Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rerum, Deus, tenax vigor,
immótus in te pérmanens,
lucis diúrnae témpora
succéssibus detérminans,

Largíre clarum véspere,
quo vita numquam décidat,
sed praémium mortis sacrae
perénnis instet glória.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1

Antífona 1
Antífona 2

Antífona 2
Antífona 3

Antífona 3

Lectura breu

Oració


Senyor, vós enviàreu el vostre àngel al centurió Corneli per ensenyar-li el camí de la salvació; concediu-nos que treballem generosament per la salvació de tots els homes i que amb ells, en una sola Església, puguem arribar feliçment a vós. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-