Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, el Rei que ha de venir.

Himne

Verbum supérnum pródiens,
a Patre lumen éxiens,
qui natus orbi súbvenis
cursu declívi témporis:

Illúmina nunc péctora
tuóque amóre cóncrema;
audíta per præcónia
sint pulsa tandem lúbrica.

Iudéxque cum post áderis
rimári facta péctoris,
reddens vicem pro ábditis
iustísque regnum pro bonis,

Non demum artémur malis
pro qualitáte críminis,
sed cum beátis cómpotes
simus perénnes cælites.

Sit, Christe, rex piíssime,
tibi Patríque glória
cum Spiritu Paráclito,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.

Salm 34, 1-2. 3c. 9-19. 22-23. 27-28.

Súplica d’un pobre acusat falsament

Es reuniren... i acordaren apoderar-se de Jesús valent-se d’un engany i matar-lo (Mt 26, 3. 4)

I
Acuseu, Senyor, els meus acusadors,
combateu contra els qui em combaten;
preneu l'escut i el broquer,
veniu a ajudar-me.
Digueu-me: «Jo et salvaré.»

I jo m'alegraré del que el Senyor m'ha fet,
ple de goig de veure que em salva.
Proclamaré amb totes les forces:
«Senyor, ¿qui és com vós?
Vós defenseu els febles contra els poderosos,
els pobres, contra els qui els volen robar.»

Es presenten testimonis malintencionats,
em demanen comptes de coses que ni sé;
em tornen mal per bé,
tothom m'abandona.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Veniu a ajudar-me, Senyor.
Antífona 2Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.

II
Quan ells estaven malalts, jo em posava de dol,
m'entristia i dejunava,
el meu cor no deixava de pregar,
com per un germà o per un amic;
anava a tot arreu com si plorés la mare,
trist i amb el cap baix.

Però ells s'han alegrat quan m'han vist caure,
s'han reunit contra mi,
m'han fet mal d'amagat,
no paren de destrossar-me;

es burlen cruelment de mi
em miren amb odi i estrenyen les dents.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Defenseu la meva causa, Senyor, vós que sou poderós.
Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

III
¿Fins quan, Senyor, els suportareu?
¿No els sentiu cridar? Defenseu la meva vida,
defenseu-la dels lleons.

Us daré gràcies enmig del poble reunit,
davant de tothom us lloaré en dies de festa.

No he donat cap motiu als enemics;
que no cantin victòria.
Que no es facin senyes l'un a l’altre;
els qui m'odien, m'odien perquè sí.

Ho heu vist, Senyor. No calleu,
no us allunyeu de mi, Senyor!
Desperteu-vos, desvetlleu-vos,
feu-me justícia.

Que s'alegrin i cantin
els que desitgen que em feu justícia,
i puguin dir per sempre: «És gran el Senyor,
que vol el bé del seu servent.»

Anunciaré la vostra rectitud,
i us lloaré tot el dia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloaré tot el dia la vostra rectitud.

Vers

V. Que vinguin, Senyor, els vostres favors.

R. Salveu-me com havíeu promès.


Lectures

Durant el temps d'Advent, el Leccionari biennal proposa les mateixes lectures que l'Ordinari
Leccionari biennal


Lectura primera

Del llibre del profeta Isaïes 19, 16-25

Futura conversió dels egipcis i dels assiris

Aquell dia, l'Egipte tremolarà de por com una dona. Si, tremolaran espaordits, quan s'alçarà contra ells l'amenaça del Senyor de l'univers. El país de Judà serà el terror d'Egipte. Les cames li flaquejaran només de pensar en el que el Senyor ha decidit contra ell.

Aquell dia, cinc de les ciutats d'Egipte s'expressaran en la llengua de Canaan i juraran pel nom del Senyor de l'univers. Una d'elles es dirà Ciutat del Sol.

Aquell dia, al país d'Egipte hi haurà un altar dedicat al Senyor, i tocant a la frontera hi haurà un monument, com a senyal i testimoni del Senyor de l'univers al país d'Egipte. Quan clamaran al Senyor que els alliberi i els defensi dels opressors, ell els enviarà un salvador. El Senyor es manifestarà al poble d'Egipte, i aquell dia els egipcis reconeixeran el Senyor, li oferiran víctimes i altres presents, li faran prometences i les compliran. El Senyor, que els ha ferit tan durament, els guarirà. Ells es convertiran al Senyor, que es deixarà entendrir.

