Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.
Nunc tempus acceptabile
fulget datum divinitus,
ut sanet orbem languidum
medela parsimoniae.

Christi decoro lumine
dies salutis emicat,
dum corda culpis saucia
reformat abstinentia.

Hanc mente nos et corpore,
Deus, tenere perfice,
ut appetamus prospero
perenne pascha transitu.

Te rerum universitas,
clemens, adoret, Trinitas,
ct nos novi per veniam
novum canamus canticum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.

Salm 34, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28.

Súplica d’un pobre acusat falsament

Es reuniren... i acordaren apoderar-se de Jesús valent-se d’un engany i matar-lo (Mt 26, 3. 4)

I
Acuseu, Senyor, els meus acusadors,
combateu contra els qui em combaten;
preneu l'escut i el broquer,
veniu a ajudar-me.
Digueu-me: «Jo et salvaré.»

I jo m'alegraré del que el Senyor m'ha fet,
ple de goig de veure que em salva.
Proclamaré amb totes les forces:
«Senyor, ¿qui és com vós?
Vós defenseu els febles contra els poderosos,
els pobres, contra els qui els volen robar.»

Es presenten testimonis malintencionats,
em demanen comptes de coses que ni sé;
em tornen mal per bé,
tothom m'abandona.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.
Antífona 2Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.

II
Quan ells estaven malalts, jo em posava de dol,
m'entristia i dejunava,
el meu cor no deixava de pregar,
com per un germà o per un amic;
anava a tot arreu com si plorés la mare,
trist i amb el cap baix.

Però ells s'han alegrat quan m'han vist caure,
s'han reunit contra mi,
m'han fet mal d'amagat,
no paren de destrossar-me;

es burlen cruelment de mi
em miren amb odi i estrenyen les dents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.
Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

III
¿Fins quan, Senyor, els suportareu?
¿No els sentiu cridar? Defenseu la meva vida,
defenseu-la dels lleons.

Us daré gràcies enmig del poble reunit,
davant de tothom us lloaré en dies de festa.

No he donat cap motiu als enemics;
que no cantin victòria.
Que no es facin senyes l'un a l’altre;
els qui m'odien, m'odien perquè sí.

Ho heu vist, Senyor. No calleu,
no us allunyeu de mi, Senyor!
Desperteu-vos, desvetlleu-vos,
feu-me justícia.

Que s'alegrin i cantin
els que desitgen que em feu justícia,
i puguin dir per sempre: «És gran el Senyor,
que vol el bé del seu servent.»

Anunciaré la vostra rectitud,
i us lloaré tot el dia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

Vers

V. Reconcilieu-vos amb el Senyor, el vostre Déu.

R. Que és clement i misericordiós.


Lectures

Leccionari biennal


Lectura primera

Del llibre de l'Èxode 12, 21-36

Càstig dels primogènits

En aquells dies, Moisès convocà els ancians d'Israel i els digué:
«Preneu per a cada família un anyell o un cabrit i immoleu la víctima pasqual. Agafeu després un manat d'hisop, xopeu-lo en la sang del gibrell i marqueu la llinda i els dos muntants de la porta de casa. Que ningú no surti fora fins l'endemà. Quan el Senyor passarà per castigar Egipte, veurà la sang de la llinda i dels dos muntants, i "passarà" enllà sense permetre que l'exterminador penetri a les vostres cases. Guardareu aquest costum perpètuament, vosaltres i els vostres fills.

Continuareu celebrant aquesta festa també després que haureu entrat al país que el Senyor us donarà tal com va prometre. Els vostres fills us preguntaran què significa aquest ritu, i vosaltres els respondreu: "És el sacrifici de la Pasqua del Senyor: quan ell castigava l'Egipte, va passar enllà davant les cases dels israelites i les va guardar del càstig".

Tot el poble, en sentir això, es va prosternar. Després se'n van anar i van complir el que el Senyor havia manat a Moisès i Aaron.

