Menu

Ofici de lectura

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que ens ha promès l'Esperit Sant, al·leluia.

Himne

Æterne Rex altissime,
redemptor et fidelium,
quo mors soluta deperit
datur triumphus gratiæ.

Scandis tribunal dexteræ,
Patris, tibique cœlitus
fertur potestas omnium,
quæ non erat humanitus.

Ut trina rerum machina,
cœlestium, terrestrium,
et inferorum condita,
flectat genu jam subdita.

Tremunt videntes Angeli
versam vicem mortalium:
culpat caro, purgat caro,
regnat caro Verbum Dei.

Tu, Christe, nostrum gaudium,
manens perenne præmium,
mundi regis qui fabricam,
mundana vincens gaudia.

Hinc te precantes quæsumus,
ignosce culpis omnibus,
et corda sursum subleva
ad te superna gratia.

Ut cum repente cœperis
clarere nube judicis,
pœnas repellas debitas,
reddas coronas perditas.

Iesu, tibi sit gloria,
qui scandis ad cælestia,
cum Patre, et almo Spiritu,
in sempiterna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 La lleialtat i l'amor us precedeixen, Senyor. Al·leluia

Salm 88 (2-38)

Els favors del Senyor sobre la dinastia de David

De la descendència de David, tal com ho havia promès, Déu ha donat a Israel un Salvador, que és Jesús (Fets 13, 23)

I

Senyor, cantaré tota la vida
els vostres favors,
d'una generació a l'altra anunciaré
la vostra fidelitat.

Vós heu dit: «El meu favor és indestructible,
mantinc la fidelitat en el cel.

He fet aliança amb els meus elegits,
jurant a David el meu servent:
T'he creat per sempre una dinastia,
mantindré per tots els segles el teu tron.»

El cel celebra els vostres prodigis, Senyor,
l'assemblea dels àngels canta la vostra fidelitat.
¿Qui és comparable al Senyor dalt dels núvols?
¿Qui és com el Senyor entre els fills de Déu?

Déu és temible al consell dels àngels,
és majestuós i gran per a tots els qui l'envolten.
Qui és com vós, Senyor de l'univers!
Sou poderós, tot és fermesa al voltant vostre.

Domineu l'arrogància de la mar,
i amansiu les onades quan s'encrespen;
vau traspassar i esbocinar Rahab,
vau dispersar l'enemic
amb tot el poder del vostre braç.

Són vostres el cel i la terra;
sou vós qui heu format
els continents i tot el que s'hi mou;
heu creat el nord i el migdia,
el Tabor i l'Hermon aclamen el vostre nom.

El vostre braç té forces de gegant,
la vostra mà és poderosa i sublim.
Us sostenen el tron la justícia i la raó,
la lleialtat i l'amor us precedeixen.

Senyor, feliç el poble que us aclama.
Caminarà a la llum de la vostra mirada.
Tot el dia celebrarà el vostre nom,
enaltirà la vostra bondat.

Ve de vós la glòria del seu poder,
alcem el front perquè vós ens estimeu;
el nostre rei és del Sant d'Israel,
és del Senyor l'escut que ens protegeix.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 La lleialtat i l'amor us precedeixen, Senyor. Al·leluia
Antífona 2El Fill de Déu, pel seu llinatge humà, nasqué de David. Al·leluia

II

Vau dir un dia en visió, als vostres fidels:
«He coronat un home fort,
he posat al tron un jove del meu poble:
David, el meu servent.

M'he fixat en ell, i l'he ungit amb l'oli sant,
perquè la meva mà estigui amb ell per sempre,
i el meu braç el faci invencible.

L'enemic no l'agafarà de sorpresa,
ni li faran mal els injustos;
davant d'ell desfaré els adversaris,
derrotaré els qui l'odien.

El meu amor estarà amb ell fidelment,
en el meu nom aixecarà el seu front;
estendrà fins al mar el seu poder,
fins a les fonts dels rius el seu domini.

Ell em dirà: “Sou el meu pare,
el meu Déu i la roca que em salva.”
I jo el faré el meu primogènit,
l'altíssim entre els reis de la terra.

Mantindré per sempre el meu amor,
la meva aliança amb ell serà perpètua;
no s'extingirà la seva dinastia,
el seu tron durarà com el cel.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Fill de Déu, pel seu llinatge humà, nasqué de David. Al·leluia
Antífona 3 Juro un cop per sempre al meu servent David que la seva dinastia es perpetuarà. Al·leluia

III

«Si els seus fills s'apartaven de la llei
i no seguien les meves prescripcions,
si violaven els meus preceptes
i no guardaven els manaments,
els demanaré compte de les seves culpes,
castigaré amb flagells els seus pecats;

però persistiré en el meu amor,
no em desdiré de la meva lleialtat;
mantindré fermes les promeses,
no trencaré la meva aliança.

