Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Himne

Lætare, cælum, desuper,
applaude, tellus ac mare:
Christus resurgens post crucem
vitam dedit mortalibus.

Iam tempus acceptum redit,
dies salutis cernitur,
quo mundus Agni sanguine
refulsit a caligine.

Mors illa, mortis passio,
est criminis remissio;
illæsa virtus permanet,
victus dedit victoriam.

Nostræ fuit gustus spei
hic, ut fideles crederent
se posse post resurgere,
vitam beatam sumere.

Nunc ergo pascha candidum
causa bonorum talium
colamus omnes strenue
tanto repleti munere.

Esto perenne mentibus
paschale, Iesu, gaudium,
et nos renatos gratiæ
tuis triumphis aggrega.

Iesu, tibi sit gloria,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna sæcula. Amen.

Salmòdia

Salm 37

Pregària del pecador en perill de mort

Tots els seus coneguts es mantenien a distància mirant-s’ho (Lc 23, 49)

I
No em reprengueu, Senyor, tan durament,
no em corregiu amb tant de rigor.
Tinc clavades en mi les vostres fletxes,
la vostra mà s'ha descarregat damunt meu.

Heu estat amb mi tan sever
que no em queda en tot el cos res de sa;
són tants els meus pecats,
que els meus ossos no troben repòs.

Les culpes em cobreixen el cap,
són una càrrega pesada que em doblega.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1

II

Són tantes les meves nicieses,
que se'm tornen repugnants les ferides.

Camino prostrat i entristit,
vaig de dol tot el dia;
tinc tot el cos ardent de febre,
no hi queda res de sa.

Estic esgotat i desfet,
el meu plany és més fort que el crit del lleó.
Senyor meu, els meus anhels són davant vostre,
no us passen per alt els meus sospirs.

El cor em palpita, les forces m'abandonen,
i s'apaga la llum dels meus ulls.
Fins els meus amics s'allunyen de mi,
els meus parents es mantenen a distància.

Els qui em volen la mort paren els seus llaços,
els qui busquen fer-me mal parlen de perdre'm,
i tot el dia rumien traïcions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2

III

Però jo faig el sord, no escolto res,
no obro la boca, com si fos mut;
faig com si no hi sentís,
com si no tingués res a replicar.

Senyor, Déu meu, jo espero en vós,
no em deixareu sense resposta.
Aquest és el meu desig: Que no puguin celebrar-ho.
Si el peu em fallava, com se n'alegrarien!

Perquè em veig a punt de caure,
no puc oblidar el meu dolor;
confesso la meva culpa,
el meu pecat em turmenta.

Els qui em combaten perquè sí són molts,
són legió els qui m'odien sense motiu;
els qui em tornen mal per bé
m'acusen del bé que he buscat.

No m'abandoneu, Senyor,
Déu meu, no us allunyeu;
cuiteu a defensar-me,
Senyor, salvador meu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3

Vers

Lectures

Lectura primera

Del llibre de l'Apocalipsi 4, 1-11

Visió de Déu

Jo, Joan, vaig veure una porta oberta en el cel, i aquella veu com un toc de corn, que abans m'havia parlat, ara vaig sentir que em deia:
«Puja aquí al cel, i et faré conèixer els fets que s'han de complir després.»

Immediatament l'Esperit s'apoderà de mi, i vaig veure un tron instal·lat dalt al cel. Hi seia algú que resplendia amb un to com de jaspi i de cornalina. Rodejava el tron una llum com la de l'arc iris, d'un to semblant al de la maragda. Al voltant, hi havia vint-i-quatre trons, on seien vint-i-quatre ancians, vestits de blanc i coronats amb corones d'or. El tron guspirejava de llampecs, seguits del retruny de la tronada. Davant el tron cremaven set torxes enceses, que són els Set Esperits de Déu, i per terra s'estenia com un mar de vidre semblant al gel.

A la cara del davant del tron i a les altres cares hi havia quatre vivents, plens d'ulls mirant enfora i mirant endintre. EI primer vivent semblava un lleó, el segon, un vedell, el tercer era com si tingués una cara humana, i el quart, com una àguila en ple vol. Cadascun dels quatre tenia sis ales, i estaven plens d'ulls que miraven a tot el voltant i cap al tron. Dia i nit no paraven de repetir:
«Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers, que és, era i ha de venir.»