A mitjanit el Senyor va fer morir tots els primogènits del país d'Egipte, des del primogènit del Faraó, que l'havia de succeir en el govern, fins al del captiu a la presó i fins als de tot el bestiar. El Faraó, amb tots els cortesans i tots els egipcis, es van llevar de nit, i en tot el país hi hagué un gran dol, perquè no es trobava cap casa sense algun mort. I aquella nit mateixa, el Faraó cridà Moisès i Aaron per dir-los:
«Sortiu del meu poble, amb tots els israelites, aneu a immolar les víctimes al Senyor tal com dieu, emporteu-vos-en els ramats com demanàveu, aneu-vos-en i pregueu per mi.»
També els egipcis els apressaven que marxessin aviat, i cridaven:
«Aquí morirem tots.»

El poble prengué la pasta encara no fermentada i es carregaren a l'esquena les pasteres embolicades amb els mantells. Havien ja demanat als egipcis, segons la indicació de Moisès, els objectes de plata i d'or i molta roba; i el Senyor volgué que els egipcis s'hi prestessin de grat. D'aquesta manera els israelites espoliaren l'Egipte.


Responsori

R. Que els israelites posin la sang de l'anyell als dos muntants i a la llinda de les cases: * La sang serà un senyal a favor vostre.

V. Heu estat rescatats amb una sang preciosa, la de Crist, sacrificat com un anyell sense tara. * La sang serà un senyal a favor vostre.

Lectura segona

Del Mirall de la caritat, del beat Elred, abat (Llibre 3, 5)

Hem de configurar la caritat fraterna segons l'exemple de Crist

No hi ha res que ens esperoni tant a estimar els enemics, en la qual cosa hi ha la perfecció de la caritat, com la consideració de l'admirable paciència de Crist. Ell, el més bell de tots els homes, permeté que els impius li escopissin al rostre; que els seus ulls, que amb una sola mirada ho governen tot, li fossin tapats; va oferir la seva esquena a la flagel·lació; va suportar l'aspror de les espines en el seu cap, que fa tremolar els principats i les potestats; va sotmetre's als ultratges i a les infàmies, i, finalment, serè, suau i pacífic, va sofrir pacientment la creu, la llança, els claus, el vinagre i el fel.

Sí, com els anyells portats a matar, o les ovelles mentre les esquilen, ell callava i no obria ni tan sols la boca.

¿Hi haurà algú que en escoltar aquella veu admirable, plena de dolcesa, plena de caritat, plena de serenitat immutable: Pare, perdoneu-los, no abraçarà immediatament, i amb tot el seu afecte, els seus enemics? Pare —va dir Crist— perdoneu-los. ¿És que no hauria pogut afegir més caritat, més dolcesa a aquesta oració?

Certament: va afegir-hi quelcom, perquè amb la pregària no en tenia prou; va voler àdhuc excusar-los: Pare —va dir— perdoneu-los, que no saben el que fan. Son certament grans pecadors, però no entenen res; per això diu Crist: Pare perdoneu-los. El crucifiquen, però no saben qui crucifiquen, perquè, si l'haguessin conegut, mai no haurien clavat a la creu el Senyor de la glòria. És per això que Crist va dir: Pare perdoneu-los. Es creien que era un infractor de la Llei, un que s'irrogava la divinitat, un seductor del poble. «He amagat d'ells la meva faç, no s'han adonat de la meva majestat; per això: Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan.

Si l'home s'estima ell mateix, no ha de permetre que cap plaer carnal el corrompi. I per no caure davant de la concupiscència de la carn ha de llançar-se vers l'amor del Senyor. I aleshores, per reposar més perfectament i amb més benestar en el goig de la caritat fraterna, ha d'allargar també els seus braços, amb amor veritable, als seus enemics.

Però perquè aquest foc diví no s'apagui per l'escomesa de les injúries, que l'home miri sempre amb els ulls de l'enteniment la serena paciència del nostre estimat Salvador i Redemptor.


Responsori

R. S'ha entregat a la mort i ha estat comptat entre els infidels. * Prenia damunt seu el pecat de tots i intercedia a favor d'ells.

V. Jesús deia: Pare, perdoneu-los, que no saben el que fan. * Prenia damunt seu el pecat de tots i intercedia a favor d'ells.

Oració


Feu, Senyor, que els vostres fidels es vagin disposant a la celebració de la Pasqua, i que la mortificació del cos, que practiquen en la Quaresma, redundi per a tots en vigor de l'esperit. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-