Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rerum, Deus, tenax vigor,
immótus in te pérmanens,
lucis diúrnae témpora
succéssibus detérminans,

Largíre clarum véspere,
quo vita numquam décidat,
sed praémium mortis sacrae
perénnis instet glória.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Acolliu, Senyor, el vostre servent i assegureu-li que el fareu feliç.

Salm 118 121-128

XVI (Ain)He obrat segons el dret i la justícia:
no m'abandoneu en mans dels opressors.

Assegureu-me que em fareu feliç,
que no m'oprimeixin els superbs.

Els meus ulls es cansen d'esperar la salvació,
i el compliment dels béns promesos.

Mostreu l'amor que em teniu a mi, servent vostre,
feu que aprengui els vostres decrets.

Sóc el teu servent, feu-me capaç
de conèixer el vostre pacte.

Ja és hora que intervingueu, Senyor,
han violat la vostra Llei.

Jo aprecio els vostres manaments
més que l'or i més que tot;

per això m'estimo els preceptes
i m'aparto dels camins enganyosos.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Acolliu, Senyor, el vostre servent i assegureu-li que el fareu feliç.

Antífona 2Alceu la mirada al Senyor, i us omplirà de llum.

Salm 33

El Senyor salva els justos

Heu tastat que n'és, de bo, el Senyor (1Pe 2, 3)

I


Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés,
ell m'ha escoltat, res no m'espanta.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum,
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill.

Acampa l'àngel del Senyor
entorn dels seus fidels per protegir-los.
Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia.

Sants del Senyor, venereu-lo;
venereu-lo i no us mancarà res.
Els rics s'empobriran, passaran fam,
però als qui busquen el Senyor no els faltarà cap bé.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Alceu la mirada al Senyor, i us omplirà de llum.

Antífona 3 El Senyor és a prop dels qui sofreixen.


II


Veniu, fills meus, escolteu-me;
us ensenyaré com heu de venerar el Senyor.
¿Qui és l'home que estima la vida,
que vol viure temps i fruir de benestar?

Guarda't la llengua del mal,
que no diguin res de fals els teus llavis.
Decanta't del mal i fes el bé,
busca la pau, procura aconseguir-la.

El Senyor es gira contra els malfactors
per esborrar de la terra el seu record.
Els ulls del Senyor vetllen pels justos,
escolta quan criden auxili.

Els justos sofreixen molts mals,
però el Senyor sempre els allibera;
vetlla per cada un dels seus ossos,
no els podrà trencar ningú.

La malícia duu el malvat a la mort,
els qui detesten el just expiaran la seva culpa.
El Senyor rescata de la mort els seus servents,
i no acusarà els qui es refugien en ell.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El Senyor és a prop dels qui sofreixen.

Lectura breu

Ml 6, 8
Ja t'han dit, home, on es troba el bé, què espera de tu el Senyor: espera que siguis just en l'obrar, que estimis la bondat i siguis humil amb el teu Déu.

V. Sóc feliç, Senyor, guardant els vostres manaments.

R. No oblidaré mai el que vós heu promès.

Oració


Escolteu-nos, Senyor, i doneu-nos la plenitud de la pau, perquè, adorant-vos amb goig tots els dies de la nostra vida, puguem arribar amb seguretat a vós, per la intercessió de santa Maria Verge. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-