Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem l'Anyell de Déu que Joan mostrà amb alegria.

Himne

Profeta nasquéreu, portant l'alegria
que el món anhelava del seu Redemptor;
per vós, oh Baptista, la nit que us somnia
per serres i planes s'encén de claror.

Herald de grandeses el cel us destina
i, encara per néixer, el nom us posà;
per illes i pobles, l'albor matutina
sereu del Messies a punt d'arribar.

Joiós saludàreu de Crist la presència,
quan clos romaníeu al si maternal;
cantà Zacaries la tendra clemència
que el cel demostrava pel vostre nadal.

Rebeu nostres càntics, oh Rei de la glòria,
pels mèrits insignes del màrtir excels,
Joan el Baptista, qui al món féu notòria
l'edat gloriosa del regne dels cels. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Li posaràs el nom de Joan i tothom s'alegrarà del seu naixement.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Li posaràs el nom de Joan i tothom s'alegrarà del seu naixement.
Antífona 2Ell precedirà el Senyor amb l'esperit i el poder d'Elies, i prepararà un poble ben disposat per acollir el Senyor.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Ell precedirà el Senyor amb l'esperit i el poder d'Elies, i prepararà un poble ben disposat per acollir el Senyor.
Antífona 3 I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 I a tu, infant, et diran profeta de l'Altíssim, perquè aniràs al davant del Senyor a preparar els seus camins.

Lectura breu

Ml 4, 4-6
Jo us enviaré el profeta Elies abans no arribi el dia del Senyor, gran i terrible. Ell farà que els pares es reconciliïn amb els fills, i els fills amb els pares. Així, el dia de la meva vinguda, ja no hauré de castigar el país amb l'extermini.

Responsori breu

V. Serà gran als ulls del Senyor, serà ple de l'Esperit Sant.
R. Serà gran als ulls del Senyor, serà ple de l'Esperit Sant.

V. Ell precedirà el Senyor i li prepararà un poble ben disposat.
R. Serà ple de l'Esperit Sant.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Serà gran als ulls del Senyor, serà ple de l'Esperit Sant.

Càntic de Zacaries

Antífona Zacaries digué aquestes paraules profètiques: Beneït sigui el Déu d'Israel.

Pregàries

Germans, supliquem amb confiança Jesucrist, que va enviar davant seu el precursor Joan Baptista perquè preparés els camins del Senyor, i diguem-li: Visiteu-nos, oh Sol que veniu del cel.

Vós, que féreu saltar d'alegria a Joan en el si d'Elisabet,
concediu-nos que sempre ens sigui un motiu de joia la vostra vinguda al món.

Vós, que ens mostràreu el camí del penediment per la paraula i la vida del Baptista,
inclineu el nostre cor als manaments del vostre Regne.

Vós, que volguéreu ser anunciat per la predicació d'un home,
envieu missioners de l'Evangeli per tota la terra.

Vós que volguéreu ser batejat per Joan en el Jordà perquè es complís tota justícia,
feu que treballem sense cansar-nos per la justícia del vostre Regne.

Preguem ara el Pare, com el mateix Jesús ens ensenyà: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, que heu suscitat sant Joan perquè preparés per al Crist Senyor un poble ben disposat, concediu a la vostra Església la gràcia de l'alegria espiritual i conduïu tots els fidels pel camí de la salvació i de la pau. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-