Litúrgia de les Hores

dijous 28 de gener de 2021

'

setmana III de durant l'any
i III del cicle litúrgic

Sant Tomàs d'Aquino

prevere i doctor de l'Església

memòria


Verge orant. Kiko Argüello