I mentre aquells vivents glorificaven el qui seu al tron i viu pels segles dels segles, mentre l'honoraven i li donaven gràcies, els vint-i-quatre ancians es prosternaven davant el qui seu al tron, el qui viu pels segles dels segles, l'adoraven i deixaven davant d'ell les seves corones tot dient:
«Senyor, Déu nostre, sou digne de rebre la glòria, l'honor i el poder, perquè vós heu creat tot l'univers. Quan res no existia, vós vau voler que tot fos creat. »


Responsori

R. Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers, que és, era, i ha de venir. * Tota la terra és plena de la seva glòria, al·leluia.

V. Els serafins cridaven l'un a l'altre: Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers. * Tota la terra és plena de la seva glòria, al·leluia.

Lectura segona

Dels sermons de sant Teodor Estudita, abat
(Sermo in adorationem crucis)

La creu de Crist és preciosa i dóna vida

Oh do preciosíssim de la creu! Quina bellesa de veure! La creu no brinda una barreja de bé i de mal, com l'arbre d'abans, el de l'Edèn, ans és tota bella i agradable, tant per mirar-la com per gustar-la.

És un arbre que vivifica i que no mata, que fa llum i no tenebres, que ens introdueix a l'Edèn, no que ens en treu; és aquell arbre en el qual Crist va pujar com un rei en el seu carro triomfal, per anihilar el diable, que posseïa la força de la mort, i deslliurar el llinatge humà d'aquella tirànica esclavitud.

És aquell arbre en el qual el Senyor, com un gran lluitador ferit de mans i peus, ferit en el diví costat en la guerra, ens va guarir la ferida del pecat que havia malmès la nostra naturalesa per obra de la serp maligna.

Si primer per un arbre vam morir, ara també per un arbre hem trobat la immortalitat; abans vam ser enganyats en un arbre, ara per un arbre hem rebutjat la serp mentidera. Oh admirables mutacions! En comptes de la mort, la vida, en comptes de la corrupció, la incorrupció, en comptes de la vergonya, la glòria!

Amb raó deia l'Apòstol: Déu me'n guard de gloriar-me en res que no sigui la creu de nostre Senyor Jesucrist. En ella, és com si el món fos crucificat per a mi i jo per al mon. Perquè aquella saviesa que floria en la creu va refutar la jactància i la petulància de la saviesa del món. El bé de tota mena que va fruitar a la creu va tallar els brots de la maldat.

Les figures de l'arbre de la creu, des del principi del món, ens revelen coses admirables. Que ho contempli el desitjós d'aprendre! Noè, ¿no va escapar-se, amb unes pobres fustes i pel voler de Déu, ell, els seus fills i llurs esposes i uns animals de cada espècie, de l'anihilament que produí el Diluvi?

¿I què direm de la vara de Moisès? ¿No és figura de la creu? Ara converteix l'aigua en sang, ara devora les serps fictícies dels mags, ara separa amb un cop les aigües, ara fa que s'ajuntin i que s'hi neguin els enemics, mentre salva, per altra banda, el poble escollit.

No diversa fou la vara d'Aharon, figura també de la creu, que va florir en un sol dia i va manifestar així qui era l'autèntic sacerdot.

També Abraham va profetitzar la creu quan va posar sobre la pila de llenya el seu fill lligat.

La creu mata la mort i Adam recobra la vida. La creu és glòria de tots els Apòstols, corona de tots els màrtirs i santificació de tots els sants. Per la creu ens revestim de Crist i ens despullem de l'home vell. Per la creu, nosaltres ovelles de Crist, ens apleguem en un sol ramat i ens afilerem per entrar en la cleda del cel.


Responsori

R. Mireu l'arbre més digne, posat enmig del Paradís, * En ell el Salvador del món, morint, vencé la mort de tots, al·leluia.

V. És l'arbre més excels, més que els cedres del Líban. * En ell el Salvador del món, morint, vencé la mort de tots, al·leluia.

Oració


Oh Déu, que heu volgut que el vostre Fill patís per nosaltres el suplici de la creu per arrencar-nos del poder de l'enemic, feu que aconseguim la glòria de la resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-