Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Senyor, rei dels màrtirs.

Himne

Que el cor d'un i altre sexe aquí se formi:
varons, verges, infants, vells i velletes,
canteu com cal a Fructuós, que és vostre.

Pugi l'himne també en honor d'Auguri,
i Eulogi amb tons conformes li equipari:
als iguals tributem igual lloança.

Imatge bé els creuries dels tres joves
que un dia, dins el forn de Babilònia,
cantar sentí el tirà que tremolava.

Ressonin aquí dalt els daurats sòtils,
canti allà baix la platja amb dolç murmuri
i escampin l'himne les calmades ones. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Els sants màrtirs, enmig dels turments, alçaven les mans lloant el nom del Senyor amb el goig als llavis, i eren feliços sota les seves ales.

Salm 62, 2-9

Desig de Déu

Vetlla en el servei de Déu tothom qui rebutja les obres tenebroses de la nit.

Vós, Senyor, sou el meu Déu,
de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis.

Quan des del llit us recordo,
passo les nits pensant en vós,
perquè vós m'heu ajudat,
i sóc feliç sota les vostres ales.

La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Els sants màrtirs, enmig dels turments, alçaven les mans lloant el nom del Senyor amb el goig als llavis, i eren feliços sota les seves ales.
Antífona 2Fructuós, Auguri i Eulogi, com els tres joves dins el forn, glorificaven Déu i el beneïen, al·leluia.

Càntic Dn 3, 57-88. 56

Que tot l'univers lloï el Senyor

Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents.(Ap 19, 5)

Beneïu el Senyor totes les criatures
canteu-li lloances per sempre.
Beneïu-lo, àngels del Senyor,
beneïu, cels, el Senyor.
Beneïu el Senyor, aigües de l'espai,
beneïu-lo, estols del Senyor.
Beneïu el Senyor, sol i lluna,
beneïu-lo, estrelles del cel.

Beneïu el Senyor, pluges i rosades,
beneïu-lo, tots el vents.
Beneïu el Senyor, foc i calor,
beneïu-lo, freds i gelades.
Beneïu el Senyor, rosades i gebre,
beneïu-lo, glaç i freds.
Beneïu el Senyor, neus i geleres,
beneïu-lo, dies i nits.
Beneïu el Senyor, llum i tenebres,
beneïu-lo, núvols i llamps

Que la terra beneeixi el Senyor,
que li canti lloances per sempre.
Beneïu el Senyor, muntanyes i turons,
vegetació de la terra, beneeix-lo.
Beneïu, fonts, el Senyor,
beneïu-lo, rius i mars.
Beneïu el Senyor, peixos i monstres marins,
beneïu-lo, tots els ocells.
Beneïu el Senyor, feres i ramats,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïu el Senyor, tots els homes,
beneeix-lo, poble d'Israel.
Beneïu-lo, sacerdots del Senyor,
beneïu-lo, servents del Senyor.
Beneïu el Senyor, sants i humils de cor,
ànimes i esperits dels justos, beneïu-lo.
Beneïu el Senyor, Hananies, Azaries i Misael,
canteu-li lloances per sempre.

Beneïm el Pare i el Fill amb l'Esperit Sant,
cantem-li lloances per sempre.
Sou beneït, Senyor, al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre.

En acabar aquest càntic, s'omet Glòria al Pare.

Antífona 2 Fructuós, Auguri i Eulogi, com els tres joves dins el forn, glorificaven Déu i el beneïen, al·leluia.
Antífona 3 El Senyor ha coronat de triomf els seus màrtirs; aquesta és la glòria reservada als qui l'estimen.

Salm 149

Cant de triomf dels qui estimen Déu

Que els fills de l’Església, fills del nou poble, s’alegrin en Crist, el seu rei (Hesiqui)

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu les seves lloances davant dels qui l’estimen.
Se sent feliç Israel del qui l'ha creat,
s'alegren del seu rei els fills de Sió.

Lloen el seu nom, el lloen tot dansant,
acompanyen els seus cants
amb els tambors i les cítares.
Perquè el Senyor estima el seu poble,
coronarà de triomf els humils.

Els fidels celebren la seva glòria,
des dels seus rengles aclamen plens de goig;
mentre els seus llavis glorifiquen Déu,
tenen a les mans espases de dos talls,

per fer justícia entre els pobles,
per reprendre i castigar les nacions,
encadenant els seus reis,
emmanillant els poderosos.

Executar la sentència que està escrita
és la glòria reservada als qui l'estimen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El Senyor ha coronat de triomf els seus màrtirs; aquesta és la glòria reservada als qui l'estimen.

Lectura breu

Ct 8, 6b-7
L'amor és inflexible com la mort, la gelosia és forta com el país dels morts. Els seus dards són fletxes enceses, ardents com les flames. Ni els oceans no són capaços d'apagar l'amor, totes les fonts dels rius no podrien ofegar-lo. Si algú, per obtenir l'amor, oferia tota la seva fortuna, no s'enduria sinó menyspreu.

Responsori breu

V. Vinguéreu de nit a escrutar el seu cor, Senyor, els provàreu al foc, i no els trobàreu falsos.
R. Vinguéreu de nit a escrutar el seu cor, Senyor, els provàreu al foc, i no els trobàreu falsos.

V. Quan es van desvetllar us contemplaren fins a saciar-se'n.
R. Els provàreu al foc, i no els trobàreu falsos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Vinguéreu de nit a escrutar el seu cor, Senyor, els provàreu al foc, i no els trobàreu falsos.

Càntic de Zacaries

Antífona Fructuós, Auguri i Eulogi, màrtirs benaurats, provats pel foc com l'or preciós, vestits amb la cuirassa i l'elm de la salut, han estat coronats amb diadema i corona immarcescible, al·leluia.

Pregàries

Germans, el nostre Salvador és el testimoni fidel, pel qual moriren els màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi, quan vessaven la sang per causa de la paraula de Déu. Celebrem-lo i aclamem-lo tot dient: Ens heu redimit, Senyor, amb la vostra sang.

Pels vostres màrtirs, que abraçaren voluntàriament la mort en defensa de la fe, atorgueu-nos, Senyor, la veritable llibertat d'esperit.

Pels vostres màrtirs, que van proclamar la fe enmig dels turments del foc, concediu-nos, Senyor, la puresa i la fermesa de la fe.

Pels vostres màrtirs, que seguien els vostres passos amb la creu al coll, doneu-nos aguant, Senyor, en les proves de la vida.

Pels vostres màrtirs, que rentaren els seus vestits amb la sang de l'Anyell, feu-nos vèncer, Senyor, les insídies del món i de la carn.

Preguem ara el Pare amb les paraules que ens ensenyà Jesús: Pare nostre.


Oració


Senyor, vós, que concedíreu al bisbe sant Fructuós de donar la vida per l'Església, estesa d'Orient fins a Occident, i volguéreu que els diaques Auguri i Eulogi l'acompanyessin plens d'alegria, en el martiri, feu que la vostra Església visqui sempre en l'esperança i es doni sense defallir per al bé de tots els pobles. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-