Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Himne

Canti exultant Jerusalem
en una excelsa visió,
regni per tot el goig novell,
la Pasqua és l'alba de l'amor.

Crist invencible ha derrotat
les escomeses del dragó,
i ha canviat amb veu potent
les amargueses i els dolors.

Ha atès els presos que l'infern
despietava en altres jorns;
tots els camins van a Jesús
que ha alliberat els pecadors.

Les roses verges s'han obert
just a l'instant del seu triomf;
en ell somriuen els vials,
en ell s'alegra tot el món.

Oh el cant de l'alba! El nostre Rei
compta amb l'exèrcit més nombrós;
que al seu palau puguem entrar
per proclamar-lo vencedor.

Sigueu, Jesús, joia pasqual
pels qui lloem aquest triomf;
feu que us cerquem plens de desig
els renascuts del vostre amor.

Perennement us beneïm;
heu derrotat la mort, Senyor;
junt amb el Pare us aclamem
i amb l'Esperit consolador. Amén.

Original llatí

SalmòdiaAntífona 1 Confia, fill; els teus pecats et queden perdonats, al·leluia.

Salm 50

Oració de penediment

Que es renovi el vostre esperit! Revestiu-vos de la nova naturalesa (Ef 4, 23-24)

Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.

Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat.
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el que és dolent als vostres ulls.

Éreu just quan donàveu la sentència,
irreprensible en el vostre veredicte.
Vós sabeu que he nascut en la culpa,
que la mare m'engendrà pecador.

Vós estimeu la veritat al fons del cor,
dintre de mi m'ensenyeu a tenir seny.
Aspergiu-me amb hisop, que quedi pur;
renteu-me, i seré més blanc que la neu.

Deixeu-me sentir els crits de festa.
Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols!
Aparteu la mirada dels meus pecats,
esborreu les meves culpes.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant.

Torneu-me el goig de la vostra salvació,
que em sostingui un esperit magnànim.
Ensenyaré els vostres camins als pecadors,
i tornaran a vós els qui us han abandonat.

No em demaneu compte de la sang que he vessat
i aclamaré el vostre perdó,
Déu meu, Déu que em salveu.
Obriu-me els llavis, Senyor,
i proclamaré la vostra lloança.

Les víctimes no us satisfan,
si us oferia un holocaust, no me'l voldríeu.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix,
vós, Déu meu, no el menyspreeu.

Afavoriu Sió amb la vostra benvolença,
reconstruïu les muralles de Jerusalem.
Llavors acceptareu els sacrificis,
l'ofrena sencera dels holocaustos,
llavors oferiran vedells al vostre altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Confia, fill; els teus pecats et queden perdonats, al·leluia.
Antífona 2Amb el vostre Crist, Senyor, sortiu a salvar el vostre poble, al·leluia.

Càntic Ha 3, 2-4. 13a. 15-19

Déu ve a judicar els pobles

Alceu el cap ben alt, perquè molt aviat sereu alliberats (Lc 21,28)

Senyor, he sentit el que havíeu fet,
he vist, Senyor, la vostra obra.
Manifesteu-la al nostre temps,
al nostre temps feu-la conèixer,
en enutjar-vos, no us oblideu de compadir.

Des de Teman s'acosta Déu,
el Sant arriba des de la muntanya de Faran;
la seva glòria cobreix el cel,
i amb la seva majestat omple la terra;
de sota, és resplendent com el foc,
dos raigs li surten de la mà.

Sortiu a salvar el vostre poble
i a socórrer el vostre Ungit.
Mar enllà trepitgeu els cavalls dels impius,
dins l'aigua escumejant de l'oceà.

Ho escolto i se'm remouen les entranyes,
xisclo d'estupor quan ho sento,
m'arriba als ossos l'esgarrifança,
sento que em tremolen els passos,
i em planyo pel dia del desastre
que caurà sobre el poble que ens mou guerra.

Cert que la figuera no fa fruit,
ni tindrem la collita dels ceps;
l'olivera no ha pensat a produir,
i els camps no donen res per a menjar;
no queda cap ovella als corrals
ni cap bou a les estables,

però jo celebraré el Senyor,
feliç de veure que Déu em salva.
El Senyor sobirà m'ha fet valent,
i amb peus lleugers com els dels cérvols,
m'encamina cap als cims invencibles.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Amb el vostre Crist, Senyor, sortiu a salvar el vostre poble, al·leluia.
Antífona 3 Sió, canta lloances al teu Déu, que manté la pau, al·leluia.

Salm 147

Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa

Vine, que et faré veure la núvia l'esposa de l'Anyell (Ap 21, 9)

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la Pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l'aigua s'escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
Als fills d’Israel els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Sió, canta lloances al teu Déu, que manté la pau, al·leluia.

Lectura breu

Fets 5, 30-32
El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-lo en un patíbul. La dreta de Déu l'ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, per concedir al poble d'Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som testimonis, i n'és també testimoni l'Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui l'obeeixen.

Responsori breu

V. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

V. Que per nosaltres fou clavat a l'arbre de la creu.
R. Al·leluia, al·leluia.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ha ressuscitat del sepulcre el Senyor, al·leluia, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Jesús prengué els pans, digué l'acció de gràcies i els repartí entre tota la gent asseguda, al·leluia.

Pregàries

Deu Pare ressuscità Crist Jesús per l'Esperit Sant i vivificarà també els nostres cossos moridors. Clamem, doncs, a ell amb aquesta oració: Senyor, que l’Esperit Sant ens doni vida.

Pare sant, que acceptàreu l'holocaust del vostre Fill, ressuscitant-lo d'entre els morts, rebeu avui la nostra ofrena i conduïu-nos a la vida eterna.

Mireu amb complaença les nostres obres d'avui; que siguin a glòria vostra i santificació de tots.

Que no sigui en va el nostre treball d'avui, sinó útil a tots el homes, perquè així arribem al vostre Regne.

Que avui els nostres ulls i el nostre cor s'obrin als germans, perquè ens estimem i ens servim mútuament.

Esdevinguts fills de Déu pel baptisme i units en l'Esperit del Senyor ressuscitat, invoquem ara el nostre Pare del cel: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu volgut que el vostre Fill patís per nosaltres el suplici de la creu per arrencar-nos del poder de l'enemic, feu que aconseguim la glòria de la resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-