Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor: ell és el nostre Déu.

Himne

Ha arribat la matinada,
deixem ja el nostre dormir;
el treball Déu glorifica,
l'esforç ens espera...
Som-hi, tots junts!
Lloem nostre Senyor!

Tot obrer els estris arranja,
llur bagatge, els vianants,
els seus llibres qui estudia;
comença la cursa ...
Som-hi, tots junts!
Lloem nostre Senyor!

El pagès prepara l'eina,
qui és apòstol, el sermó;
cadascú a la seva tasca.
L'Església prega...
Som-hi, tots junts!
Lloem nostre Senyor! Amén.

SalmòdiaAntífona 1 S'han dit de tu, ciutat de Déu, oracles gloriosos.

Salm 86

Jerusalem, mare de totes les nacions

La nostra mare, lliure, és la Jerusalem del cel (Ga 4, 26)

El Senyor té el palau a la muntanya santa,
i estima més els portals de Sió
que totes les viles de Jacob.

S'han dit de tu, ciutat de Déu,
oracles gloriosos:
«Compto Egipte i Babilònia
entre els fidels que em coneixen.
A Filistea, a Tir i a Etiòpia els dic:
"Fills de Sió."»

Diuen d'ella:
«És l'Altíssim mateix qui l'ha fundada;
aquest i aquell altre són fills de Sió.»

El Senyor va escrivint al registre dels pobles:
«Fill de Sió.»
I els cantors i els dansaires responen:
«De tu brollen totes les meves fonts.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1S'han dit de tu, ciutat de Déu, oracles gloriosos.
Antífona 2El Senyor arriba amb poder, l'acompanya el fruit de la seva victòria.

Càntic Is 40, 10-17

El Bon Pastor: Déu altíssim i omniscient

Vinc de seguida, i m'acompanya la meva recompensa (Ap 22, 12)

El Senyor Déu arriba amb poder,
el seu braç domina tota cosa,
l'acompanya el fruit de la seva victòria,
el precedeixen els seus trofeus;

vetlla com un pastor pel ramat,
l'aplega amb el seu braç,
porta al pit els anyells,
acompanya les ovelles que crien.

¿Qui ha mesurat amb la mà l'aigua del mar
o apamat el firmament?
¿Qui podrà calcular quanta pols hi ha a la terra
o pesar amb les balances les muntanyes i els turons?

¿Qui podrà abastar l'esperit del Senyor
i suggerir-li bons consells?

¿El pot ajudar algú a trobar el camí just,
ensenyant-li la saviesa,
indicant-li el bon encert?

Les nacions són com una gota que s'escorre,
com un granet de pols a la balança.
Les illes no pesen més que un tel.

No basta tot el Líban per encendre foc
ni els seus animals per a un holocaust.
Davant d'ell els pobles són no-res,
no compten més que el caos o que un món fonedís.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor arriba amb poder, l'acompanya el fruit de la seva victòria.
Antífona 3 Exalceu el Senyor, el nostre Déu, venereu la seva muntanya sagrada.

Salm 98

El nostre Déu és un rei sant

Vós, més alt que els querubins, en fer-vos semblant a nosaltres canviàreu la situació deplorable del món (S. Atanasi)

El Senyor és rei. Els pobles tremolen.
Seu a la carrossa de querubins. La terra trontolla.

El Senyor és gran a Sió.
és excels davant de tots els pobles.
Que reconeguin el vostre nom, gran i terrible:
és un nom sant.

Vós sou el rei que estima la rectitud,
vós heu posat els fonaments del dret,
sou l'autor del dret i la justícia
dins el poble de Jacob.

Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
venereu l'escambell dels seus peus:
és cosa santa.

Moisès i Aharon amb els seus sacerdots,
Samuel amb els qui invoquen el seu nom,
invocaven el Senyor, i els responia;
els parlava en la columna de núvol,
i ells escoltaven l'aliança
i els preceptes que els donava.

Senyor, Déu nostre, vós els responíeu,
i éreu per a ells Déu de perdó,
tot i castigar les seves culpes.

Exalceu el Senyor, el nostre Déu,
venereu la muntanya sagrada:
és sant el Senyor, el nostre Déu.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Exalceu el Senyor, el nostre Déu, venereu la seva muntanya sagrada.

Lectura breu

1Pe 4,10-11
Que cadascú ajudi els altres amb els dons que ha rebut, ja que heu de ser bons administradors de la gràcia de Déu, que pren formes tan variades. Si algú parla, que sàpiga que transmet paraules de Déu; si algú presta un servei, que es valgui de les forces que rep de Déu. Així Déu serà glorificat en tot per  Jesucrist.

Responsori breu

V. Clamo amb tot el cor: Senyor, escolteu-me.
R. Clamo amb tot el cor: Senyor, escolteu-me.

V. Vull complir els vostres decrets.
R. Senyor, escolteu-me.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Clamo amb tot el cor: Senyor, escolteu-me.

Càntic de Zacaries

Antífona Us beneïm, Senyor, perquè per amor vostre, sant Tomàs va donar-se tant a l'estudi, a la pregària i al treball.

Pregàries

Donem gràcies a Déu Pare, que condueix amorosament el seu poble i l'alimenta, i aclamem-lo amb alegria: Glòria a vós, Senyor, per tots els segles.

Pare clementíssim, us lloem per l'amor que ens teniu: admirable en la creació, més admirable encara en la redempció.

Al començament del dia, infoneu-nos ja el desig de servir-vos i de glorificar-vos contínuament amb els pensaments i les obres.

Netegeu-nos el cor de tot afecte desordenat, perquè fem sempre el que us agrada.

Feu-nos sensibles a les necessitats de tots els germans, que no els manqui mai el nostre amor fratern.

Perquè el mateix Senyor ens ho ha manat, gosem dir: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós féreu admirable sant Tomàs d'Aquino en l'anhel de santedat i en l'afany per la ciència sagrada; concediu-nos d'aprofitar els seus ensenyaments i d'imitar les seves obres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-