Litúrgia de les Hores

dimecres 28 d'octubre de 2020

sant Simó i sant Judes

apòstols

festa


Verge orant. Kiko Argüello