Juro un cop per sempre, per la meva santedat,
de no faltar mai més a la paraula donada:
"La dinastia de David es perpetuarà,
el seu tron subsistirà com el sol,
i es mantindrà davant meu com la lluna.
Serà ferm per sempre dalt dels núvols.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Juro un cop per sempre al meu servent David que la seva dinastia es perpetuarà. Al·leluia

Vers

V. Déu ha ressuscitat Crist d'entre els morts, al·leluia.

R. Per això tenim posada en Déu la fe i l'esperança, al·leluia.


Lectures

Leccionari biennal


Lectura primera

De la primera carta de sant Joan 5, 1-12

La nostra fe és la victòria

Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies ha nascut de Déu, i no hi ha ningú que estimi el pare sense estimar els fills que han nascut d'ell. Si estimem Déu i complim els seus manaments, no hi ha dubte que estimem els fills de Déu, ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I aquests manaments no són feixucs, perquè cada fill de Déu és un vencedor del món.

La nostra fe és la victòria que ja ha vençut el món. ¿Qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir la seva missió per l'aigua i per la sang; no per l'aigua solament, sinó per l'aigua i per la sang; i l'Esperit en dóna testimoni, ja que l'Esperit és la veritat. Perquè són tres els qui donen testimoni: l'Esperit, l'aigua i la sang, i tots tres concorden.

El testimoniatge dels homes, tot i que nosaltres l'acceptem, no es pot comparar amb el de Déu. Doncs bé, el testimoni que donen aquests tres és el de Déu a favor del seu Fill. Els qui creuen en el Fill de Déu porten en ells mateixos aquest testimoni; els qui no creuen Déu, el tenen per mentider, ja que no han cregut allò que Déu ha testificat a favor del seu Fill, és a dir, que Déu ens ha donat la vida eterna, i aquesta vida eterna està en el seu Fill. Els qui posseeixen el Fill de Déu posseeixen la vida, però els qui no posseeixen el Fill no la posseeixen.


Responsori

R. Jesucrist ha vingut a complir la seva missió per l'aigua i per la sang; no per l'aigua solament, sinó per l'aigua i per la sang; * L'Esperit en dóna testimoni, ja que l'Esperit és la veritat, al·leluia.

V. Aquell dia, un doll abundant rentarà els pecats de la casa de David i dels habitants de Jerusalem. * L'Esperit en dóna testimoni, ja que l'Esperit és la veritat, al·leluia.

Lectura segona

De la Constitució dogmàtica Lumen gentium, sobre l'Església, del Concili Vaticà II
(Números 4. 12)

Sobre la missió de l'Esperit Sant en l'Església

Acomplerta l'obra que el Pare havia encarregat al Fill de realitzar a la terra, fou enviat l'Esperit Sant el dia de Pentecosta, per santificar constantment l'Església i perquè, d'aquesta manera, els qui creuen tinguessin entrada al Pare per mitjà de Jesucrist, en la unitat de l'Esperit. Ell és l'Esperit de la vida o la font de l'aigua que raja fins a la vida eterna, pel qual el Pare dóna la vida als homes morts pel pecat, fins que ressuscitarà en Jesucrist els seus cossos mortals.

L'Esperit viu en l'Església i en els cors dels fidels com en un temple, prega en ells i els dóna testimoni de ser fills adoptius. Dota l'Església amb diversos dons jeràrquics i carismàtics, amb els quals la dirigeix cap a la veritat plena i la unifica per la participació dels mateixos béns i pel servei comunitari, alhora que l'embelleix amb els seus fruits.

L'Esperit rejoveneix l'Església amb el vigor de l'Evangeli, la renova sense parar i la porta a la unió total amb el seu Espòs. Car l'Esperit i l'esposa diuen: Jesús, Senyor, veniu!

D'aquesta manera tota l'Església es presenta com un poble unit per la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

La totalitat dels fidels, ungits per l'Esperit Sant, no es pot equivocar quan creu, i manifesta aquesta seva prerrogativa especial mitjançant el sentit sobrenatural de la fe de tot el poble, quan, des dels bisbes fins als últims fidels seglars, presenta el seu acord universal en les coses de fe i costums.

Per la consciència de la fe, formada amb l'assistència i el sosteniment de l'Esperit de la veritat, el poble de Déu, guiat pel magisteri sagrat i acceptant-lo fidelment, acull no la paraula dels homes, sinó, el que és en realitat, la Paraula de Déu, s'adhereix indefectiblement a la fe que ha estat donada als sants una vegada per sempre, la penetra més profundament amb rectitud de judici i l'aplica més integralment a les coses de la vida.

I aquest mateix Esperit no sols santifica i condueix el poble de Déu i l'embelleix de virtuts servint-se dels sagraments i dels ministeris, ans encara distribueix a cadascú com li sembla bé els seus dons, i dóna als fidels, de qualsevol estament, les gràcies especials que els preparen i disposen a fer-se càrrec de les diverses obres i obligacions, les quals contribueixen a renovar i edificar més l'Església, d'acord amb les paraules de l'Escriptura: les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots.

Aquests carismes, tant els extraordinaris com els més senzills i comuns, s'han d'acceptar amb consol i acció de gràcies, perquè responen amb justesa a les necessitats de l'Església.


Responsori

R. El darrer dia de la festa Jesús es posà dret i cridà: Naixeran rius d'aigua viva del qui creu en mi. * Deia això referint-se a l'Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell, al·leluia.

V. Si algú té set, que vingui a mi i que begui, i del seu interior, en naixeran rius d'aigua viva. * Deia això referint-se a l'Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell, al·leluia.

Oració


Déu misericordiós, concediu a la vostra Església, congregada per l'Esperit Sant, que visqui dedicada a vós amb tot el cor i unida en la concòrdia de les voluntats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-