Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Rei que ha de venir.

Himne

Ressona límpida una veu,
reprèn les ombres de la nit;
fugen els somnis ben enllà;
Crist brilla amb força des del cel.

Ixi la ment de l'estupor
amb què l'oprobi l'ha ferit;
ja resplendeix un nou estel
que llevarà tot el pecat.

És enviat del cel l'Anyell
a perdonar el deute de franc;
parlem amb llàgrimes tots junts
puix que se'ns mostra tan clement,

perquè, en fulgir per segon cop,
i en cenyir el món la feredat,
no ens peni tots segons els crims,
ans ens aculli pietós.

L'honor al Pare sobirà,
i a l'Unigènit el triomf,
lloança justa a l'Esperit
per tots els segles sempiterns. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.

Salm 79

Pregària per la renovació d'Israel

Jesús, Senyor, veniu! (Ap 22, 20)

Pastor d'Israel, escolteu-nos,
vós que guieu com un ramat els fills de Josep.
Vós que teniu querubins per carrossa,
resplendiu davant d'Efraïm,
de Benjamí i de Manasès;
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Senyor, Déu de l'univers,
¿fins quan estareu irritat
mentre us suplica el vostre poble?

Ha de pastar amb llàgrimes el pa,
ha de beure a glops els seus plors.
Ens heu deixat a les disputes dels veïns,
els enemics es riuen de nosaltres.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Un cep vau portar d'Egipte,
per plantar-lo, traguéreu els nadius.
Li havíeu deixat el terreny net,
va arrelar-hi, va omplir tot el país.

Els seus pàmpols cobriren d'ombra les muntanyes,
amb la ufana dels sarments cobrí els cedres més alts;
els seus brots van créixer fins al mar,
els seus plançons, fins al Gran Riu.

¿Com és que heu derrocat la seva tanca,
perquè l'esfulli qualsevol vianant?
Hi entren els senglars a devastar-lo
i els animals salvatges hi pasturen.

Déu de l'univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta.

Una mirada vostra d'amenaça,
i ni rastre quedarà dels qui la tallen i la cremen.
Que la vostra mà reposi
sobre l'home que serà el vostre braç dret,
el fill de l'home a qui vós doneu la força.

No ens apartarem mai més de vós;
guardeu-nos vós la vida
perquè invoquem el vostre nom.

Senyor, Déu de l'univers, renoveu-nos;
feu-nos veure la claror de la vostra mirada
i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Desvetlleu, Senyor, el vostre poder, veniu a salvar-nos.
Antífona 2El Senyor ha fet coses glorioses, publiqueu-ho per tota la terra.

Càntic Is 12, l-6

Alegria exultant del poble redimit

Si algú té set, que vingui a mi, i que begui (Jo 7, 37)

Us dono gràcies, Senyor;
us havíeu irritat contra mi,
però us heu desdit del vostre rigor
i m'heu consolat.

Ell és el Déu que em salva,
confio, no m'espanto.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Cantant de goig sortirem a buscar l'aigua
de les fonts de salvació,
i direm aquell dia:

«Enaltiu el Senyor, proclameu el seu nom,
feu conèixer entre els pobles les seves gestes.
Recordeu que el seu nom és Excels,
canteu al Senyor que ha fet coses glorioses.
Que ho publiquin per tota la terra.

Poble de Sió, aclama'l ple de goig,
perquè el Sant d'Israel
és gran a la teva ciutat.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El Senyor ha fet coses glorioses, publiqueu-ho per tota la terra.
Antífona 3 Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força.

Salm 80

Renovació solemne del pacte

Mireu que cap de vosaltres no tingui un cor dolent i sense fe (He 3, 12)

Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força,
i aclameu el Déu de Jacob.

Entoneu càntics, tocant els tambors,
les arpes sonores i les cítares.
A la lluna nova toqueu els corns,
anunciant la diada de lluna plena.

Així ho té prescrit Israel,
és festa ritual del Déu de Jacob;
un precepte que imposà als fills de Josep
quan sortien de la terra d'Egipte.

Sento un parlar que m'és desconegut:
«Li he tret el pes de les espatlles,
i els cabassos de les mans.
Has cridat quan et veies oprimit,
t'he salvat, t'he respost en el tro misteriós,
t'he provat a les fonts de Meribà.

Escolta, poble meu, el que jo et mano.
Tant de bo m'escoltessis, Israel!
No tinguis déus estrangers,
no adoris els déus dels pagans.
Jo sóc el Senyor, el teu Déu,
que t'he tret de la terra d'Egipte;
obre la boca, que jo te l'ompliré.»

Però el meu poble no escolta la meva veu,
Israel no vol fer cas de mi;
i els abandono al seu cor obstinat,
al grat dels seus capricis.

Tant de bo que el meu poble d'Israel
m'escoltés i seguís els meus camins.
En un instant serien vençuts els enemics,
giraria la mà contra els qui l'oprimeixen.

Els enemics del Senyor se li sotmetrien,
fóra aquest el seu destí per sempre;
l'alimentaria amb la flor del blat
i amb la mel abundant de les roques.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra força.

Lectura breu

Is 45, 8
Oh cel, deixa caure la rosada que el bé plogui dels núvols, i la terra obri el seu si, per fer-ne germinar la salvació i fer-ne néixer el benestar.

Responsori breu

V. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

V. I clarejarà com l'alba la seva glòria.
R. Apareixerà el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Sobre teu, Jerusalem, apareixerà el Senyor.

Càntic de Zacaries

Antífona Jo t'ajudo, diu el Senyor; jo, el Sant d'Israel, sóc el qui et defensa.

Pregàries

Implorem, germans, Déu Pare, que va enviar el seu Fill a salvar els homes, i aclamem-lo amb aquesta súplica: Mostreu-nos, Senyor, la vostra misericòrdia.

Pare clementíssim, feu que no neguem mai amb la nostra vida el Crist que per la fe prediquem.

Vós, que enviàreu el vostre Fill com a salvador, allunyeu tota mena de mal del nostre poble i de tot el món.

Que la terra, que sent la joia de l'adveniment del vostre Fill, experimenti més encara la joia de posseir-vos plenament.

Concediu-nos, per la vostra misericòrdia, de viure en aquest món una vida santa i sòbria, mentre esperem l’acompliment feliç de la nostra esperança amb la vinguda gloriosa de Crist.

Amb les paraules del Senyor, Jesús, demanem que vingui el Regne del nostre Déu i Pare: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós heu inspirat a sant Joan de la Creu, prevere, una abnegació perfecta de si mateix i un amor extraordinari a la creu; concediu-nos de seguir constantment les seves petjades i així arribar a la contemplació eterna de la vostra glòria. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-