Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor: som el seu poble, el ramat que ell pastura, al·leluia.

Himne

Al primer dia, quan Déu creava
la llum i els éssers, tot era bo,
res a la terra no s'oposava,
tot afinava en el propi so.

Va pecar l'home, i el món en lluita
-llum i tenebra, gràcia i pecat-
es debatia per una fruita
on no hi havia felicitat.

Crist ressuscita a l'esclat de l'alba,
la fe de l'home veu gran claror,
l'Esperit l'omple del do que salva,
és llum que el crida cap al Senyor.

Del primer dia fem la lloança,
quan és vençuda, pel Crist, la nit;
ell és, del Pare, reflex, semblança,
que amb llum de Pasqua ens ha redimit. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Beneït el qui ve en nom del Senyor, al·leluia.

Salm 117

Himne triomfal d'acció de gràcies

Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat, i ara corona l'edifici (Fets 4, 11)

Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d'Israel:
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d'Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.

Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar, i me'n va treure.
Tinc el Senyor a favor, res no em fa por,
els homes, ¿què em poden fer?
Tinc el Senyor a favor, ell em defensa,
veuré caure els enemics.

Més val emparar-se en el Senyor,
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos.

Quan totes les nacions m'envoltaven,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven i estrenyien el setge,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven com un eixam,
i s'arboraven com foc d'argelagues,
invocant el Senyor les he vençudes.

M'empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m'ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos:
«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica,
la dreta del Senyor fa proeses.»

No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.
Els càstigs del Senyor han estat severs,
però no m'ha abandonat a la mort.

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me.

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!

Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu: Que ell ens il·lumini.

Porteu els rams, ordeneu la processó,
fins a les vores de l'altar.

Vós sou el meu Déu, us dono gràcies,
us exalço, Déu meu!
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Beneït el qui ve en nom del Senyor, al·leluia.
Antífona 2Cantem un himne al Senyor, Déu nostre, al·leluia.

Càntic Dn 3, 52-57

Que totes les criatures lloïn el Senyor

Que el Creador sigui beneït pels segles (Rm 1, 2s)

Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.
Glòria i lloança per sempre.

És beneït el vostre sant nom.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al vostre temple sant.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

Beneïu el Senyor, totes les criatures.
Canteu-li lloances per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Cantem un himne al Senyor, Déu nostre, al·leluia.
Antífona 3 Lloeu el Senyor per la seva grandesa, al·leluia.

Salm 150

Invitació a lloar Déu

Canteu salms tal com l'Esperit us inspira, canteu salms entenent-los, això és: glorifiqueu Déu amb tot el cos i amb tota l'ànima (Hesiqui)

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tambors i danses,
lloeu-lo al so de flautes i corda.

Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que lloï el Senyor tot el que respira.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu el Senyor per la seva grandesa, al·leluia.

Lectura breu

Ez 36, 25-27
Abocaré sobre vosaltres aigua pura perquè sigueu purs de tota màcula i de tots els vostres ídols. Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou dins vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. Posaré dins vostre el meu esperit i faré que seguiu els meus decrets, que compliu i observeu les meves decisions.

Responsori breu

V. Us lloem, Déu nostre, i proclamem la glòria del vostre nom.
R. Us lloem, Déu nostre, i proclamem la glòria del vostre nom.

V. Contem els vostres prodigis.
R. I proclamem la glòria del vostre nom.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Us lloem, Déu nostre, i proclamem la glòria del vostre nom.

Càntic de Zacaries

Antífona Feliços els qui ara ploreu, perquè vindrà el dia que riureu.

Pregàries

Donem gràcies al nostre Salvador, que baixà en aquest món i volgué ser el Déu-amb-nosaltres. Invoquem-lo, tot dient: Crist, rei de la glòria, sigueu la nostra llum i alegria.

Crist, Senyor, claror del cel, primícies dels qui han de ressuscitar, feu que us seguim il·luminats per la llum de la vida.

Mostreu-nos la vostra bondat, reflectida en la creació, perquè a tot arreu sapiguem contemplar la vostra glòria.

No permeteu, Senyor, que avui ens venci el mal, feu-nos-el vèncer a còpia de bé.

Vós, que fóreu batejat en el Jordà i ungit per l'Esperit Sant, feu-nos dúctils avui a les seves inspiracions.

Crist ressuscitat ens ha donat l'Esperit Sant que prega en nosaltres i ens fa dir: Pare nostre.


Oració


Oh Déu, vós prometeu d'habitar en els nets i humils de cor: feu que, per la vostra gràcia, siguem dignes de la vostra estada en nosaltres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-