Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem l'Anyell de Déu que Joan mostrà amb alegria.

Himne

Antra deserti teneris sub annis
civium turmas fugiens, petisti,
ne levi saltim maculare vitam
famine posses.

Præbuit hirtum tegimen camelus,
artubus sacris strofium bidentis,
cui latex haustum, sociata pastum
mella locustis.

Cæteri tantum cecinere vatum
corde præsago iubar adfuturum;
tu quidem mundi scelus auferentem
indice prodis.

Non fuit vasti spatium per orbis
sanctior quisquam genitus Iohanne,
qui nefas sæcli meruit lavantem
tingere limphis.

Laudibus cives celebrant superni
te, Deus simplex pariterque trine,
supplices ac nos veniam precamur:
parce redemptis! Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Abans de néixer el Senyor em va cridar; quan jo era al si de la mare, ell va pronunciar el meu nom.

Salm 20, 2-8. 14

Acció de gràcies per la victòria del rei

Rebé la vida per ressuscitar; i li heu fet la gràcia d'allargar els seus anys per sempre, sense fi (S. Ireneu)

El rei celebra el vostre triomf, Senyor.
Com se sent feliç per la vostra victòria.
Li heu concedit el que el seu cor volia,
no heu refusat el que us demanava.

Sortiu a rebre'l augurant-li felicitat,
li poseu al front una corona d'or.
Us demanava la vida, i li heu fet la gràcia
d'allargar els seus anys per sempre, sense fi.

L'ha fet cèlebre la vostra victòria,
l'heu cobert d'honor i majestat,
sempre es valdran del seu nom per beneir,
l'ompliu de goig amb la vostra mirada.
El rei confia en el Senyor;
l'Altíssim se l'estima, i no té por de caure.

Alceu-vos, Senyor, amb el vostre poder;
cantarem celebrant la vostra gesta.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Abans de néixer el Senyor em va cridar; quan jo era al si de la mare, ell va pronunciar el meu nom.
Antífona 2El Senyor convertí els meus llavis en una espasa tallant i em cobrí amb l'ombra de la seva mà.

Salm 91

Himne als designis de Déu

El salm canta les proeses de l'Unigènit del pare (S. Atanasi)

I

És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor,
i de nit, la vostra fidelitat.

Us canto amb la lira de deu cordes i amb l’arpa,
als acords d'interludis de cítara.
Senyor, quin goig que em donen les vostres gestes!
Aclamo amb alegria l'obra de les vostres mans.

Senyor, que en són, de grans, les vostres obres,
els vostres designis, que en són, de profunds!
Els ignorants els desconeixen,
els insensats no se n'adonen.

Ni que els injustos creixin com l'herba,
ni que arribin a florir els amics de males arts,
acabaran que no se'n parlarà mai més.
Però vós, Senyor, sou excels per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor convertí els meus llavis en una espasa tallant i em cobrí amb l'ombra de la seva mà.
Antífona 3 Joan deia de Crist: Després de mi ve aquell que ja existia abans que jo.


II

Els vostres enemics desapareixeran,
seran dispersats els amics de males arts,
i a mi, com als búfals, m'alceu el front,
m'ungiu amb oli novell;
puc mirar fit a fit els meus contraris,
en sento parlar sense por.

Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu;

encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
per proclamar que el Senyor és recte,
que la meva Roca no coneix la injustícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Joan deia de Crist: Després de mi ve aquell que ja existia abans que jo.

Vers

V. Vingué a donar testimoni de la llum.

R. Perquè per ell tothom arribés a la fe.

Lectures

Lectura primera

Del llibre del profeta Jeremies 1, 4-10. 17-19

Vocació del profeta

El Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué:
«Abans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer, abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions.»
Jo li vaig respondre:
«Ah Senyor Déu meu, no sé parlar: encara sóc un noi!»
Però el Senyor em contestà:
«No diguis que ets un noi. Tu aniràs a trobar tothom a qui jo t'enviaré, i els diràs allò que et manaré. No els tinguis por: Jo et faré costat per alliberar-te'n. Ho diu l'oracle del Senyor.»
Llavors el Senyor em toca la boca amb la seva mà i em digué:
«Et poso les meves paraules als llavis. Des d'avui et dono autoritat sobre les nacions i els reialmes, per arrencar i enderrocar, per destruir i demolir, i també reconstruir i replantar. Ara doncs, cenyeix-te el vestit i vés a dir-los tot el que et manaré. No tinguis por d'ells, si no, seria jo, qui te'n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze, que resistirà contra tot el país: contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble. T'assaltaran però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho diu l'oracle del Senyor.»


