Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

Himne

La llum desperta els elements
i dóna vida a tota cosa.
Nosaltres som vostres servents,
oh Crist, on l'Esperit reposa!

I tota cosa pren sentit,
mentre el nou dia creix i avança.
Nosaltres, flor de l'Esperit,
donem olor de l'esperança.

Som com un arbre en abundor,
fruita d'amor i d'alegria
de la collita del Senyor,
mentre lloem la llum del dia.

A vós, llum, vida i veritat,
nostre combat i la conquesta.
Oh immutable Trinitat,
rebeu el nostre cant de festa! Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Feliç el qui viu a casa vostra, Senyor.

Salm 83

Amor al temple del Senyor

No tenim aquí la ciutat que ha de durar per sempre, sinó que en busquem una que encara ha de venir (He 13, 14)

Que n'és, d'amable, el vostre temple,
Senyor de l'univers.
Tot jo sospiro i em deleixo
pels atris del Senyor.

Ple de goig, i amb tot el cor,
aclamo el Déu que m'és vida.

Fins l'ocell hi ha trobat casa,
l'oreneta s'hi fa un niu
on posar la fillada,
prop dels vostres altars,
Senyor de l'univers,
rei meu i Déu meu.

Feliç el qui viu a casa vostra
lloant-vos cada dia.
Feliços els qui s'acullen als vostres murs:
emprenen amb amor el camí.

Quan passen per valls eixutes,
els són com un oasi
beneït amb les pluges primerenques.
Entren al primer i al segon mur,
fins a veure Déu a Sió.

Senyor de l'univers, escolteu la meva súplica,
escolteu, Déu de Jacob.
Déu nostre, mireu amb amor el vostre Ungit,
fixeu-vos en el rei que ens protegeix.

M'estimo més un dia als vostres atris
que mil a casa meva;
quedar-me al portal de la casa del meu Déu,
més que viure amb els injustos.

Perquè el Senyor, protecció nostra i escut,
ens dóna la gràcia i la glòria;
el Senyor no refusa cap bé
al qui viu honradament.

Senyor de l'univers,
feliç l'home que confia en vós!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Feliç el qui viu a casa vostra, Senyor.
Antífona 2Veniu, pugem a la muntanya del Senyor.

Càntic Is 2, 2-5

La muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes

Totes les nacions vindran a adorar-vos (Ap 15, 4)

Als darrers temps
s'alçarà ferma
la muntanya del temple del Senyor
al cim de les muntanyes
i per damunt dels turons.

Totes les nacions hi afluiran,
hi aniran tots els pobles dient:
«Veniu, pugem a la muntanya del Senyor,
al temple del Déu de Jacob,

que ens ensenyi els seus camins
i seguim les seves rutes,
perquè, de Sió, en surt l'ensenyament,
de Jerusalem, l'oracle del Senyor.»

Ell posarà pau entre les nacions
i apaivagarà tots els pobles,
forjaran relles de les seves espases
i falçs de les seves llances.

Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra,
ni s'entrenaran mai més a fer la guerra.

Casa de Jacob, veniu,
caminem a la llum del Senyor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Veniu, pugem a la muntanya del Senyor.
Antífona 3 Canteu el Senyor, beneïu el seu nom.

Salm 95

El Senyor és rei i jutge de tota la terra

Cantaven un càntic nou davant el tron, en presència de l'Anyell (Ap 14, 3)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor, arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.

El Senyor és gran, és digne de ser lloat,
és més temible que tots els déus;
perquè els déus dels pobles són no-res,
però el Senyor ha fet el cel.

Glòria i majestat fan guàrdia davant d'ell,
poder i esplendor l'assisteixen al seu temple.
Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor honor i majestat.
tributeu al Senyor l'honor del seu nom,
entreu als seus atris portant-li ofrenes.

Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat.
Que tremoli davant d'ell tota la terra.
Digueu a tots els pobles: «El Senyor és rei!»
Manté ferm tot el món, incommovible,
sentencia amb raó les causes dels pobles.

El cel se n'alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s'hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc,

en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Canteu el Senyor, beneïu el seu nom.

Lectura breu

Jm 2, 12-13
Parleu i viviu pensant que sereu judicats d'acord amb una llei que us fa lliures. Déu judicarà sense misericòrdia aquells que no tenen misericòrdia, però els misericordiosos aniran refiats al judici.

Responsori breu

V. Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.
R. Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.

V. És l'únic que fa meravelles.
R. Sigui beneït el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.

Càntic de Zacaries

Antífona Beneït sigui el Senyor, Déu nostre.

Pregàries

Déu va col·locar els homes a la terra perquè hi treballessin amb concòrdia i el glorifiquessin. Diguem-li amb insistència: Sigui santificat el vostre nom.

Us beneïm, Déu, Creador de l'univers, que ens heu donat els béns de la terra i ens heu conservat la vida fins avui.

Mireu, Senyor, els qui ara comencem el nostre treball setmanal, feu que complim la vostra voluntat i que col·laborem amb vós.

Que la nostra feina d'avui sigui profitosa als nostres germans, i que per ells i amb ells edifiquem un món segons l'Evangeli.

Sigueu amb nosaltres, Senyor, i amb tots els qui avui tractarem, doneu-nos la pau i alegria.

Sota l'impuls de l'Esperit Sant i plens del seu amor, adrecem al Pare la nostra pregària filial: Pare nostre.

Oració


Senyor, Rei del cel i de la terra, digneu-vos avui a dirigir i a santificar, a regir i a governar el nostre cos i esperit, els nostres sentiments, les paraules i les obres, segons la vostra santa Llei, perquè ara i sempre puguem obtenir de vós la salvació i la llibertat. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-