Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Realment el Senyor ha ressuscitat, al·leluia.

Himne

L'aurora envermelleix el cel,
ressona l'aire, ple de cants,
el món s'enjoia triomfant,
udola i clama el negre avern.

Davalla el Rei totpoderós
al trist paratge de la mort,
per emportar-se'n tots els sants
vers el seu Regne, a viure amb ell.

Guarden la tomba molts soldats
i una gran llosa sepulcral;
mes, ell s'aixeca triomfant
i venç la mort per sempre mes.

«No ploreu més ni us entristiu,
vostre dolor ja ha durat prou!
—proclama un àngel resplendent—
que el Salvador ha ressuscitat!»

Oh Crist, perquè sempre sigueu
per tots els homes goig Pasqual,
allibereu de tot pecat
els qui naixem de nou amb vós.

Lloança es doni al Pare sant
i també al Fill ressuscitat
i a l'Esperit consolador,
per tots els segles sempiterns. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Crist ha ressuscitat i ha il·luminat el seu poble, que ell va redimir amb la seva sang, al·leluia.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Crist ha ressuscitat i ha il·luminat el seu poble, que ell va redimir amb la seva sang, al·leluia.
Antífona 2El nostre Redemptor ha ressuscitat del sepulcre; cantem un himne al Senyor Déu nostre, al·leluia.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 El nostre Redemptor ha ressuscitat del sepulcre; cantem un himne al Senyor Déu nostre, al·leluia.
Antífona 3 Al·leluia, el Senyor ha ressuscitat com us ho havia dit, al·leluia.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Al·leluia, el Senyor ha ressuscitat com us ho havia dit, al·leluia.

Lectura breu

Rm 8, 10-11
Si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l'Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l'Esperit d'aquell que va ressuscitar Jesús d'entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d'entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.

Antífona Avui és el dia que ha obrat el Senyor: alegrem-nos i celebrem-lo, al·leluia.

Càntic de Zacaries

Antífona Jesús es presentà enmig d'ells i els digué: La pau sigui amb vosaltres, al·leluia.

Pregàries

Adorem Crist ressuscitat, que no s'allunya mai de la seva Església, i adrecem-li aquesta súplica: Senyor, quedeu-vos amb nosaltres.

Jesús, Senyor, triomfador del pecat i de la mort, quedeu-vos entre nosaltres, vós que viviu eternament.

Veniu a nosaltres amb la vostra força victoriosa i mostreu al nostre cor la benignitat de Déu.

Vós, l'únic capaç de renovar i de reconciliar els homes, socorreu el nostre món tant disgregat.

Confirmeu la nostra fe en la suprema victòria i la nostra esperança del vostre adveniment.

Perquè Jesucrist ens ha fet participar de la seva vida, som fills de Déu; per això gosem dir: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu unit pobles tan diversos en la confessió del vostre nom, feu que els qui en les fonts baptismals han nascut a una nova vida tinguin una sola fe i una mateixa caritat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-