Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

Jesús, oh sol que ens heu salvat,
Brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca es va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d’amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.

Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.

Salm 79

Pregària per la renovació d'Israel

Jesús, Senyor, veniu! (Ap 22, 20)

Pastor d'Israel, escolteu-nos,
vós que guieu com un ramat els fills de Josep.
Vós que teniu querubins per carrossa,
resplendiu davant d'Efraïm,
de Benjamí i de Manasès;
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Senyor, Déu de l'univers,
¿fins quan estareu irritat
mentre us suplica el vostre poble?

Ha de pastar amb llàgrimes el pa,
ha de beure a glops els seus plors.
Ens heu deixat a les disputes dels veïns,
els enemics es riuen de nosaltres.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Un cep vau portar d'Egipte,
per plantar-lo, traguéreu els nadius.
Li havíeu deixat el terreny net,
va arrelar-hi, va omplir tot el país.

Els seus pàmpols cobriren d'ombra les muntanyes,
amb la ufana dels sarments cobrí els cedres més alts;
els seus brots van créixer fins al mar,
els seus plançons, fins al Gran Riu.

¿Com és que heu derrocat la seva tanca,
perquè l'esfulli qualsevol vianant?
Hi entren els senglars a devastar-lo
i els animals salvatges hi pasturen.

Déu de l'univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta.

Una mirada vostra d'amenaça,
i ni rastre quedarà dels qui la tallen i la cremen.
Que la vostra mà reposi
sobre l'home que serà el vostre braç dret,
el fill de l'home a qui vós doneu la força.

No ens apartarem mai més de vós;
guardeu-nos vós la vida
perquè invoquem el vostre nom.

Senyor, Déu de l'univers, renoveu-nos;
feu-nos veure la claror de la vostra mirada
i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.
Antífona 2El Senyor ha fet coses glorioses, publiqueu-ho per tota la terra.

Càntic Is 12, l-6

Alegria exultant del poble redimit

Si algú té set, que vingui a mi, i que begui (Jo 7, 37)

Us dono gràcies, Senyor;
us havíeu irritat contra mi,
però us heu desdit del vostre rigor
i m'heu consolat.

Ell és el Déu que em salva,
confio, no m'espanto.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua
de les fonts de salvació,
i direm aquell dia:

«Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és Excels,
canteu al Senyor que ha fet coses glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.

Poble de Sió, aclama'l ple de goig,
perquè el Sant d'Israel
és gran a la teva ciutat.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor ha fet coses glorioses, publiqueu-ho per tota la terra.
Antífona 3 Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força.

Salm 80

Renovació solemne del pacte

Mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe (He 3, 12)

Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força,
i aclameu el Déu de Jacob.

Entoneu càntics, tocant els tambors,
les arpes sonores i les cítares.
A la lluna nova toqueu els corns,
anunciant la diada de lluna plena.

Així ho té prescrit Israel,
és festa ritual del Déu de Jacob;
un precepte que imposà als fills de Josep
quan sortien de la terra d'Egipte.

Sento un parlar que m'és desconegut:
«Li he tret el pes de les espatlles,
i els cabassos de les mans.
Has cridat quan et veies oprimit,
t'he salvat, t'he respost en el tro misteriós,
t'he provat a les fonts de Meribà.

Escolta, poble meu, el que jo et mano.
Tant de bo m'escoltessis, Israel!
No tinguis déus estrangers,
no adoris els déus dels pagans.
Jo sóc el Senyor, el teu Déu,
que t'he tret de la terra d'Egipte;
obre la boca, que jo te l'ompliré.»

Però el meu poble no escolta la meva veu,
Israel no vol fer cas de mi;
i els abandono al seu cor obstinat,
al grat dels seus capricis.

Tant de bo que el meu poble d'Israel
m'escoltés i seguís els meus camins.
En un instant serien vençuts els enemics,
giraria la mà contra els qui l'oprimeixen.

Els enemics del Senyor se li sotmetrien,
fóra aquest el seu destí per sempre;
l'alimentaria amb la flor del blat
i amb la mel abundant de les roques.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força.

Lectura breu

1R 8, 51-53a
Senyor, nosaltres som el vostre poble, som la vostra heretat. Estigueu atent a l'oració del vostre servent i d'Israel, el vostre poble; escolteu-los quan acudeixen a vós, ja que us els heu reservat per heretatge vostre entre tots els pobles de la terra.

Responsori breu

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagell de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

Càntic de Zacaries

Antífona Fill meu, recorda't que en vida et van tocar béns de tota mena i a Llàtzer, mals.

Pregàries

Celebrem l'amor misericordiós de Déu que es va revelar en Jesucrist, i supliquem de tot cor: Recordeu, Senyor, que som els vostres fills.

Feu-nos entendre més profundament el misteri de l’Església: que ella sigui per a nosaltres i per a tothom sagrament més eficaç de salvació.

Senyor, estimador dels homes, ajudeu-nos a promoure el progrés humà, i a cercar en tot el vostre regnat.

Desvetlleu-nos una set ardorosa de Crist, perquè correguem vers ell, font d'aigua viva.

Perdoneu-nos les nostres culpes, i dirigiu els nostres passos pel camí de la justícia i de la sinceritat.

Perquè sabem que som fills de Déu, plens de confiança gosem dir: Pare nostre.


Oració


Senyor, vós estimeu la innocència i la retorneu als qui l'han perduda; atraieu cap a vós el cor dels vostres fidels, de manera que, inflamats pel foc del vostre Esperit, siguin ferms en la fe i eficients en les obres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-