Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, rei dels reis.

Himne

Sol ixent, feu-nos claror
per cercar sempre el Senyor.

El color bell de les flors,
de l'arbreda i les muntanyes,
sols el pot ben expressar
l'astre immens que és un fogar,
que de llum té les entranyes.

Quan ell s'alça, tot reviu,
es deixonda la peresa,
l'home, amb seny, pot actuar
i, amb la fe, Déu contemplar.
Oh Esperit, deu-nos fermesa.

Sigui al Pare de les llums,
sol veraç, tota lloança;
que ell ens doni el seu favor
per a viure'l en l'Amor,
junt amb Crist, font d'esperança.Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Heu afavorit, Senyor, el vostre país; heu perdonat les culpes del vostre poble.

Salm 84

Promeses de pau

Quan el nostre Salvador baixà a la terra, Déu la beneí (Orígenes)

Heu afavorit, Senyor, el vostre país,
i renovat el vostre poble;
heu perdonat als de Jacob totes les culpes,
heu estès un vel sobre els seus pecats,
el vostre enuig s'ha apaivagat,
us heu desdit del vostre rigor.

Déu salvador nostre, renoveu-nos;
assereneu-vos i no us enutgeu.
¿Sereu sempre tan sever amb nosaltres,
i a cada generació mantindreu el rigor?

¿És que no ens retornareu la vida
perquè el vostre poble trobi en vós l'alegria?
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.

Jo escolto què diu el Senyor,
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l'estimen:
«Que no tornin a ser tan insensats.»

El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;

la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.

La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Heu afavorit, Senyor, el vostre país; heu perdonat les culpes del vostre poble.
Antífona 2De nit us desitjo amb tota l'ànima, em deleixo per vós.

Càntic Is 26, 1-4. 7-9. 12

Himne després de la victòria sobre els enemics

La muralla reposa sobre un fonament de dotze pedres (Ap 21, 14)

Tenim una ciutat fortificada,
amb muralles i baluards que la salven.
Obriu les portes, i entrarà un poble just,
que guarda la fidelitat i manté ferm el seu cor.
Vós el guardeu en pau, perquè confia en vós.

Confieu sempre en el Senyor,
que és la roca eterna.

El camí que el just segueix és la rectitud,
vós li aplaneu la ruta.
Senyor, estem atents al camí de la vostra Llei,
ens delim únicament pel vostre nom
i pel vostre record.

De nit us desitjo amb tota l'ànima,
em deleixo per vós del fons del cor:
sé que, tan bon punt la vostra Llei apareixerà a la terra,
els habitants del món aprendran la bondat.

Senyor, concediu-nos la pau!
El fruit mateix del nostre treball és obra vostra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 De nit us desitjo amb tota l'ànima, em deleixo per vós.
Antífona 3 Feu-nos veure, Senyor, la claror de la vostra mirada.

Salm 66

Invitació als pobles a lloar Déu

Sapigueu que el missatge de la salvació de Déu ha estat enviat a tots els pobles (Fets 28, 28)

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i tots els pobles veuran la salvació.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

Que s'alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud
i guieu els pobles de la terra.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

La terra ha donat el seu fruit,
el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d'un cap a l'altre de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Feu-nos veure, Senyor, la claror de la vostra mirada.

Lectura breu

1Jo 4,14-15
Nosaltres mateixos hem contemplat com el Pare ha enviat el seu Fill perquè fos el salvador del món; nosaltres en donem testimoni; per això tothom qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, està en Déu i Déu en ell.

Responsori breu

V. Vós sou, Déu meu, el penyal on m'emparo.
R. Vós sou, Déu meu, el penyal on m'emparo.

V. Vós, la roca i muralla que em deslliura.
R. El penyal on m'emparo.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Vós sou, Déu meu, el penyal on m'emparo.

Càntic de Zacaries

Antífona El Senyor ha fet que s'aixequi un salvador poderós, com ho havia anunciat per boca dels seus profetes.

Pregàries

Adorem el Crist, que amb la seva sang s'ha guanyat un nou poble, i supliquem-li: Recordeu-vos, Senyor, del vostre poble.

Rei i Redemptor nostre, escolteu les lloances de l'Església en aquest començament del dia, feu que no cessi mai de glorificar-vos.

Vós sou la nostra esperança i la nostra força, Senyor: confiem en vós, no en tindrem un desengany.

Veniu a ajudar-nos, Senyor, ja que som tan poca cosa, perquè sense vós no podem res.

Recordeu-vos dels pobres i dels desvalguts, que aquest dia no els porti més càrrega, sinó consol i alegria.

Perquè Jesucrist ens ha revelat que Déu és el nostre Pare, gosem dir: Pare nostre.

Oració


Déu totpoderós, que heu fet belles i bones totes les coses, concediu-nos que en nom vostre comencem amb alegria aquest dia i que acabem en l'amor actiu envers vós i els germans. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-