Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Ut queant laxis resonáre fibris
mira gestórum fámuli túorum,
solve pollúti lábii reátum,
sancte Ioánnes.

Núntius caelo véniens suprémo,
te patri magnum fore nascitúrum,
nomen et vitae sériem gerénde
órdine promit.

Ille promíssi dúbius superni
pérdidit promtae módulos loquélae;
sed reformásti génitus prémptae
orgána vocis.

Ventris obstrúso pósitus cubíli
sénseras regem thálamo manéntem;
hinc parens nati méritis utérque
ábdita pandit.

Láudibus cives célebrant supérni
te, Deus simplex paritérque trine;
súpplices ac nos véniam precámur:
parce redémptis. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 Déu envià un home, que es deia Joan.

Salm 14


Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra?
¿Qui podrà viure a la muntanya sagrada?

El qui obra honradament
i practica la justícia,
diu la veritat com la pensa;
quan parla no escampa calúmnies,

mai no fa mal al proïsme,
ni carrega a ningú res infamant,
compten poc als seus ulls els descreguts,
honra i aprecia els fidels del Senyor;

no es desdiu de promeses oneroses,
no fia els seus diners a interès,
ni es ven per condemnar cap innocent.
El que així obra, mai no caurà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu envià un home, que es deia Joan.
Antífona 2Vingué a donar testimoni de la veritat.

Salm 111

La felicitat de l'home just

Viviu com els qui són de la llum. Els fruits que neixen de la llum són tota mena de bondat, de justícia i de veritat (Ef 5, 8-9)

Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca.

Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable.

Viu sense por de les males noves,
se sent ferm confiant en el Senyor,
té el cor incommovible, res no tem,
i a la fi veurà vençuts els enemics,

Reparteix el que té, ho dóna als pobres,
la seva bondat consta per sempre,
pot alçar el front amb dignitat.

L'injust, quan ho veu, es consumeix,
i estreny les dents d'indignació.
S'esvaeixen les ambicions de l'injust.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vingué a donar testimoni de la veritat.
Antífona 3 Joan era una flama ardent que il·luminava tot al voltant.

Càntic Ap 15, 3-4


Himne d'adoració

Senyor, Déu de l'univers,
les vostres obres són grans i admirables!
Senyor, rei de tots els pobles,
les vostres decisions són justes, no van mai errades.

Qui no us respectarà!
Qui no glorificarà el vostre nom!
Perquè vós sou l'únic Sant,
i ara que heu revelat la vostra justícia,
totes les nacions vindran a adorar-vos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Joan era una flama ardent que il·luminava tot al voltant.

Lectura breu

Fets 13, 23-25
De la descendència de David, tal com ho havia promès, Déu ha donat a Israel un Salvador, que és Jesús. Abans que vingués ell, Joan va predicar a tot el poble un baptisme de conversió. Però Joan, en acabar la seva missió, deia: Jo no sóc pas allò que vosaltres penseu, però després de mi en ve un altre de qui no sóc digne de deslligar el calçat dels peus.

Responsori breu

V. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.
R. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.

V. Després de mi ve un home que m'ha passat al davant.
R. Aplaneu el camí pel nostre Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Obriu una ruta al Senyor, aplaneu el camí pel nostre Déu.

Càntic de Maria

Antífona L'infant que ens ha nascut és més que un profeta. D'ell digué el Salvador: Entre tots els que les mares han portat al món no n'hi ha hagut cap de més gran de Joan Baptista.

Pregàries

Dirigim la nostra pregària a Déu, que va elegir sant Joan Baptista per anunciar als homes la vinguda propera del Regne de Crist, i diguem-li: Guieu, Senyor, els nostres passos per camins de pau.

Vós, que des del si de la mare vau cridar sant Joan perquè preparés els camins del vostre Fill, crideu-nos a seguir el Senyor tal com ell el va precedir.

Que la vostra Església mostri l'Anyell de Déu, com el mostrà Joan Baptista, perquè el reconeguin els homes del nostre temps.

Vós, que disposàreu que el vostre profeta s'abaixés perquè creixés el vostre Fill, ensenyeu-nos a cedir als altres perquè vós us manifesteu.

Vós, que pel martiri de Joan proclamàreu la raó insubornable, feu-nos testimonis indefallents de la vostra veritat.

Recordeu-vos de tots els qui han sortit d'aquest món, i doneu-los estada en el lloc de la llum i de la pau.

Perquè som fills de Déu, gosem dir: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu suscitat sant Joan perquè preparés per al Crist Senyor un poble ben disposat, concediu a la vostra Església la gràcia de l'alegria espiritual i conduïu tots els fidels pel camí de la salvació i de la pau. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-