Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Feliç Tarraco, oh Fructuós, aixeca
la testa que, esplendent amb vostres flames,
per tu i tos dos diaques a lluny brilla.

Ardent Auguri se remunta als astres:
ensems Eulogi lluminós fa via
a la superna seu de Crist en glòria.

Fent-los de guia, precursor i mestre,
a tanta d'honra Fructuós anava,
clar per son nom i dignitat de bisbe.

Oh triple honor, oh triplicada altesa
amb que la ciutat nostra el cap remunta
per damunt de totes les ciutats d'Ibèria!

Gaudir podem amb tres patrons insignes,
sota l'escut dels quals tenim refugi
els pobles tots de terres pirinenques. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Déu ha alliberat de la mort la seva vida, i ara viuen a la presència del Senyor.

Salm 44

Les noces del Rei

L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l (Mt 25,6)

Un bon auguri em surt del cor,
dedico al rei el meu poema,
la meva llengua és àgil com una ploma d'escrivà.

Ets el més bell de tots els homes,
exhalen gràcia els teus llavis,
Déu t'ha beneït per sempre.

Cenyeix-te l'espasa, valent,
vesteix-te de festa, cavaller victoriós,
per defensar la veritat,
i la justícia dels indigents.

Seran terribles els trets del teu arc;
el teu braç gloriós, amb les fletxes agudes,
encertarà l'enemic, es rendiran els pobles,
cauran acovardits els enemics del rei.

Que el teu tron, oh déu, desafiï els segles,
i el teu ceptre reial sigui un ceptre just,
tu que estimes la justícia i no la maldat.

Preferint-te als teus companys, oh déu,
el teu Déu t'ha ungit amb perfums de festa;
la pols de mirra i àloe t'impregna el vestit.

Dels palaus de vori t'alegren les arpes,
la princesa t'espera enjoiada,
l'esposa et ve a la dreta, vestida amb or d'Ofir.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu ha alliberat de la mort la seva vida, i ara viuen a la presència del Senyor.
Antífona 2Fructuós, Auguri i Eulogi s'oferiren ells mateixos com una víctima d'acció de gràcies; ho feren davant del poble.

II


Escolta, filla, estigues atenta,
oblida el teu poble i la casa del teu pare;
el rei està corprès de la teva bellesa.

És el teu Senyor, fes-li homenatge.
La ciutat de Tir ve amb els seus regals,
els pobles més rics busquen el teu favor.

Arriba la princesa tota radiant,
el seu vestit és de brocats d'or,
guarnida amb brodats és conduïda al rei.

Arriba amb el seguici de donzelles amigues;
conduïdes entre cants de festa,
s'acosten al palau del rei.

En lloc dels teus pares tindràs els fills;
els nomenaràs governants per tot el país.

Vull fer perpètua la memòria del teu nom.
Que els pobles et lloïn per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Fructuós, Auguri i Eulogi s'oferiren ells mateixos com una víctima d'acció de gràcies; ho feren davant del poble.
Antífona 3 Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'Anyell, i els han quedat blancs.

Càntic Ef 1 3-10


El Déu salvador

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneït en Crist
amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel.

Ens elegí en ell abans de crear el món,
perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls.

Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist,
segons la seva benèvola decisió,
que dóna lloança a la grandesa dels favors
que ens ha concedit en el seu Estimat.

En ell, hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.
Les nostres culpes han estat perdonades.

La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres.
Ell ens ha concedit
tota aquesta saviesa i penetració que tenim.

Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola
que havia pres,
per executar-la quan els temps fossin madurs:

Ha volgut unir en el Crist tot el món,
tant el del cel com el de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Aquests són els qui venen de la gran tribulació. Han rentat els seus vestits amb la sang de l'Anyell, i els han quedat blancs.

Lectura breu

2Tm 4, 6-8a
Pel que fa a mi, la meva vida ja és oferta com una libació vessada sobre l'altar. Ja m'ha arribat el moment de desfer les amarres i deixar el port. Després de lluitar en aquest noble combat i acabada la cursa em mantinc fidel. I ara ja tinc reservada la corona que m'he guanyat.

Responsori breu

V. Ens heu provat, Déu nostre, però a la fi ens porteu al Paradís.
R. Ens heu provat, Déu nostre, però a la fi ens porteu al Paradís.

V. Com la plata, ens heu depurat al foc.
R. Però a la fi ens porteu al Paradís.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ens heu provat, Déu nostre, però a la fi ens porteu al Paradís.

Càntic de Maria

Antífona Oh màrtirs benaurats, que han obtingut en el cel un lloc gloriós, drets a la dreta del Crist, beneeixen Déu Pare totpoderós i Jesucrist, el seu Fill, i l'Esperit Sant, al·leluia.

Pregàries

Germans, aquesta hora ens recorda el moment que el Rei dels màrtirs, en el darrer sopar, oferia la seva vida que lliurà en la creu; també nosaltres recordem ara els sants màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi que, com Crist, lliuraren la vida pregant per l'Església estesa d'Orient fins a Occident, i preguem tot dient: Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món.

Vós, que no permetéreu que sant Fructuós i els seus diaques s'apartessin del camí de la veritat per causa del turment del foc, no permeteu que l'ardor de les temptacions venci mai els vostres fidels.

Vós, que concedíreu a aquests sants màrtirs de sofrir els turments i la mort, inundats d'alegria i amb la plena esperança de la resurrecció, feu que també la vostra Església, davant les dificultats d'aquesta vida, visqui sense perdre l'alegria i l'esperança.

Vós, que amb la sang d'aquests màrtirs fecundàreu les primeres llavors de la predicació evangèlica sembrades a la nostra terra, feu que els cristians del nostre poble perseverin fins a la mort ferms en la fe.

Vós, que féreu aquests màrtirs valents davant dels sofriments temporals, feu que la vostra Església es mantingui incommovible enfront dels atacs i del menyspreu del món.

Vós, que rebéreu al convit del vostre Regne els màrtirs que havien superat el foc en aquest món, admeteu també els nostres germans difunts en el lloc del consol, de la llum i de la pau.

Concloguem ara la nostra pregària amb l'oració dels fills de Déu: Pare nostre.

Oració


Senyor, vós, que concedíreu al bisbe sant Fructuós de donar la vida per l'Església, estesa d'Orient fins a Occident, i volguéreu que els diaques Auguri i Eulogi l'acompanyessin plens d'alegria, en el martiri, feu que la vostra Església visqui sempre en l'esperança i es doni sense defallir per al bé de tots els pobles. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-