Menu

Lectures de la missa

Primera lectura

Tm 6,2c-12

Tu, home de Déu, busca de practicar sempre la justícia


Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu

Estimat, ensenya això i predica-ho. Els qui ensenyen altres doctrines, en lloc d'acudir a les paraules sanes de nostre Senyor Jesucrist i al bon ensenyament, estan inflats d'orgull i no saben res. Tenen la mania de discutir-ho tot i de disputar amb els altres. D'aquí neixen antipaties, rivalitats, insults, sospites, disquisicions inacabables de gent que ha perdut l'enteniment, que desconeix la veritat i es mira la pietat com un negoci. I és cert que la pietat és un bon negoci, però per a aquells que s'acontenten amb el que tenen. Perquè hem vingut en aquest món sense res, i ens n'anirem sense endur-nos-en res. Acontentem-nos de tenir menjar i vestit. Els qui volen enriquir-se cauen en temptacions i llaços del diable, en molts desigs insensats i perniciosos, que enfonsen els homes en la ruïna i en la perdició. L'amor al diner és l'arrel de tots els mals. Per amor al diner, alguns s'han allunyat de la fe i s'han clavat al cor les espines de molts sofriments.

Salm responsorial

48,6-7.8-10.17-18.19-20

R. Feliços els pobres en l'esperit:
el Regne del cel és per a ells.

Per què he de tenir por en dies dolents,
quan m'envolta el poder dels perversos?
Vénen refiats perquè es creuen forts
i segurs de la seva gran riquesa.

Quin home podrà mai redimir-se
i pagar a Déu el seu rescat?
La vida humana no té preu;
no hi valen diners per adquirir-la,
per comprar el dret de viure sempre
i escapar-se de la mort.

No et preocupis, si un home que es fa ric
converteix la seva casa en un palau:
quan es mori no se l'endurà,
no el seguiran les seves riqueses.

Ni que en vida se sentís feliç,
afortunat als ulls de tots,
es reunirà amb el llinatge dels seus pares,
que no veuran mai més la llum.

Al·leluia

Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne. Mt 11,25


Lectura de l'Evangeli

Lc 8,1-3

Anaven amb Jesús algunes dones,
que el mantenien amb els seus béns


Lectura de l'evangeli segons sant Lluc

En aquell temps, Jesús passava per cada vila i per cada poble, predicant i anunciant la Bona Nova del Regne de Déu. Anaven amb ell els dotze i algunes dones que havien tingut malalties i esperits malignes i s'havien posat bé. Maria, coneguda amb el nom de Magdalena, de la qual havien sortit set dimonis, Joana, la dona de Cuzà, administrador d'Herodes, Susanna i moltes altres, que el mantenien amb els seus béns.

<<