Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Veníte, servi, súpplices,
et mente et ore extóllite
dignis beátum láudibus
nomen Dei cum cántico.

Hoc namque tempus illud est,
quo sæculórum iúdicem
iniústa morti trádidit
mortálium senténtia.

Et nos amóre débito,
timóre iusto súbditi,
advérsus omnes ímpetus
quos sævus hostis íncutit,

Unum rogémus et Patrem
Deum regémque Fílium
simúlque Sanctum Spíritum,
in Trinitáte Dóminum. Amen

Salmòdia

Antífona Crist fou entregat a la mort en pena dels nostres pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.

Salm 118, 17-24

III (Ghimel)Feu aquesta gràcia al vostre servent,
que visqui pensant en la paraula que heu donat.

Obriu-me els ulls i podré contemplar
les meravelles de la vostra Llei.

Sóc foraster en aquest país,
no m'amagueu els vostres manaments.

La meva ànima està assedegada
de sentir a cada moment les vostres sentències.

Amenaceu de maleir els superbs,
que es desvien dels manaments.

Allunyeu de mi les burles i els menyspreus,
perquè jo guardo el vostre pacte.

Ni que els governants deliberessin contra mi,
jo faria l'elogi dels vostres decrets.

El vostre pacte fa la meva delícia,
aquests decrets són els meus consellers.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Salm 29
I

Amb quin goig us exalço, Senyor.
M'heu tret a flor d'aigua quan m'ofegava
i no heu permès que se n'alegrin els enemics.

Senyor, Déu meu, vaig cridar auxili, i em vau guarir.
Senyor, m'heu arrencat de la terra dels morts,
quan ja m'hi enfonsava, m'heu tornat a la vida.

Canteu al Senyor, els qui l'estimeu,
enaltiu la seva santedat.
El seu rigor dura un instant;
el seu favor, tota la vida.
Cap al tard tot eren plors,
l'endemà són crits de joia.


Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.


II


Jo pensava, quan em veia segur:
«No cauré mai.»
Senyor, quan m'afavoríeu, m'asseguràveu
l'honor i el poder;
i en amagar-se la vostra mirada,
vaig quedar trasbalsat.

He clamat a vós, Senyor,
he suplicat al meu Déu:
«Què hi guanyareu que perdi la vida
i baixi a la fossa?

¿És la pols que us lloarà,
que proclamarà que sou fidel?
Escolteu, Senyor, compadiu-vos de mi;
ajudeu-me, Senyor!»

Heu mudat en joia les meves penes,
m'heu tret el dol i m'heu vestit de festa;
el meu cor us cantarà, no callaré mai més;
Senyor, Déu meu, us lloaré per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaCrist fou entregat a la mort en pena dels nostres pecats i ressuscità per fer-nos justos, al·leluia.

Lectura breu

Tt 3, 5b-7
Déu ens salva amb un bany d'aigua regenerador i amb el poder renovador de l'Esperit Sant, que ell ha vessat a mans plenes sobre nosaltres per Jesucrist, el nostre salvador; així, justos per la seva gràcia, som hereus de la vida eterna, que des d'ara tenim dret a esperar.

V. Avui és el dia que ha obrat el Senyor, al·leluia.
R. Alegrem-nos i celebrem-lo, al·leluia.

Oració


Oh Déu, que heu unit pobles tan diversos en la confessió del vostre nom, feu que els qui en les fonts baptismals han nascut a una nova vida tinguin una sola fe i una mateixa caritat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-