Litúrgia de les Hores

dijous 14 de desembre de 2017

setmana II de Advent

i II del cicle litúrgic

sant Joan de la Creu

prevere i doctor de l'Església

memòria


Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com