Menu

dijous 28 de gener de 2021

Misteris de la Llum

1r misteri: El baptisme de Jesús en el Jordà.

2n misteri: Jesús és convidat a noces a Canà de Galilea.

3r misteri: Jesús anuncia el nou Regne i invita a la conversió.

4rt misteri: Jesús pujà a la muntanya i es transfigurà davant els deixebles.

5è misteri: Jesús institueix l'Eucaristia a l'últim sopar amb els deixebles.

<<