Litúrgia de les Hores

dilluns 17 de febrer de 2020

'

setmana VI de durant l'any
i II del cicle litúrgic


de fèria


Verge orant. Kiko Argüello