Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

Jesús, oh sol que ens heu salvat,
Brilleu al fons dels nostres cors,
ara que torna el dia clar
i la nit fosca es va fonent.

Ja que ens doneu temps de perdó,
feu que el cor nostre us oferim,
purificat amb nostres plors,
com holocaust, ardent d’amor.

La font mateixa del pecat
rajarà llàgrimes a dolls,
si un vertader penediment
trenca aquest cor, tan endurit.

Arriba el jorn, el vostre jorn,
i tot el món reflorirà.
Plens d'alegria, retornem
guiats per vós, al bon camí.

Vulgui adorar-vos tot el món,
a vós, oh Trinitat clement,
i us cantarem un càntic nou,
per obra vostra renovats. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Desvetlleu-vos, arpa i lira meva; vull desvetllar l'aurora

Salm 56

Pregària confiada enmig de la persecució

Aquest salm canta la passió del Senyor (S. Agustí)

Compadiu-vos de mi, Déu meu, compadiu-vos de mi!
En vós trobo refugi,
m'acullo a l'ombra de les vostres ales,
fins que passin aquests mals.

Clamo al Déu Altíssim,
al Déu que tant m'afavoreix.
M'enviarà des del cel un salvador,
confondrà els perseguidors que ja em tenien a la mà;
Déu em dóna prova d'un amor fidel.

Estic voltat de lleons,
capaços de devorar-me;
les seves dents són llances i fletxes,
la seva llengua, una espasa esmolada.

Alceu-vos cel amunt, Déu meu,
i ompliu la terra de la vostra glòria.

Havien parat un llaç als meus peus,
i ells mateixos s'hi han agafat;
havien obert un clot davant meu,
i ells mateixos hi han caigut.

El meu cor se sent segur, Déu meu,
se sent segur el meu cor.
Tocaré i cantaré:
desvetlla't, cor, inspira't,
desvetlleu-vos arpa i lira meva,
vull desvetllar l'aurora.

Us lloaré enmig dels pobles, Senyor,
us cantaré davant de les nacions.
El vostre amor és gran fins al cel,
arriba als núvols la vostra lleialtat.

Alceu-vos cel amunt, Déu meu,
i ompliu la terra de la vostra glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Desvetlleu-vos, arpa i lira meva; vull desvetllar l'aurora
Antífona 2Diu el Senyor: L'abundor de casa meva saciarà el meu poble.

Càntic Jr 31, 10-14

Felicitat del poble redimit

Jesús havia de morir... per aplegar tots junts els fills de Déu dispersos (Jo 11,51. 52)

Escolteu, estrangers, una paraula del Senyor,
anuncieu-la lluny, a les illes:
El qui havia dispersat a Israel l'aplegarà,
i el guardarà com un pastor el seu ramat;
el Senyor ha redimit Israel,
l'allibera de les mans dels més forts.

Vindran a les altures de Sió cridant de goig,
sota la llum de l'abundor del Senyor:
oli, vi novell i cries dels ramats.
Viuran com els horts amarats d'aigua,
no patiran mai més d'escassetat.

Dansaran d'alegria les noies
i estaran contents joves i vells;
canviaré el dol en dies de festa,
els consolaré de les penes i els alegraré;
satisfaré amb el bo i millor la fam dels sacerdots,
i l'abundor de casa meva saciarà el meu poble.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Diu el Senyor: L'abundor de casa meva saciarà el meu poble.
Antífona 3 És gran el Senyor; no ens cansem de lloar-lo a la ciutat del nostre Déu.

Salm 47

Himne a la glòria del Senyor en la seva ciutat

Em transportà dalt una muntanya gran i m'ensenyà la ciutat santa de Jerusalem (Ap 21, 10)

És gran el Senyor, no ens cansem de lloar-lo
a la ciutat del nostre Déu.
La seva muntanya santa és admirable,
és el goig de tot el món.

La muntanya de Sió és a tocar del cel,
és la ciutat del rei dels reis;
Déu sobresurt com un castell
enmig dels seus merlets.

Uns reis s'havien aliat per atacar-la junts.
S'han esverat només de veure-la,
i han fugit desconcertats;

els ha agafat allà mateix un tremolor,
un dolor, com a la dona quan infanta,
igual que les ventades de llevant
quan estavellen els vaixells de Tarsís.

Ho havíem sentit a dir, i ara ho hem vist:
la ciutat del nostre Déu,
la ciutat del Senyor de l'univers,
Déu la manté ferma per sempre.

Déu nostre, evoquem el record del vostre amor,
enmig del temple;
sou conegut d'un cap a l'altre de la terra,
sou lloat pertot arreu,
el vostre braç escampa la bondat.

S'alegra la muntanya de Sió,
estan de festa les viles de Judà,
i celebren els vostres determinis.

Recorreu les muralles de Sió;
compteu les seves torres,
mireu les seves fortificacions,
resseguiu-ne els merlets,
i podreu dir després als vostres fills:

«Aquest és el Senyor,
el nostre Déu per sempre més;
ell és el nostre guia.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 És gran el Senyor; no ens cansem de lloar-lo a la ciutat del nostre Déu.

Lectura breu

He 2 9b.10
Després de la passió i la mort, veiem Jesús coronat de glòria i de prestigi; perquè Déu, que ens estima, va voler que morís per tots. Déu, que ho ha creat tot ho ha destinat tot a ell mateix, volia portar molts fills a la glòria i convenia que aquell que els havia de guiar a la salvació fos consagrat pels sofriments.

Responsori breu

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagell de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

Càntic de Zacaries

Antífona Jesús deia als jueus i als grans sacerdots: Els qui són de Déu escolten les paraules de Déu; per això vosaltres no escolteu, perquè no sou de Déu.

Pregàries

Lloem nostre Senyor Jesucrist, llum del món, que vingué per que no caminéssim a les fosques, sinó que tinguéssim la llum de la vida, i supliquem-li: Que la vostra paraula il·lumini els nostres passos.

Feu que avui progressem en la vostra imitació, Déu benigníssim, perquè els qui caiguérem en el primer Adam ens aixequem en vós, segon Adam.

Doneu-nos la vostra paraula per llum dels nostres camins, perquè, seguint la veritat, creixem contínuament en l'amor a vós.

Ensenyeu-nos a treballar pel bé comú amb fidelitat, moguts pel desig de complaure-us, perquè la humanitat sigui més il·luminada per l'Església.

Concediu-nos que ens penedim sincerament per ser més amics vostres i que expiem les ofenses que hem comès contra vós.

Perquè sabem que som fills de Déu, plens de confiança gosem dir: Pare nostre.

Oració


Ateneu, Senyor, les nostres súpliques i mireu, bondadós, els qui confiem en la vostra misericòrdia, de manera que , purificats de la brutícia del pecat, perseverem en la vida cristiana i siguem hereus de les vostres promeses. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-