Litúrgia de les Hores

Litúrgia de les Hores

dimecres 27 de maig de 2020

setmana VII de Pasqua

i III del cicle litúrgic

sant Agustí de Canterbury

bisbe

memòria lliure