Menu

Lectures de la missa

Primera lecturaSalm responsorialR.

Al·leluia

Acolliu la paraula de Déu com allò que és de veritat:
paraula de Déu, i no paraula d'homes. 1Te 2,13


Lectura de l'Evangeli

Mt 19,3-12

Moisès va permetre el divorci perquè éreu tan durs de cor,
però al principi no fou pas així


Lectura de l'evangeli segons sant Mateu

En aquell temps, els fariseus anaren a trobar Jesús amb la intenció de provar-lo, i li van fer aquesta pregunta:
«Als marits, els és permès de divorciar-se de la seva dona per qualsevol motiu?»

Ell els preguntà:
«No heu llegit en l'Escriptura que el Creador, al principi, va fer l'home i la dona? I digué: «Per això l'home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola carn». Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar».

Ells contestaren:
«Doncs, com és que Moisès va ordenar que, si el marit vol divorciar-se, doni a l'esposa un document on consti el divorci?»

Jesús respongué:
«Moisès us va permetre de divorciar-vos de l'esposa perquè éreu tan durs de cor, però al principi no fou pas així. I jo us dic que si algú, fora del cas d'una unió il·legal es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri».

Els deixebles li diuen:
«Si la situació entre marit i muller és aquesta, val més no casar-se».

Ell els respongué:
«Això no ho comprèn tothom: Només ho comprenen aquells a qui Déu ha fet aquest do. N'hi ha que no tenen capacitat per al matrimoni ja de naixement o perquè els homes els han fet així, però n'hi ha també que hi renuncien ells mateixos per amor del Regne del cel. Que ho comprenguin els qui ho poden comprendre».

<<