Responsori

R. Abans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer, abans de néixer, ja et vaig consagrar * I et vaig fer profeta, destinat a les nacions.

V. Et poso les meves paraules als llavis, et dono autoritat sobre les nacions i els reialmes. * I et vaig fer profeta, destinat a les nacions.

Lectura segona

Dels sermons de sant Agustí, bisbe
(Sermó 293, 1-3)

La veu d'un que clama en el desert

L'Església s'adona que el naixement de Joan és, d'alguna manera, una cosa sagrada: entre els patriarques no en trobem cap del qual celebrem el naixement; celebrem, en canvi, el de Joan i el de Crist. Això no pot deixar de significar alguna cosa. Si a nosaltres, per la gran dignitat del tema, ens costa d'explicar, la meditació resulta tanmateix més fructuosa i fecunda. Joan neix d'una anciana estèril; Crist neix d'una donzella verge.

El pare de Joan no creu que l'infant ha de néixer, i es torna mut; Maria creu que Crist naixerà d'ella, i el concep per la fe. He proposat coses per investigar i he predit que les discutiríem, però això ja ho he manifestat abans, i si ens resulta impossible d'entrar en tots els replecs d'un misteri tan gran, us adoctrinaré més bé àdhuc sense mi el qui parla en vosaltres; aquell que contempleu piadosament, que heu rebut en el vostre cor, i que us ha fet temples seus.

Joan és com una frontera entre els dos Testaments, l'Antic i el Nou. Ho testifica el Senyor mateix quan diu: La Llei i els Profetes fins que ha aparegut Joan el Baptista. Ell, doncs, representa l'Antic Testament i és pregó del Nou. Com a representant del primer, neix de dos ancians; com a representant del segon, és declarat profeta quan encara és a les entranyes de la mare. Perquè, abans de néixer, ja donà salts en el si de la mare, a l'arribada de santa Maria. Ja allí era designat: designat abans de néixer; es mostra precursor de Crist abans de veure Crist. Això són coses divines, això excedeix la mesura de la fragilitat humana. Finalment neix, rep un nom, i la llengua del pare és deslligada. Aquests fets són imatge de les coses futures.

Zacaries calla, perd la veu fins que neix Joan, el precursor del Senyor, i li retorna la parla. ¿Què és el silenci de Zacaries sinó una profecia oculta, closa i amagada d'alguna manera abans de la predicació de Crist? S'obre per la vinguda d'ell, es torna clara per la vinguda d'aquell que era profetitzat. El fet que Zacaries recobri la veu en el naixement de Joan significa el mateix que l'esqueixament del vel en el temple quan Crist morí. Si Joan s'hagués anunciat ell mateix, no hauria obert la boca de Zacaries. La llengua es destrava perquè neix la veu, perquè a Joan, que ja prenunciava el Senyor, li és preguntat: ¿Qui ets tu? I ell va respondre: Sóc una veu que crida en el desert. Joan és la veu; però del Senyor es diu: Al principi ja existia el qui és la Paraula. Joan és la veu per un temps breu, Crist és, ja al principi, la paraula eterna.


Responsori

R. A tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, * Perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.

V. Faràs saber al poble que li ve la salvació, el perdó dels seus pecats. * Perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.

Himne

Oració


Oh Déu, que heu suscitat sant Joan perquè preparés per al Crist Senyor un poble ben disposat, concediu a la vostra Església la gràcia de l'alegria espiritual i conduïu tots els fidels pel camí de la salvació i de la pau. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-