Aquell dia, hi haurà un pas d'Egipte cap a la terra d'Assur: els assiris aniran a Egipte i els egipcis aniran a Assíria; uns i altres adoraran el Senyor. Aquell dia, amb Egipte i Assíria hi haurà també Israel i, en el cor de la terra, Israel serà una benedicció del Senyor de l'univers. El Senyor dirà: «Beneït sigui Egipte, el meu poble; beneïda sigui Assíria, obra meva; beneït sigui Israel, la meva heretat.»


Responsori

R. Aquell dia, els egipcis reconeixeran el Senyor, * Li oferiran víctimes i altres presents.

V. Vindrà gent d'orient i d'occident, del nord i del sud, i s'asseuran a la taula en el Regne de Déu. * Li oferiran víctimes i altres presents.

Lectura segona

Del llibre Proslógion de sant Anselm, bisbe
(Capítol 1 Opera omnia)

Desig de contemplar Déu

Deixa una mica les teves taleies, tu, pobre home, amaga't per un instant dels teus tumultuosos pensaments. Descarrega't ara les cures feixugues i sotaposa les teves treballoses convulsions. Fes-te durant una estona disponible per a Déu i reposa un breu moment en ell.

Entra dins de l'estatge del teu enteniment, exclou tot el que no sigui Déu i allò que t'ajuda a trobar-lo, barra la porta i cerca'l. Digues ara, ànima meva, digues a Déu: Cerco el vostre rostre, el vostre rostre cerco, Senyor.

I ara, Senyor i Déu meu, ensenyeu-me on i com us he de cercar, on i com us he de trobar.

Senyor, si no sou aquí, ¿en la vostra absència, us haig de buscar? Si sou pertot arreu, ¿per què no us veig present? Però, ¿és cert que habiteu en una llum inaccessible? ¿I on és la llum inaccessible? ¿O com l'atenyeré? ¿Qui m'hi portarà? ¿Qui em guiarà envers ella, perquè jo us contempli en ella? I després, ¿amb quins senyals, amb quin rostre us haig de cercar? No us he vist mai, Senyor Déu meu, no he vist mai la vostra faç.

¿Què farà, Senyor altíssim, què farà aquest exiliat vostre que és tan lluny? ¿Què farà el vostre servent que glateix pel vostre amor i que ha estat llançat lluny del vostre rostre? Anhela veure-us, però vós disteu massa d'ell. Desitja arribar fins a vós, però el vostre estatge és inaccessible. Ansieja trobar-vos, i no sap on sou. S'adreça a encertar-vos, i desconeix la vostra cara.

Senyor, sou el meu Déu, sou el meu amo, i jo no us he vist mai. Vós m'heu fet, m'heu restaurat, tot allò de bo que tinc, m'ho heu donat vós, i no us he conegut mai. Finalment, he estat creat per contemplar-vos, i encara no he fet això pel qual he estat creat.

I vós, Senyor, ¿fins quan, fins quan, Senyor, ens oblidareu, fins quan ens girareu la vostra cara? ¿Quan ens mirareu? ¿Quan ens escoltareu? ¿Quan il·luminareu els nostres ulls i ens mostrareu el vostre rostre? ¿Quan us reintegrareu a nosaltres?

Mireu-nos, Senyor, escolteu-nos, il·lumineu-nos mostreu-vos a nosaltres. Curulleu els nostres desigs i serem feliços; sense vós tot és tedi i tristesa. Apiadeu-vos dels nostres treballs i dels nostres intents de trobar-vos, perquè sense vós no podem fer res.

Ensenyeu-me a cercar-vos i mostreu-vos a mi quan us busqui, perquè ni puc recercar-vos si vós no me n'ensenyeu, ni puc trobar-vos si vós no us mostreu a mi. Us cercaré amb el desig, us desitjaré amb la recerca, us trobaré, tot estimant-vos, i us estimaré, tot trobant-vos.


Responsori

R. No ens apartarem mai més de vós, Senyor; guardeu-nos la vida perquè invoquem el vostre nom. * Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

V. Per l'amor que teniu al vostre poble, Senyor, recordeu-vos de nosaltres, visiteu-nos, veniu a salvar-nos. * Feu-nos veure la claror de la vostra mirada, i serem salvats.

Oració


Desvetlleu, Senyor, el vostre poder i veniu: allibereu-nos i salveu-nos dels mals que ens amenacen per culpa dels nostres pecats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-