Litúrgia de les Hores

dijous 21 de març de 2019

setmana II de Quaresma

i II del cicle litúrgic


de fèria


Aniversari de l'ordenació del Rvdm. P.
Sebastià Taltavull Anglada

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com