Litúrgia de les Hores

dissabte 20 de gener de 2018

setmana II de durant l'any

i II del cicle litúrgic

sant Sebastià

màrtir

memòria lliure


Octavari de pregària per la unitat dels cristians

Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com