Litúrgia de les Hores

diumenge 26 de febrer de 2017

diumenge VIII durant l'any

setmana IV del cicle litúrgic

santa Paula Montalt

Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com