Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Esguardant el si del Pare,
des d'on vós, oh Verb, sorgiu,
amb el plor dins de l'entranya
pel pecat que el prem i l'enganya,
tot el món clama: «Veniu!»

Isaïes, gran profeta,
que és del poble un eco viu,
prega als núvols amb recança
i el Just cria amb enyorança
quan, al lluny, clama: «Veniu!»

Al desert, una veu forta
fa sentir el seu so, que diu:
«Cims altius, traieu fronteres;
valls, ompliu-vos, feu dreceres!»
Que aquest gest digui: «Veniu!»

Alegreu-vos, cor dels homes,
a Betlem hi haurà caliu;
naixerà, el Crist, d'una Mare
dolça, pura, humil i clara...
Salvador nostre, veniu!

Obrim pas, és Déu qui arriba...,
oh gran do contemplatiu!
Dins l'Església que canta
—esperant amb joia santa—,
l'Esperit clama: «Veniu!» Amén.

SalmòdiaAntífona 1 El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu poble.

Salm 124

El Senyor guarda el seu poble

Que la pau reposi sobre l'Israel de Déu! (Ga 6, 16)

El qui confia en el Senyor mai no caurà.
És com Sió, incommovible, ferm per sempre.

Jerusalem està envoltada de muntanyes.
És així com el Senyor envolta el seu poble,
ara i per tots els segles.

El ceptre injust no pesarà més
sobre la terra dels justos,
no fos que els justos donin la mà als qui fan el mal.

Senyor, feu feliços els bons
i els rectes de cor.
Però als qui es desvien per camins tortuosos,
el Senyor se'ls endurà amb els malfactors.
Pau a Israel!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu poble.
Antífona 2Sió és la nostra ciutat forta, que té el Salvador per muralla i baluard. Obriu les portes, que Déu és amb nosaltres, al·leluia.

Salm 130

Abandó a les mans de Déu

Feu-vos deixebles meus, que jo sóc benèvol i humil de cor (Mt 11, 29)

El meu cor no és ambiciós, Senyor,
no són altius els meus ulls;
visc sense pretensions de grandeses,
o de coses massa altes per a mi;

em mantinc en una pau tranquil·la,
com un nen a la falda de la mare,
tot esperant els vostres dons.
Israel espera en el Senyor
ara i per tots els segles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Sió és la nostra ciutat forta, que té el Salvador per muralla i baluard. Obriu les portes, que Déu és amb nosaltres, al·leluia.
Antífona 3 La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació.

Càntic Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12


Himne dels redimits

Senyor, Déu nostre,
sou digne de rebre la glòria, l'honor i el poder,
perquè vós heu creat tot l'univers.
Quan res no existia, vós vau voler que tot fos creat.

Senyor, sou digne de prendre el document
i d'obrir-ne els segells,
perquè heu estat degollat
i heu comprat per a Déu, amb la vostra sang
gent de tota tribu, llengua, poble i nació,
i n'heu fet una casa reial
i uns sacerdots dedicats al nostre Déu,
que regnaran a la terra.

L'Anyell que ha estat degollat
és digne de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força,
honor, glòria i lloança.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació.

Lectura breu

Fl 4, 4-5
Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop.

Responsori breu

V. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

V. I doneu-nos la vostra salvació.
R. El vostre amor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Senyor, feu-nos veure el vostre amor.

Càntic de Maria

Antífona Oh Senyor, cap de la casa d'Israel, que us apareguéreu a Moisès en la bardissa flamejant i li donàreu la Llei al Sinaí, veniu a redimir-nos amb el poder del vostre braç.

Pregàries

Invoquem Crist, Redemptor nostre, que vingué a salvar els homes, i diguem-li amb confiança: Jesús, Senyor, veniu.

Crist, Senyor nostre, que pel misteri de l'encarnació revelàreu al món la glòria de la vostra divinitat, doneu-nos la vida amb la vostra vinguda.

Vós, que assumíreu la nostra feblesa, atorgueu-nos la vostra misericòrdia.

Vós, que vinguéreu humil a redimir el pecat del món, allibereu-nos de tota deixa de culpa, quan vindreu per segona vegada.

Vós, que viviu i regneu sobre l'univers, doneu-nos per la vostra bondat l'heretatge etern.

Vós, que seieu a la dreta del Pare, alegreu les ànimes dels difunts amb la llum de la vostra presència.

Demanem a Déu que el seu Regne es faci cada dia visible entre nosaltres: Pare nostre.

Oració


Ens preparem, Senyor, per a celebrar el nou naixement del vostre Fill unigènit; que aquest misteri ens alliberi de l'antic esclavatge, que ens reté sota el jou del pecat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-