Litúrgia de les Hores

divendres 26 de febrer de 2021

'

setmana I de Quaresma
i I del cicle litúrgic

santa Paula Montalt

verge

memòria lliure


Verge orant. Kiko Argüello