Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

Ex more docti mystico
servemus hoc abstinentiam,
deno dierum circulo
ducto quater notissimo.

Lex et prophetae primitus
hanc praetulerunt, postmodum
Christus sacravit, omnium
rex atque factor temporum.

Utamur ergo parcius
verbis, cibis et potibus,
somno, iocis et arctius
perstemus in custodia.

Vitemus autem pessima
quae subruunt mentes vagas,
nullumque demus callido
hosti locum tyrannidis.

Praesta, beata Trinitas,
concede, simplex Unitas,
ut fructuosa sint tuis
haec parcitatis munera. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.

Salm 34, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28.

Súplica d’un pobre acusat falsament

Es reuniren... i acordaren apoderar-se de Jesús valent-se d’un engany i matar-lo (Mt 26, 3. 4)

I
Acuseu, Senyor, els meus acusadors,
combateu contra els qui em combaten;
preneu l'escut i el broquer,
veniu a ajudar-me.
Digueu-me: «Jo et salvaré.»

I jo m'alegraré del que el Senyor m'ha fet,
ple de goig de veure que em salva.
Proclamaré amb totes les forces:
«Senyor, ¿qui és com vós?
Vós defenseu els febles contra els poderosos,
els pobres, contra els qui els volen robar.»

Es presenten testimonis malintencionats,
em demanen comptes de coses que ni sé;
em tornen mal per bé,
tothom m'abandona.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.
Antífona 2Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.

II
Quan ells estaven malalts, jo em posava de dol,
m'entristia i dejunava,
el meu cor no deixava de pregar,
com per un germà o per un amic;
anava a tot arreu com si plorés la mare,
trist i amb el cap baix.

Però ells s'han alegrat quan m'han vist caure,
s'han reunit contra mi,
m'han fet mal d'amagat,
no paren de destrossar-me;

es burlen cruelment de mi
em miren amb odi i estrenyen les dents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.
Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

III
¿Fins quan, Senyor, els suportareu?
¿No els sentiu cridar? Defenseu la meva vida,
defenseu-la dels lleons.

Us daré gràcies enmig del poble reunit,
davant de tothom us lloaré en dies de festa.

No he donat cap motiu als enemics;
que no cantin victòria.
Que no es facin senyes l'un a l’altre;
els qui m'odien, m'odien perquè sí.

Ho heu vist, Senyor. No calleu,
no us allunyeu de mi, Senyor!
Desperteu-vos, desvetlleu-vos,
feu-me justícia.

Que s'alegrin i cantin
els que desitgen que em feu justícia,
i puguin dir per sempre: «És gran el Senyor,
que vol el bé del seu servent.»

Anunciaré la vostra rectitud,
i us lloaré tot el dia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

Vers

V. Reconcilieu-vos amb el Senyor, el vostre Déu.

R. Que és clement i misericordiós.

Lectures

Lectura primera

De la carta als cristians hebreus 7, 11-28

El sacerdoci etern de Crist

La Llei del poble d'Israel es basava en el sacerdoci levític. Però si aquest hagués estat definitiu, ¿per què calia encara que vingués un altre sacerdot com Melquisedec, i no com Aharon? I un canvi de sacerdoci comporta necessàriament un canvi de Llei. Jesús, a qui es refereixen aquestes paraules de l'Escriptura, era d'una altra tribu, de la qual ningú no ha exercit mai les funcions sagrades; tothom sap, efectivament, que el Senyor nostre nasqué de la tribu de Judà, a la qual Moisès no donà cap encàrrec sacerdotal.

Això és ben clar si tenim present que Déu ha constituït, a imatge de Melquisedec, un altre sacerdot, que no ho és en virtut d'una llei de successió humana, sinó pel poder de la vida indestructible, tal com Déu mateix ho afirma: «Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec.»

Així, doncs, queda abolida la legislació d'abans per deficient i inútil. I és que la Llei, en realitat, no duia res al terme final, sinó que introduïa solament a una esperança millor que ens atansa a Déu. En canvi, l'aliança que Jesús garanteix és tan important que no es va fer sense jurament. Perquè, mentre els sacerdots precedents eren instituïts sense jurament, Jesús ho ha estat amb el jurament d'aquell que li va dir: «El Senyor no es desdiu del que jurà: Ets sacerdot per sempre.»

Els sacerdots de l'antiga aliança van ser molts, perquè la mort els impedia de continuar en les seves funcions. Però Jesús, que viu per sempre, no traspassa a ningú les funcions sacerdotals. Per això té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s'acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d'ells.

