva vida,
els meus ulls, de negar-se en el plor,
els meus peus, de donar un pas en fals.

Continuaré caminant entre els qui viuen,
a la presència del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu ha alliberat de la mort la meva vida, al·leluia.
Antífona 2El Senyor guarda el seu poble com la nineta dels seus ulls, al·leluia.

Salm 120

Déu guarda el seu poble

Mai més no passaran fam, mai més no passaran set, ni estaran exposats al sol ni a la calor (Ap 7, 16)

Alço els ulls a les muntanyes:
¿d'on em vindrà l'ajuda?
L'ajuda em vindrà del Senyor,
del Senyor, que ha fet cel i terra.

Que no deixi relliscar el teu peu,
ni s'adormi el qui et guarda.
El guardià d'Israel mai no s'adorm,
sempre vigila.

És el Senyor qui et guarda, el Senyor t'empara
al teu costat mateix.
De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.

El Senyor et guarda de tota desgràcia,
et guarda la vida.
El Senyor guarda tots els teus passos
ara i per tots els segles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor guarda el seu poble com la nineta dels seus ulls, al·leluia.
Antífona 3 Del Senyor em ve la força i el triomf, és ell qui m'ha salvat, al·leluia.

Càntic Ap 15, 3-4


Himne d'adoració

Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables!
Senyor, rei de tots els pobles,
les vostres decisions són justes, no van mai errades.

Qui no us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!
Perquè vós sou l'únic Sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Del Senyor em ve la força i el triomf, és ell qui m'ha salvat, al·leluia.

Lectura breu

He 5, 8-10
Crist, tot i que era Fill de Déu, aprengué en els sofriments què és obeir, i un cop consagrat sacerdot es convertí en font de salvació eterna per a tots els qui se li sotmeten, ja que Déu l'ha proclamat gran sacerdot com ho fou Melquisedec.

Responsori breu

V. Els deixebles s'alegraren, al·leluia, al·leluia.
R. Els deixebles s'alegraren, al·leluia, al·leluia.

V. De veure el Senyor.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Els deixebles s'alegraren, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Maria

Antífona S'abraçà a la santa creu, derrotà la mort; es revestí de poder i al tercer dia ressuscità, al·leluia.

Pregàries

Celebrem Crist, que és la font de la vida i el principi de la virtut, i demanem-li: Senyor, establiu a la terra el vostre Regne.

Jesús, Salvador nostre, mort en el cos, però retornat a la vida per l'Esperit, feu-nos morir al pecat i viure per l'Esperit en tot moment.

Vós, que enviàreu deixebles a tot el món perquè prediquessin a tothom l'Evangeli, comuniqueu abundosament la vida de l'Esperit als evangelitzadors.

Vós, que rebéreu la plenitud de poder en el cel i en la terra, per donat testimoniatge de la veritat, guardeu en la veritat els cors dels qui ens governen.

Vós, que ho renoveu tot i ens maneu que esperem, tot vetllant, el vostre Regne, feu, Senyor, que com més anhelem el cel nou i la terra nova, més treballem encara per millorar el món actual.

Vós, que davallàreu a l'estança dels morts per anunciar-los el goig de l'Evangeli, sigueu l'alegria i la fúlgida esperança dels difunts.

Perquè Déu ha vessat en els nostres cors l'Esperit de fills, gosem dir: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu volgut que el vostre Fill patís per nosaltres el suplici de la creu per arrencar-nos del poder de l'enemic, feu que aconseguim la glòria de la resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-