Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Que n'és de bo el Senyor! Beneïu el seu nom.

Himne

Mireu, Senyor, nostra misèria
i perdoneu nostre pecat.

Damunt l'abisme de la culpa,
Déu ha allargat el seu Amor,
i, amb peu eixut, podem atènyer
l'ampla ribera del perdó.

Rondava trist, per les tenebres
l'home indigent i pecador,
mes vigilava ses petjades
l'esguard amable del Senyor.

Déu s'ha oblidat de les ofenses
i ha estès un vel sobre el pecat,
com el pastor que sempre espera
l'anyell perdut del seu ramat.

Alcem els ulls a la clemència
del qui no ens nega sa amistat.
Tornem al Pare, que el fill pròdig
a preu de sang ha rescatat.

Anem, amb fruits de penitència,
cap al convit de germanor,
i brindarem, plens de gaubança,
amb l'aigua viva del perdó.

SalmòdiaAntífona 1 Creeu en mi un cor ben pur, feu renéixer en mi un esperit ferm.

Salm 50

Oració de penediment

Que es renovi el vostre esperit! Revestiu-vos de la nova naturalesa (Ef 4, 23-24)

Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant;
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels pecats.

Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat.
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el que és dolent als vostres ulls.

Éreu just quan donàveu la sentència,
irreprensible en el vostre veredicte.
Vós sabeu que he nascut en la culpa,
que la mare m'engendrà pecador.

Vós estimeu la veritat al fons del cor,
dintre de mi m'ensenyeu a tenir seny.
Aspergiu-me amb hisop, que quedi pur;
renteu-me, i seré més blanc que la neu.

Deixeu-me sentir els crits de festa.
Quin goig aquests ossos que havíeu fet pols!
Aparteu la mirada dels meus pecats,
esborreu les meves culpes.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant.

Torneu-me el goig de la vostra salvació,
que em sostingui un esperit magnànim.
Ensenyaré els vostres camins als pecadors,
i tornaran a vós els qui us han abandonat.

No em demaneu compte de la sang que he vessat,
i aclamaré el vostre perdó,
Déu meu, Déu que em salveu.
Obriu-me els llavis, Senyor,
I proclamaré la vostra lloança.

Les víctimes no us satisfan,
si us oferia un holocaust, no me'l voldríeu.
La víctima que ofereixo és un cor penedit;
un esperit que es penedeix,
vós, Déu meu, no el menyspreeu.

Afavoriu Sió amb la vostra benvolença,
reconstruïu les muralles de Jerusalem.
Llavors acceptareu els sacrificis,
l'ofrena sencera dels holocaustos,
llavors oferiran vedells al vostre altar.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Creeu en mi un cor ben pur, feu renéixer en mi un esperit ferm.
Antífona 2Crida de goig, Jerusalem! D'un cap a l'altre de la terra vindran a venerar el nom del Senyor.

Càntic Tb 13, 10-15. 17-19

Acció de gràcies per l'alliberació del poble

M'ensenyà la ciutat santa de Jerusalem i la glòria de Déu l'envoltava (Ap 21,10-11)

Lloeu el Senyor, tots els seus elegits,
celebreu festes i glorifiqueu-lo,
lloeu tots la seva majestat.
Jerusalem, ciutat santa.
Déu t'ha castigat per les teves obres.

Glorifiqueu dignament el Senyor,
beneïu el Rei dels segles,
perquè tinguem el goig de veure reconstruït el temple
i feliços els captius que retornaran.
Que els afligits trobin consol en tu
per tots els segles dels segles.

Una llum esclatant il·luminarà
tots els països de la terra.
Vindran molts pobles, d'arreu del món,
aniran a venerar el nom del Senyor
amb les mans plenes d'ofrenes
per al teu Déu, Rei del cel.

Generacions i generacions
cridaran de goig dintre teu
i proclamaran per sempre més
el nom de la ciutat escollida.

Alegra't aquell dia en veure els fills dels justos
i celebra-ho de tot cor, perquè tots s'aplegaran
i beneiran el Senyor etern.

Feliços els qui t'estimen
i s'alegren de la teva felicitat!
Ànima meva, beneeix el Senyor, el Rei dels reis,
perquè Jerusalem serà reconstruïda,
i Déu hi residirà per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Crida de goig, Jerusalem! D'un cap a l'altre de la terra vindran a venerar el nom del Senyor.
Antífona 3 Sió, glorifica el teu Déu, que envia a la terra la seva paraula.

Salm 147

Himne a Déu, restaurador de la ciutat santa

Vine, que et faré veure la núvia, l'esposa de l'Anyell (Ap 21 , 9)

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills,
manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.

Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa, no es detura.
Tira neu com flocs de llana,
escampa com cendra la gebrada;

llança el seu glaç com molles de pa,
si les aigües es gelen de tanta fredor,
dóna una ordre, i les fon tot seguit,
fa bufar els seus vents, i l'aigua s'escola.

Anuncia les seves paraules als fills de Jacob,
als fills d'Israel, els seus decrets i decisions.
No ha obrat així amb cap altre poble,
no els ha fet conèixer les seves decisions.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Sió, glorifica el teu Déu, que envia a la terra la seva paraula.

Lectura breu

Ga 2,19b-20
Estic clavat a la creu juntament amb Crist. La vida que ara visc ja no és meva; és Crist que viu en mi. La vida que ara visc en aquesta carn, la visc gràcies a la fe en el fill de Déu, que m'ha estimat i s'ha entregat ell mateix per mi.

Responsori breu

V. Clamo al Déu Altíssim, i ell m'enviarà des del cel un salvador.
R. Clamo al Déu Altíssim, i ell m'enviarà des del cel un salvador.

V. Invoco el Déu, que tant m'afavoreix.
R. I ell m'enviarà des del cel un salvador.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Clamo al Déu Altíssim, i ell m'enviarà des del cel un salvador.

Càntic de Zacaries

Antífona Ens visitarà un sol que ve del cel per l'amor entranyable del nostre Déu.

Pregàries

Germans, posem la nostra confiança en Déu, que té cura de tots els homes que ha creat i redimit pel seu Fill, i diguem-li amb insistència: Desplegueu per nosaltres el poder del vostre braç.

Déu misericordiós, dirigiu-nos i santifiqueu-nos interiorment, perquè cerquem tot el que és veritable, just i digne.

Per amor del vostre nom, Senyor, no ens abandoneu per sempre, no us oblideu de la vostra Aliança.

Accepteu, Senyor, el nostre cor penedit, el nostre esperit humiliat, ja que els qui confien en vós no tindran mai un desengany.

Vós, que ens heu cridat a participar del do profètic de Crist, ajudeu-nos a proclamar les vostres meravelles.

Demanem ara a Déu Pare que, amb la llum de la presència del seu Fill, ens deslliuri de qualsevol mal: Pare nostre.

Oració


Oh Déu, creador i salvador de tots els homes, que d'una manera admirable vau cridar al poble de Corea a la fe catòlica perquè fos possessió vostre personal, i el vau fer créixer amb la mort gloriosa dels sants màrtirs Andreu, Pau i els seus companys, concediu-nos, per la seva intercessió i el seu exemple, que també nosaltres perseverem fins a la mort en la fidelitat a la vostra paraula. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-