Un sacerdot així és el que ens calia: sant, innocent i sense taca; per això va ser tret d'enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant pels seus propis pecats com pels pecats del poble: es va oferir a si mateix una sola vegada. La Llei havia fet sacerdots uns homes plens de febleses, però els termes del jurament que ha substituït la Llei han consagrat el Fill, que serà per sempre un sacerdot perfecte.


Responsori

R. El Crist no s'atribuí a ell mateix la glòria de ser gran sacerdot, sinó que li ha donada aquell que li ha dit: * Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec.

V. Els sacerdots precedents eren instituïts sense jurament; Jesús ho ha estat amb el jurament d'aquell que li va dir: * Ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec.

Lectura segona

Del tractat de sant Fulgenci de Ruspe, bisbe, sobre la fe a Pere
(Capítol 22, 62)

Ell s'entregà per nosaltres

En els sacrificis de les víctimes carnals, que la santa Trinitat mateixa —la qual és el Déu únic, que trobem tant a l'Antic com al Nou Testament— va manar als nostres pares que li oferissin, se significava el do agradabilíssim d'aquell sacrifici en el qual el Fill de Déu fet home s'oferiria misericordiosament per nosaltres.

Perquè el Fill, com diu l'Apòstol, s'entregà per nosaltres, oferint-se a Déu com una víctima d'olor agradable. Ell és el veritable Déu i el veritable gran sacerdot que entrà per a nosaltres en el lloc sant no amb la sang de bocs i de vedells, sinó amb la seva pròpia sang. I això és la cosa presignificada pel sacerdot antic que cada any entrava amb la sang en el lloc sant.

Crist és, doncs, el qui, en ell tot sol, tenia el que sabia que era necessari per redimir-nos eficaçment: reunia en una sola persona el sacerdot i el sacrifici, en una sola persona Déu i el temple. Ell és el sacerdot pel qual som reconciliats, el sacrifici que ens reconcilia, el temple on rebem la reconciliació, i el Déu amb qui ens reconciliem. Crist és el sol sacerdot, sacrifici i temple per la seva naturalesa de servent; però en quant és D6u, no és ell sol, ja que té la naturalesa divina conjuntament amb el Pare i l'Esperit Sant.

Creu, doncs, amb tota la fermesa, i no ho dubtessis ni un instant, que el mateix Verb unigènit de Déu va fer-se home i va oferir-se a Déu per nosaltres com a sacrifici i víctima d'olor agradable. A aquest Verb, i també al Pare i a l'Esperit Sant, en l'època de l'Antic Testament, els patriarques, els profetes i els sacerdots oferien sacrificis; ara, en la nostra època, en la del Nou Testament, la santa Església catòlica no para d'oferir-li, arreu de la terra, el sacrifici del pa i del vi, ofert en fe i amor, a ell, al Pare i a l'Esperit Sant, amb els quals és una sola divinitat.

En aquelles víctimes carnals se significava la carn de Crist, que ell, que no tenia pecat, oferiria pels nostres pecats; en les víctimes d'abans se significava també la sang que Crist vessaria en redempció de les nostres culpes. Aquest sacrifici nou, en canvi, és una acció de gràcies i un record de la carn de Crist, que ell oferí per nosaltres, i de la sang, que el mateix Déu vessà per nosaltres. Aquella sang que recorda sant Pau, quan diu en el llibre dels Fets dels Apòstols: Vetlleu per vosaltres mateixos i per tot el ramat, del qual l'Esperit Sant us ha encarregat perquè pastureu aquesta comunitat de Déu, que ha costat la sang del seu propi Fill.

En les víctimes d'abans se significava, per mitjà de figures, el do que se'ns havia de fer; en el sacrifici d'ara es manifesta fins a l'evidència que aquest do ens ha estat ja conferit.

En els sacrificis antics s'anunciava que el Fill de Déu moriria per als impius; en el sacrifici d'ara s'anuncia que ja ha estat immolat per als impius. Per això diu l'Apòstol: Quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui érem dolents; i en un altre lloc: Vam ser reconciliats amb Déu al preu de la mort del seu Fill, quan érem encara enemics.


Responsori

R. Vosaltres en altre temps estàveu allunyats, portats per una mentalitat contrària a Déu i plens d'obres dolentes. Però ara us ha reconciliat amb ell per la mort que Crist ha sofert en el seu cos. * Així us ha portat a la seva presència sants i nets i lliures de tota acusació.

V. Déu va destinar Jesucrist a servir de propiciació pels nostres pecats amb la seva sang, gràcies a la fe. * Així us ha portat a la seva presència sants i nets i lliures de tota acusació.

Oració


Perdoneu, Senyor, les culpes del vostre poble i, per la vostra benignitat, desfeu-nos dels lligams pecaminosos que hem contret a causa de la nostra feblesa. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-