Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Iam surgit hora tértia,
qua Christus ascéndit crucem;
nil ínsolens mens cógitet,
inténdat afféctum precis.

Qui corde Christum súscipit,
innóxium sensum gerit
votísque præstat sédulis
Sanctum meréri Spíritum.

Hæc hora, quæ finem dedit
diri vetérno críminis;
hinc iam beáta témpora
cœpére Christi grátia.

Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Salm 118 145-152

XIX (Coph)Clamo amb tot el cor, Senyor, escolteu-me,
vull complir els vostres decrets.

A vós us invoco, salveu-me;
guardaré el vostre pacte.

Encara no és de dia i ja vinc a implorar-vos,
confiant en les vostres paraules.

Abans d'hora es desvetllen els meus ulls
per considerar les vostres promeses.

Vós, que m'estimeu, escolteu el meu clam;
doneu-me la vida, Senyor, com vau decidir.

Són a prop els meus astuts perseguidors,
ells que estan lluny de la vostra Llei.

Vós sou a la vora, Senyor,
i es mantenen ferms els vostres manaments;

jo sé, fa temps, que el vostre pacte
l'heu assegurat per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Salm 93

Invocació al Déu de justícia

El Senyor demanarà comptes de tot això. Déu ens ha cridat a viure en la santedat, i no en la impuresa (1Te 4, 6-7)

I


Déu de justícia, Senyor,
Déu de justícia, apareixeu-vos resplendent.
Aixequeu-vos, jutge de la terra,
doneu als orgullosos la paga que es mereixen.

¿Fins quan els injustos, Senyor,
fins quan els injustos s'alegraran del seu triomf,
i els amics de males arts es vantaran,
amuntegant paraules insolents?

Trepitgen el vostre poble, Senyor,
us oprimeixen l'heretat,
maten els forasters, els orfes i les viudes,
i encara diuen: «El Senyor no ho veu,
el Déu de Jacob no se n'adona.»

Ignorants, no ho enteneu.
Reflexioneu insensats.
El qui ha fet l'orella, ¿no hi sentirà?
El qui ha format l'ull, ¿no hi veurà?

¿Podrà callar, el qui reprèn les nacions?
¿No sabrà res, el qui instrueix els homes?
El Senyor sap el que valen els pensaments de l'home:
no s'aguanten més que el fum.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.


II


Feliç l'home que vós eduqueu, Senyor,
que instruïu amb la llei que heu donat;
el guardeu en pau els dies de desgràcies,
mentre a l'injust ja li caven la fossa.

El Senyor no deixarà el seu poble,
no abandonarà la seva heretat:
els tribunals donaran sentències justes,
i els homes rectes les aprovaran.

¿Qui s'alça a favor meu contra els injustos?
¿Qui es posa a favor meu
contra els amics de males arts?
Si no m'hagués defensat el Senyor,
ja em veia en el silenci del sepulcre.

Quan m'adono que estic a punt de caure,
vós m'aguanteu per l'amor que em teniu,
i quan creix el neguit dintre meu,
el vostre consol és la meva delícia.

¿Us podeu avenir amb un tribunal corromput,
que inventa delictes en nom de la llei?
Ni que ells atemptin contra la vida del just
i condemnin a mort l'innocent,
tinc en el Senyor la muralla on emparar-me,
em refugio en la roca del meu Déu.

Es tornaran contra ells les seves males arts,
el Senyor, el nostre Déu, els destruirà,
víctimes del mal que havien tramat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaAl·leluia, al·leluia, al·leluia.

Lectura breu

Rm 1, 16-17
No m'avergonyeixo d'anunciar la Bona Nova: té de Déu el poder de salvar tots els qui hi creuen, primer els jueus, però també els dels altres pobles, ja que en ella es revela com Déu és bo i ens fa justos per la fe, ben bé per la fe, tal com diu l'Escriptura: Viurà el qui és just perquè ha cregut.

V. La seva crida s'escampa per tota la terra.
R. Escolten el seu llenguatge fins els límits del món.

Oració


Senyor, vós heu enaltit sant Marc amb el carisma d'evangelista; feu que progressem amb el seu ensenyament i seguim fidelment les petjades de Crist. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-