Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona El Senyor ja és a prop: veniu, adorem-lo.

Himne

Tots els profetes a grans veus
ens anuncien que ve el Crist,
do precursor de la salut
amb què, joiosa, ens redimeix.

Broti pressós aquest matí
i amb goig exultin nostres cors
en ressonar la veu fidel
que notifica un gran honor.

Aquest va ser l'advent primer,
no vingué en ell a punir el món,
ans les ferides a rentar
salvant allò que havia mort.

Però el segon ens diu que el Crist
és a les portes per lliurar
el premi etern als benaurats
i esbatanar els regnes del cel.

Ens és promesa eterna llum,
l'astre que salva resplendeix;
l'esclat fulgent del dematí
ens crida al grau dels benaurats.

Només a Vós, oh Crist, volem
veure tostemps, tal com sou Déu;
sigui l'eterna visió
un cant de joia perennal. Amén

SalmòdiaAntífona 1 El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu poble.

Salm 84

Promeses de pau

Quan el nostre Salvador baixà a la terra, Déu la beneí (Orígenes)

Heu afavorit, Senyor, el vostre país,
i renovat el vostre poble;
heu perdonat als de Jacob totes les culpes,
heu estès un vel sobre els seus pecats,
el vostre enuig s'ha apaivagat,
us heu desdit del vostre rigor.

Déu salvador nostre, renoveu-nos;
assereneu-vos i no us enutgeu.
¿Sereu sempre tan sever amb nosaltres,
i a cada generació mantindreu el rigor?

¿És que no ens retornareu la vida
perquè el vostre poble trobi en vós l'alegria?
Senyor, feu-nos veure el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.

Jo escolto què diu el Senyor,
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l'estimen:
«Que no tornin a ser tan insensats.»

El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.
La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;

la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.
El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.

La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1El Senyor sortirà del lloc sagrat i vindrà a salvar el seu poble.
Antífona 2Sió és la nostra ciutat forta, que té el Salvador per muralla i baluard. Obriu les portes, que Déu és amb nosaltres, al·leluia.

Càntic Is 26, 1-4. 7-9. 12

Himne després de la victòria sobre els enemics

La muralla reposa sobre un fonament de dotze pedres (Ap 21, 14)

Tenim una ciutat fortificada,
amb muralles i baluards que la salven.
Obriu les portes, i entrarà un poble just,
que guarda la fidelitat i manté ferm el seu cor.
Vós el guardeu en pau, perquè confia en vós.

Confieu sempre en el Senyor,
que és la roca eterna.

El camí que el just segueix és la rectitud,
vós li aplaneu la ruta.
Senyor, estem atents al camí de la vostra Llei,
ens delim únicament pel vostre nom
i pel vostre record.

De nit us desitjo amb tota l'ànima,
em deleixo per vós del fons del cor:
sé que, tan bon punt la vostra Llei apareixerà a la terra,
els habitants del món aprendran la bondat.

Senyor, concediu-nos la pau!
El fruit mateix del nostre treball és obra vostra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Sió és la nostra ciutat forta, que té el Salvador per muralla i baluard. Obriu les portes, que Déu és amb nosaltres, al·leluia.
Antífona 3 La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació.

Salm 66

Invitació als pobles a lloar Déu

Sapigueu que el missatge de la salvació de Déu ha estat enviat a tots els pobles (Fets 28, 28)

Que Déu s'apiadi de nosaltres i ens beneeixi
que ens faci veure la claror de la seva mirada.
La terra coneixerà els vostres designis,
i tots els pobles veuran la salvació.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

Que s'alegrin els pobles i cridin de goig.
Vós regiu el món amb justícia,
regiu les nacions amb rectitud
i guieu els pobles de la terra.

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,
que us lloïn tots els pobles alhora.

La terra ha donat el seu fruit,
el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix.
Que Déu ens beneeixi,
i el venerin d'un cap a l'altre de la terra.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 La terra coneixerà, Senyor, els vostres designis i tots els pobles veuran la salvació.

Lectura breu

Rm 13, 11b-12
Ja és hora d'aixecar-nos. Avui tenim la salvació més a prop nostre que quan vam abraçar la fe. S'acaba la nit i el dia s'acosta. Despullem-nos de les obres pròpies de la fosca, revestim-nos l'armadura del combat a plena llum.

Responsori breu

V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que heu de venir al món.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

Càntic de Zacaries

Antífona Vetlleu, ja és a prop el Senyor Déu nostre.

Pregàries

Germans, preguem Jesucrist, el Senyor, jutge de vius i de morts, i diguem-li: Jesús, Senyor, veniu.

Crist, Senyor, que vinguéreu a salvar els pecadors, ajudeu-nos en totes les temptacions.

Vós, que vindreu visiblement a judicar, manifesteu el poder que teniu de salvar-nos.

Feu que amb la força de l’Esperit complim els preceptes de la vostra Llei, perquè puguem esperar i estimar la vostra vinguda.

Vós, beneït per sempre, concediu-nos per la vostra misericòrdia que portem en aquest món una vida piadosa i sòbria, mentre esperem l’acompliment feliç de la nostra esperança en el vostre retorn gloriós.

El Senyor ve per salvar-nos; demanem, doncs, la vinguda del seu Regne, tot dient: Pare nostre.


Oració


Ens preparem, Senyor, per a celebrar el nou naixement del vostre Fill unigènit; que aquest misteri ens alliberi de l'antic esclavatge, que ens reté sota el jou del pecat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-