Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa, aclamem la Roca que ens salva, al·leluia.

Himne

La joia de la festa el cor alegri,
el pes del greu treball faci suau,
la llum de Crist vivent ens il·lumini,
l'amor faci més ferm, la fe més gran.

Cantem, de bon matí himnes i càntics
a Déu, el nostre Pare i Creador;
mireu el cel, la terra, la bellesa
que per nosaltres féu el seu amor.

Avui tots els fidels en harmonia
la fe celebrarem plens d'un gran goig,
el Crist ressuscitat és joia i festa
pels homes que l'estimen de tot cor.

Ressoni arreu del món la veu que clama:
Veniu tots a la taula, fills de Déu,
el Fill partirà el pa de la paraula
i donarà el seu cos per aliment.

Lloem tots a una veu l'amor del Pare,
el do de l'Esperit i el del Fill seu,
i sigui per a tots petita Pasqua
la gràcia i la festa de la fe. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Déu meu, de bon matí jo us cerco, per veure-us gloriós i poderós, al·leluia.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Déu meu, de bon matí jo us cerco, per veure-us gloriós i poderós, al·leluia.
Antífona 2Els tres joves dintre el forn cantaven a l'una i deien: Beneït sigui Déu, al·leluia.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Els tres joves dintre el forn cantaven a l'una i deien: Beneït sigui Déu, al·leluia.
Antífona 3 Que els fills de Sió s'alegrin del seu rei, al·leluia.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Que els fills de Sió s'alegrin del seu rei, al·leluia.

Lectura breu

Ap 7, 10. 12
Hosanna al nostre Déu, que seu al tron, i a l'Anyell. Lloança, glòria, saviesa, acció de gràcies, honor, poder, i força al nostre Déu pels segles dels segles. Amén.

Responsori breu


V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós que seieu a la dreta del Pare.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

Càntic de Zacaries

Antífona Nosaltres som fills de la llum i del dia, per això hem de vetllar esperant el retorn del Senyor.

Pregàries

Lloem Crist, el Senyor, que és el dia i el sol que tot ho il·lumina i no té posta, i aclamem-lo: Senyor, vós sou la nostra vida i la nostra salvació.

Creador dels astres, de la vostra bondat rebem, agraïts, el nou dia; commemorem la vostra resurrecció.

Que el vostre Esperit Sant ens ensenyi a fer avui el que us agrada, que la vostra Saviesa ens condueixi sempre.

Concediu-nos la gràcia de celebrar amb goig l'Eucaristia aquest diumenge, compartint la taula de la vostra Paraula i del vostre Cos.

De tot cor us donem gràcies, Senyor, pels vostres innombrables beneficis.

Preguem ara com Crist, el Senyor, ens va ensenyar: Pare nostre.

Oració


Senyor, Déu nostre, feu que puguem servir-vos sempre amb el goig a l'ànima, perquè la felicitat només és plena i perdurable quan us servim a vós,autor de tots els béns. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-