Litúrgia de les Hores

dimarts 24 de gener de 2017

setmana III durant l'any
i III del cicle litúrgic

Sant Francesc de Sales

bisbe i doctor de l'Església

memòria

Verge orant. Kiko Argüello

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com