Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, rei dels Apòstols.

Himne

Els apòstols han clamat,
missatgers del vostre amor,
per deserts i per ciutats,
amb el cor joiós.

Els apòstols de Jesús,
missatgers del vostre amor,
el seu calze han compartit,
amb el cor joiós.

Els apòstols de l'Anyell,
missatgers del vostre amor,
per la sang han triomfat,
amb el cor joiós.

Els apòstols, bell estol,
missatgers del vostre amor,
han vençut l'odi i la mort,
amb el cor joiós.

Amb els àngels i amb els sants,
missatgers del vostre amor,
us lloem del món estant,
amb el cor joiós. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Aquest és el meu manament: que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat.
Antífona 2Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics.
Antífona 3 Vosaltres sou els meus amics, si feu el que jo us mano.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Vosaltres sou els meus amics, si feu el que jo us mano.

Lectura breu

Ef 2, 19-22
Ja no sou estrangers o forasters, sinó ciutadans del poble sant i membres de la família de Déu. Formeu un edifici construït sobre el fonament dels Apòstols i profetes, que té el mateix Jesucrist per pedra angular. Sobre ell reposa tota la construcció, que es va alçant harmoniosament gràcies al Senyor i forma un temple consagrat. Per Jesucrist, també vosaltres heu entrat a formar part de l'edifici, on Déu resideix per la presència de l'Esperit.

Responsori breu

V. Els nomenareu pastors sobre tota la terra.
R. Els nomenareu pastors sobre tota la terra.

V. Invocaran el vostre nom, Senyor.
R. Sobre tota la terra.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Els nomenareu pastors sobre tota la terra.

Càntic de Zacaries

Antífona En les dotze pedres del fonament de la ciutat santa de Jerusalem hi havia gravats els noms dels dotze Apòstols de l'Anyell; i l'Anyell és la llum de la ciutat.

Pregàries

Germans estimats, els Apòstols ens han ensenyat que tenim una herència en el cel. Agraïm al nostre Pare tot el que ens ha donat, i diguem-li: Us lloem, Senyor, amb el cor dels apòstols.

Honor i glòria a vós, Senyor, per la taula del vostre Cos i de la vostra Sang, que ens han transmès els Apòstols, en ella prenem l'aliment de vida.

Gràcies per la taula de la vostra paraula, que els Apòstols ens han parat, en ella se'ns dóna la llum i l'alegria.

Gràcies per la vostra Església santa, edificada sobre els Apòstols, per ella formem un sol cos.

Gràcies per la purificació del baptisme i de la penitència, que confiàreu als Apòstols, per ella quedem nets de tots els pecats.

Concloguem la nostra pregària amb l'oració que Jesús ensenyà als Apòstols: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós ens heu portat al coneixement del vostre nom per mitjà dels apòstols sant Simó i sant Judes; feu, per la seva intercessió, que l'Església progressi contínuament amb la conversió de nous pobles a la fe. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-