Litúrgia de les Hores

divendres 28 d'abril de 2017

setmana II de Pasqua
i II del cicle litúrgic

sant Pere Chanel

prevere i màrtir

memòria lliure

Aniversari de l'ordenació episcopal del
Rvdm. P. Joan Piris i Frigola

Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com