Menu

Vespres

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Creador esplèndid de la llum,
que feu brollar la llum dels jorns,
i que, amb els raigs de llum novells,
vàreu guarnir el començ del món.

Vós, que al matí i al vespre junts
el nom de dia heu imposat:
la negra fosca ens ve damunt,
oïu els precs que us fem plorant.

Que el cor, pels crims afeixugat,
no perdi el do de viure en pau,
i que, oblidat dels béns eterns,
no es lligui amb llaços de pecat.

Que pugui al cel, amb goig trucar,
que guanyi el premi sempitern,
de tot perill lliures siguem,
de tot plegat quedem guarits.

Pietós Pare, us ho preguem,
i a vós, oh Fill, al Pare igual,
que amb l'Esperit Consolador
regneu per segles sempiterns.

SalmòdiaAntífona 1 Crist, el Senyor, és sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec, al·leluia.

Salm 109

El Messies, rei i sacerdot

Ell ha de regnar fins que Déu haurà sotmès tots els enemics sota els seus peus

Oracle del Senyor al meu Senyor:
«Seu a la meva dreta, i espera que faci dels enemics
l'escambell dels teus peus.»

Que el Senyor estengui lluny des de Sió
el poder del teu ceptre.
Impera enmig dels enemics.

«Ja eres príncep el dia que vas néixer,
tens la glòria sagrada des del si de la mare,
des del principi jo t'he engendrat.»

El Senyor no es desdiu del que jurà:
«Ets sacerdot per sempre,
com ho fou Melquisedec.»

El Senyor és al teu costat,
i abat els reis el dia que s'indigna;
judica els pobles i els fa presoners,
abat governants arreu de la terra.

Et dóna possessió del teu domini;
així redreçaràs el cap.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Crist, el Senyor, és sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec, al·leluia.
Antífona 2El nostre Déu és al cel, i fa tot el que es proposa, al·leluia.

Salm 113 B

Lloança al Déu veritable

Abandonàreu els ídols i us convertíreu a Déu, per adorar només el Déu viu i veritable (1Te 1, 9)

No ens doneu a nosaltres la glòria,
no ens la doneu, Senyor;
doneu-la al vostre nom,
perquè vós sou fidel en l'amor.
Que no puguin dir els altres pobles;
«¿On és el seu Déu?»

El nostre Déu és al cel,
i fa tot el que ell es proposa.
Però els ídols d'ells són plata i or,
obra d'homes i res més:

Tenen boca però no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,
orelles que no hi senten,
i nas que no olora;

les seves mans no palpen,
els seus peus no caminen,
ni té veu la seva gorja.
Seran com ells els qui els fabriquen,
i tots els qui hi tenen confiança.

La casa d'Israel confia en el Senyor;
ell els protegeix i els ajuda.
La casa d'Aharon confia en el Senyor;
ell els protegeix i els ajuda.
Confien els creients en el Senyor,
ell els protegeix i els ajuda.

Que ens recordi el Senyor i ens beneeixi.
Que beneeixi la casa d'Israel,
que beneeixi la casa d'Aharon,
que beneeixi els qui el veneren,
que els beneeixi tots, petits i grans.

Que us faci créixer el Senyor,
vosaltres i els vostres fills.
Sigueu beneïts del Senyor,
del Senyor que ha fet el cel i la terra.
El Senyor s'ha reservat el cel
i ha donat als homes la terra.

No són els morts els qui lloen el Senyor,
ni els qui baixen al silenci del sepulcre.
Som nosaltres els qui beneïm el Senyor
ara i per tots els segles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El nostre Déu és al cel, i fa tot el que es proposa, al·leluia.
Antífona 3 Lloeu Déu, tots els seus servents, petits i grans, al·leluia.

Càntic Ap 19, 1-7

Les noces de l’Anyell.

Al·leluia!
És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu.
R. Al·leluia
Les seves sentències són justes, no van mai errades.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents
R. Al·leluia
i els qui creieu en ell, petits i grans.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
El Senyor, el Déu de l'univers, és rei.
R. Al·leluia
Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria.
R. Al·leluia (al·leluia)

Al·leluia!
Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell
R. Al·leluia
i la seva esposa ja està engalanada.
R. Al·leluia (al·leluia)

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu Déu, tots els seus servents, petits i grans, al·leluia.

Lectura breu

2Te 2, 13-14
Germans estimats del Senyor, sempre hem de donar gràcies a Déu perquè us ha tractat com a primícies donant-vos la fe en la veritat, la santificació per l'Esperit i l'esperança de la salvació. Déu, a través de l'evangeli que us vam anunciar, us ha cridat a posseir la glòria de Jesucrist, el nostre Senyor.

Responsori breu

V. És gran el Senyor i és molt poderós.
R. És gran el Senyor i és molt poderós.

V. És infinita la seva saviesa.
R. I és molt poderós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. És gran el Senyor i és molt poderós.

Càntic de Maria

Antífona feliços vosaltres quan, per causa del Fill de l'home, la gent us odiarà: alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.

Pregàries

Honor i glòria a Crist, que té el poder de salvar definitivament els qui per ell s'acosten a Déu, ell que viu sempre intercedint per nosaltres. Confiats, demanem-li: Recordeu-vos, Senyor, del vostre poble.

Quan el dia ja cau, implorem per tots els homes, oh Sol diví, que no se'ls pongui mai la vostra llum ni en el temps ni en l'eternitat.

Manteniu l'aliança, que segellàreu amb la vostra sang divina, santifiqueu la vostra Església perquè sigui immaculada.

Recordeu-vos, Senyor, de la comunitat dels vostres fidels, que són el temple on habiteu.

Que tinguin un bon camí els qui ara viatgen, perquè arribin a la llar amb salut i alegria.

Acolliu, Senyor, les ànimes dels difunts, doneu-los el perdó i la glòria eterna.

Amb Jesús, ressuscitat, adrecem al Pare les nostres peticions i les nostres lloances: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós prometeu d'habitar en els nets i humils de cor: feu que, per la vostra gràcia, siguem dignes de la vostra estada en nosaltres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-