Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rector Potens Verax Deus,
qui temperas rerum vices,
splendore mane instruis
et ignibus merediem.

Extingue flammas litium,
aufer calorem noxium,
confer salutem corporum,
veramque pacem cordium.

Praesta, Pater piissime,
Patrique compar Unice,
cum Spiritu Paraclito,
regnans per omne sæculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran, diu el Senyor.

Salm 118 81-88

XI (Caph)Em sento defallir de tant esperar la salvació,
però confio en la vostra paraula.

Esperant la vostra promesa es cansen els meus ulls,
i exclamo: «Quan vindreu a consolar-me?»

Fins si em quedava tot ressec,
no oblidaria els vostres decrets.

¿Quant de temps viurà el vostre servent?
¿Quan fareu justícia dels qui em persegueixen?

M'han posat paranys els superbs
que no viuen segons la vostra Llei.

Tots els vostres manaments són justos;
defenseu-me, que em persegueixen injustament.

Han estat a punt d'esborrar-me de la terra,
però jo no he abandonat els preceptes.

Per l'amor que em teniu, salveu-me la vida
i guardaré el vostre pacte.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran, diu el Senyor.

Antífona 2Vós sou el meu refugi, Senyor, una torre enfront de l'enemic.

Salm 60

Oració d'un exiliat

Oració d'un just que espera els béns eterns

Déu meu, escolteu el meu clam,
ateneu la meva súplica;
us invoco lluny del país,
amb el cor desolat.

Porteu-me dalt d'una roca inaccessible,
vós que sou el meu refugi,
una torre enfront de l'enemic.

Tant de bo que trobi sempre acolliment a casa vostra,
i que m'empari l'ombra de les vostres ales.
Vós, Déu meu, heu escoltat els meus anhels,
heu concedit l'heretat als qui us veneren.

Afegiu nous dies a la vida del rei,
que els seus anys s'allarguin més i més.
Que regni per sempre a la vostra presència
i el guardi el vostre amor fidel.

Jo cantaré el vostre nom,
compliré cada dia el que us havia promès.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vós sou el meu refugi, Senyor, una torre enfront de l'enemic.

Antífona 3 Guardeu-me, Senyor, dels meus temibles enemics.

Salm 63

Oració contra els enemics

Aquest salm pondera, més que cap altre, la passió del Senyor (S. Agustí)

Escolteu, Déu meu, el meu plany,
guardeu-me d'aquests temibles enemics,
empareu-me contra el complot dels dolents,
contra la conspiració dels qui van amb males arts.

Esmolen la llengua com espases,
llancen com fletxes paraules verinoses,
tiren d'amagat contra els innocents,
disparen per sorpresa, no els veu ningú.

S'animen a fer mal,
calculen com amagaran els seus paranys,
i pensen: «Qui se n'adonarà?»
Tramen maleses i s'ho amaguen,
és impenetrable el seu interior.

Però Déu els dispara una fletxa,
i de sobte queden ferits.
La seva pròpia llengua els ha fet caure,
tothom qui ho veu es mofa d'ells.

Tota la gent se n'admira,
proclamen l'obra de Déu
i ponderen les seves meravelles.

El just celebra l'obra del Senyor,
i en ell troba refugi;
els homes rectes se'n glorien.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Guardeu-me, Senyor, dels meus temibles enemics.

Lectura breu

1R 2, 2b-3
Sigues valent i porta't com un home. Compleix els manaments del Senyor, el teu Déu, segueix els seus camins, posa en pràctica els seus decrets, els seus preceptes, les seves decisions i el seu pacte. Així reeixiràs en totes les teves empreses.

V. Guieu-me, Senyor, pel camí dels manaments.

R. Jo els estimo de veritat.

Oració


Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-