Litúrgia de les Hores

dilluns 21 de gener de 2019

sant Fructuós, bisbe
sants Auguri i Eulogi, diaques

màrtirs

festa


Octavari de pregària per la unitat dels cristians

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com