Litúrgia de les Hores

dissabte 18 de gener de 2020

setmana I de durant l'any

i I del cicle litúrgic


de fèria


Octavari de pregària per la unitat dels cristians

Verge orant. Kiko Argüello