Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Presentem-nos davant del Senyor a lloar-lo.

Himne

Atura't, clarejar d'aquest nou dia,
alegra els nostres ulls amb la llum nova,
que sigui el nostre goig la profecia
del dia del Senyor que ja s'apropa.

El viure de l'ahir ha fet florida,
les llàgrimes i plors són ja rialla,
aquest és el miracle de la vida
posada en el gresol de l'amor santa.

La lluita del treball, serà gran festa ,
quan torni Jesucrist per la collita,
veurem que l'amor seu fa meravelles,
malgrat que les llavors fossin petites.

Atura't, clarejar d'aquest nou dia,
la teva llum abrandi la lloança,
reneixi sempre jove l'alegria
d'eterna joventut i d'esperança.

El Pare de bondat ens concedeixi,
a tots els qui preguem quan neix el dia,
que l'Esperit del Fill ens condueixi
vers l'alta plenitud de tota vida. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 A vós us imploro, Senyor, escolteu el meu clam a trenc d'alba.

Salm 5, 2-10. 12-13

Pregària del matí per demanar la protecció de Déu

S'alegraran eternament els qui reberen el Verb dintre seu. El Verb habita en ells.

Escolteu, Senyor, les meves paraules,
acolliu el meu anhel.
Estigueu atent, defenseu-me,
rei meu i Déu meu.

És a vós que imploro, Senyor,
escolteu el meu clam a trenc d'alba;
us exposo el plet de bon matí
i em quedo esperant.

Vós no sou un Déu que es complagui en la maldat,
no acolliu el dolent a casa vostra;
els qui viuen obcecats no resisteixen
quan vós els mireu.

Detesteu els amics de males arts,
extermineu els mentiders;
l'home fals i sanguinari, Senyor,
vós l'abomineu.

Però jo, per la vostra gran bondat,
entro a casa vostra,
i em prosterno ple de reverència
davant del santuari.
Guieu-me, Senyor, vós que sou just,
perquè hi ha qui em vol mal;
feu-me planer el camí que obriu davant meu.

Als seus llavis no hi ha sinceritat,
guarden al cor la intriga;
sota la seva llengua falaguera
hi ha un sepulcre obert.

Se n'alegraran els qui es refugien en vós,
ho celebraran per sempre;
empareu-los, que puguin celebrar-ho
els qui estimen el vostre nom,
perquè vós, Senyor, beneïu el just,
el vostre favor el protegeix.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1A vós us imploro, Senyor, escolteu el meu clam a trenc d'alba.
Antífona 2Déu nostre, lloem el vostre nom gloriós.

S2/12

Càntic 1 Cr 29, 10-13

Només a Déu l'honor i la glòria

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist (Ef 1, 3)

Sou beneït Senyor, Déu del nostre pare Israel,
des de sempre i per sempre.

Són vostres, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, l'esplendor, la majestat;
perquè al cel i a la terra tot és vostre,
i són vostres els regnes amb els seus sobirans.

Vós doneu la riquesa i els honors,
teniu la sobirania sobre tot el món;
està a les vostres mans donar força i valentia,
fer créixer tota cosa i confortar-la.

Per això us enaltim, Déu nostre,
i lloem el vostre nom gloriós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Déu nostre, lloem el vostre nom gloriós.
Antífona 3 Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat.

Salm 28

Himne a Déu que parla en la majestat de la tempesta

Una veu deia des del cel: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat» (Mt 3, 17)

Doneu al Senyor, fills de Déu,
doneu al Senyor glòria i honor,
honoreu el Senyor, honoreu el seu nom,
adoreu el Senyor; s'apareix la seva santedat.

La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües,
el Déu majestuós fa esclatar la tempesta,
ve el Senyor sobre les aigües torrencials.
La veu del Senyor és potent,
la veu del Senyor és majestuosa.

La veu del Senyor estavella els cedres,
estavella el Senyor els cedres del Líban.
Fa saltar el Líban com un vedell
i el Sarion com la cria dels braus.

La veu del Senyor fa espurnejar flames de foc,
la veu del Senyor arremolina el desert,
arremolina el Senyor el desert de Cadés.

La veu del Senyor arremolina l'alzinar
i escorça les boscúries
i al seu palau tot canta: «Glòria!»

El Senyor té el soli en les aigües diluvials,
i seu el Senyor, rei per sempre.
Que el Senyor faci poderós el seu poble,
que el Senyor el beneeixi amb el do de la pau.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Adoreu el Senyor, s'apareix la seva santedat.

Lectura breu

2Te 3, 10b-13
Qui no vulgui treballar, que no mengi. Us escrivim això perquè sentim dir que alguns de vosaltres viuen desvagats i, a més de no treballar, es posen on no els demanen. A tots aquests, els ordenem i, els recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor, que treballin en pau per guanyar-se el pa que mengen. I vosaltres, germans, no us canseu de fer el bé.

Responsori breu

V. Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.
R. Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.

V. És l'únic que fa meravelles.
R. Sigui beneït el Senyor.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Pels segles dels segles sigui beneït el Senyor.

Càntic de Zacaries

Antífona Beneït sigui el Senyor, Déu nostre.

Pregàries

Enaltim Crist, ple de gràcia i de l'Esperit Sant, i supliquem-li amb confiança: Senyor, doneu-nos el vostre Esperit Sant.

Concediu-nos un bon dia, amb pau i sens pecat, perquè al vespre us puguem lloar contents i amb el cor pur.

Que la vostra amabilitat reposi damunt nostre, doneu encert a l'obra de les nostres mans.

Feu-nos veure la claror de la vostra mirada i protegiu-nos avui amb la vostra mà poderosa.

Mireu amb benvolença als qui s'encomanen a les nostres oracions, i ompliu-los de tot bé corporal i espiritual.

Perquè en Crist hem esdevingut veritablement fills de Déu gosem dir: Pare nostre.

Oració


Senyor, preveniu els nostres actes amb la vostra inspiració i continueu-los amb la vostra ajuda, a fi que totes les nostres obres tinguin en vós el seu principi i per vós arribin a la seva fi. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-