Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Entreu davant el Senyor amb crits d'alegria.

Himne

Quan arriba l'aurora daurada,
sol ixent d'un nou dia promès,
convocats per la fe i la Paraula,
sigui el cor pel Senyor fogar encès.

S'esvaeixi la son calitjosa,
ulls i cor plenament desvetllats,
si la boira del cos ens enronda,
l'esperit ens farà més cuitats.

La remor del Senyor ja s'apropa
en l'oreig dolç i fresc del matí,
el prendrem en el cor com a hoste
i farà amb nosaltres camí.

Quan l'amor haurà dit la paraula,
l'un a l'altre parlant amb amor,
seurem tots al voltant de la taula,
partirem el sant pa del seu cos.

Concediu, bondadós Pare nostre,
per l'amor del Fill vostre estimat,
que la fe en el combat sigui forta,
l'Esperit sigui vida i esclat. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.

Salm 79

Pregària per la renovació d'Israel

Jesús, Senyor, veniu! (Ap 22, 20)

Pastor d'Israel, escolteu-nos,
vós que guieu com un ramat els fills de Josep.
Vós que teniu querubins per carrossa,
resplendiu davant d'Efraïm,
de Benjamí i de Manasès;
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Senyor, Déu de l'univers,
¿fins quan estareu irritat
mentre us suplica el vostre poble?

Ha de pastar amb llàgrimes el pa,
ha de beure a glops els seus plors.
Ens heu deixat a les disputes dels veïns,
els enemics es riuen de nosaltres.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Un cep vau portar d'Egipte,
per plantar-lo, traguéreu els nadius.
Li havíeu deixat el terreny net,
va arrelar-hi, va omplir tot el país.

Els seus pàmpols cobriren d'ombra les muntanyes,
amb la ufana dels sarments cobrí els cedres més alts;
els seus brots van créixer fins al mar,
els seus plançons, fins al Gran Riu.

¿Com és que heu derrocat la seva tanca,
perquè l'esfulli qualsevol vianant?
Hi entren els senglars a devastar-lo
i els animals salvatges hi pasturen.

Déu de l'univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta.

Una mirada vostra d'amenaça,
i ni rastre quedarà dels qui la tallen i la cremen.
Que la vostra mà reposi
sobre l'home que serà el vostre braç dret,
el fill de l'home a qui vós doneu la força.

No ens apartarem mai més de vós;
guardeu-nos vós la vida
perquè invoquem el vostre nom.

Senyor, Déu de l'univers, renoveu-nos;
feu-nos veure la claror de la vostra mirada
i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.
Antífona 2El Senyor ha fet coses glorioses, publiqueu-ho per tota la terra.

Càntic Is 12, l-6

Alegria exultant del poble redimit

Si algú té set, que vingui a mi, i que begui (Jo 7, 37)

Us dono gràcies, Senyor;
us havíeu irritat contra mi,
però us heu desdit del vostre rigor
i m'heu consolat.

Ell és el Déu que em salva,
confio, no m'espanto.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua
de les fonts de salvació,
i direm aquell dia:

«Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és Excels,
canteu al Senyor que ha fet coses glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.

Poble de Sió, aclama'l ple de goig,
perquè el Sant d'Israel
és gran a la teva ciutat.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor ha fet coses glorioses, publiqueu-ho per tota la terra.
Antífona 3 Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força.

Salm 80

Renovació solemne del pacte

Mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe (He 3, 12)

Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força,
i aclameu el Déu de Jacob.

Entoneu càntics, tocant els tambors,
les arpes sonores i les cítares.
A la lluna nova toqueu els corns,
anunciant la diada de lluna plena.

Així ho té prescrit Israel,
és festa ritual del Déu de Jacob;
un precepte que imposà als fills de Josep
quan sortien de la terra d'Egipte.

Sento un parlar que m'és desconegut:
«Li he tret el pes de les espatlles,
i els cabassos de les mans.
Has cridat quan et veies oprimit,
t'he salvat, t'he respost en el tro misteriós,
t'he provat a les fonts de Meribà.

Escolta, poble meu, el que jo et mano.
Tant de bo m'escoltessis, Israel!
No tinguis déus estrangers,
no adoris els déus dels pagans.
Jo sóc el Senyor, el teu Déu,
que t'he tret de la terra d'Egipte;
obre la boca, que jo te l'ompliré.»

Però el meu poble no escolta la meva veu,
Israel no vol fer cas de mi;
i els abandono al seu cor obstinat,
al grat dels seus capricis.

Tant de bo que el meu poble d'Israel
m'escoltés i seguís els meus camins.
En un instant serien vençuts els enemics,
giraria la mà contra els qui l'oprimeixen.

Els enemics del Senyor se li sotmetrien,
fóra aquest el seu destí per sempre;
l'alimentaria amb la flor del blat
i amb la mel abundant de les roques.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força.

Lectura breu

Rm 14, 17-19
El Regne de Déu no consisteix pas en tal menjar o tal beguda, sinó en la justícia, la pau i l'alegria que vénen de l'Esperit Sant. El servidor de Crist que obté aquests fruits és acceptat per Déu i reconegut pels homes. Busquem, doncs, el que ens porta la pau i l'aprofitament d'uns i altres.

Responsori breu

V. Així que em llevo, Senyor, ja penso en vós.
R. Així que em llevo, Senyor, ja penso en vós.

V. Perquè vós m'heu ajudat.
R. Ja penso en vós.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Així que em llevo, Senyor, ja penso en vós.

Càntic de Zacaries

Antífona Feu saber, Senyor, al vostre poble que li ve la salvació, i perdoneu els nostres pecats.

Pregàries

Beneïm Déu, Pare nostre, que protegeix els seus fills i escolta les seves oracions. Demanem-li amb tota humilitat: Senyor, il·lumineu-nos.

Gràcies, Senyor, perquè ens il·lumineu amb la llum del vostre Fill; que ella aclareixi avui tots els nostres passos.

Que la vostra saviesa ens condueixi, perquè caminem cap a vós amb una vida nova.

Enfortiu-nos per suportar valents les contrarietats i servir-vos amb constància i grandesa d'ànima.

Dirigiu avui els nostres pensaments, sentiments i actuacions i feu-nos dòcils a la vostra providència.

Deixem que l'Esperit de Déu, infós en els nostres cors, clami juntament amb el nostre esperit, tot dient: Pare nostre.

Oració


Senyor, vós que sou la llum veritable i el creador de la llum, feu que meditem assíduament la vostra paraula i visquem sempre en la vostra claredat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-