Litúrgia de les Hores

divendres 23 de març de 2018

setmana V de Quaresma

i I del cicle litúrgic

sant Josep Oriol

prevere

commemoració


Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com