Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

Veniu tots, pelegrins de la terra,
al recés del silenci serè,
no deixem que el brogit de la vida
afebleixi l'amor i la fe.

Veniu tots, fills de Déu, plens de joia,
amb Jesús pel camí del desert,
on la pau és pregona i serena,
i més clara la llum de la fe.

Lloem tots el Senyor amb alegria,
ara és temps d'esperança i perdó,
comencem amb el jorn el saltiri
que il·lumini el camí de l'amor.

Donem glòria al Pare que envia
el seu Fill estimat, Salvador,
l'Esperit rebi tota lloança,
veu i joia del nostre fervor. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Vós sou el meu Déu, us dono gràcies; us exalço, Déu meu.

Salm 117

Himne triomfal d'acció de gràcies

Ell és la pedra que vosaltres, els constructors, havíeu rebutjat, i ara corona l'edifici (Fets 4, 11)

Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d'Aharon:
perdura eternament el seu amor.
Que responguin els qui veneren el Senyor:
perdura eternament el seu amor.

Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar, i me'n va treure.
Tinc el Senyor a favor, res no em fa por,
els homes, ¿què em poden fer?
Tinc el Senyor a favor, ell em defensa,
veuré caure els enemics.

Més val emparar-se en el Senyor,
que posar confiança en els homes.
Més val emparar-se en el Senyor,
que fiar-se dels poderosos.

Quan totes les nacions m'envoltaven,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven i estrenyien el setge,
invocant el Senyor les he vençudes.
Quan m'envoltaven com un eixam,
i s'arboraven com foc d'argelagues,
invocant el Senyor les he vençudes.

M'empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m'ha sostingut.
Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

Escolteu, crits de festa i de victòria
al campament dels justos:
«La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica,
la dreta del Senyor fa proeses.»

No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.
Els càstigs del Senyor han estat severs,
però no m'ha abandonat a la mort.

Obriu-me les portes dels justos;
entraré a donar gràcies al Senyor.
Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.
Gràcies, perquè vós m'heu escoltat
i heu vingut a salvar-me.

La pedra que rebutjaven els constructors
ara corona l'edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se'n meravellen.

Avui és el dia en què ha obrat el Senyor:
alegrem-nos i celebrem-lo.
Ah, Senyor, doneu-nos la victòria!
Ah, Senyor, feu que prosperem!

Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.
El Senyor és Déu: Que ell ens il·lumini.

Porteu els rams, ordeneu la processó,
fins a les vores de l'altar.

Vós sou el meu Déu, us dono gràcies,
us exalço, Déu meu!
Enaltiu el Senyor: Que n'és, de bo,
perdura eternament el seu amor.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Vós sou el meu Déu, us dono gràcies; us exalço, Déu meu.
Antífona 2Vós podeu arrencar-nos de les urpes dels poderosos; deslliureu-nos-en, Déu nostre.

Càntic Dn 3, 52-57

Que totes les criatures lloïn el Senyor

Que el Creador sigui beneït pels segles (Rm 1, 2s)

Sou beneït, Senyor, Déu dels nostres pares.
Glòria i lloança per sempre.

És beneït el vostre sant nom.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït al vostre temple sant.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït assegut al vostre soli reial.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneït a la carrossa de querubins,
quan penetreu amb la mirada els oceans.
Glòria i lloança per sempre.

Sou beneit al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

Beneïu el Senyor, totes les criatures.
Canteu-li lloances per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Vós podeu arrencar-nos de les urpes dels poderosos; deslliureu-nos-en, Déu nostre.
Antífona 3 Lloeu Déu per les seves gestes.

Salm 150

Invitació a lloar Déu

Canteu salms tal com l'Esperit us inspira, canteu salms entenent-los, això és: glorifiqueu Déu amb tot el cos i amb tota l'ànima (Hesiqui)

Lloeu Déu al seu santuari,
lloeu-lo al baluard del firmament,
lloeu-lo per les seves gestes,
lloeu-lo per la seva grandesa.

Lloeu-lo al so dels corns,
lloeu-lo amb arpes i lires,
lloeu-lo amb tambors i danses,
lloeu-lo al so de flautes i corda.

Lloeu-lo amb címbals sonors,
lloeu-lo amb címbals triomfants.
Que lloï el Senyor tot el que respira.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu Déu per les seves gestes.

Lectura breu

Ne, 8, 9-10
La diada d'avui és santa, dedicada al Senyor el vostre Déu: no us entristiu ni ploreu. Que la diada d'avui és santa, dedicada a Déu, nostre Senyor. No us entristiu, que el goig del Senyor serà la vostra força.

Responsori breu

V. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

V. Vós, que fóreu colpit per les nostres culpes.
R. Apiadeu-vos de nosaltres.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Crist, Fill de Déu viu, apiadeu-vos de nosaltres.

Càntic de Zacaries

Antífona D'ençà que el món existeix no s'ha sentit dir mai que ningú hagi obert els ulls a un cec de naixement, sinó és el Crist, el Fill de Déu.

Pregàries

Glorifiquem Déu , Pare infinitament bo, i dirigim-li la nostra oració per Jesucrist, que viu sempre intercedint per nosaltres. Diguem-li: Enceneu en nosaltres el foc del vostre amor.

Déu de bondat, feu que practiquem les bones obres, i que els qui en del dia d'avui ens tractin, ens trobin propers.

Vós, que per l'arca salvàreu del diluvi el patriarca Noè, salveu els catecumens per l'aigua baptismal.

Concediu-nos la gràcia de nodrir-nos no solament de pa sinó de tota paraula que surt de la vostra boca.

Allunyeu de nosaltres tot brot de discòrdia, perquè visquem en la vostra pau i en la vostra caritat.

Invoquem Déu Pare amb la pregària que ens ensenyà Jesús: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, vós per mitjà del vostre Fill reconcilieu meravellosament amb vós el llinatge humà; feu que el poble cristià s'afanyi amb deler i amb una fe ben animosa a celebrar les festes de Pasqua que s'acosten. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Tornar a inici

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-