Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Veniu, adorem el Crist, Senyor nostre, que va ser temptat i va patir per nosaltres.

Himne

De matí es desclou el dia
i dóna la seva olor.
EI poble clama perdó
i enyora vostra alegria.

Retorni la primavera
de l'ànima penitent.
Sigueu al poble clement,
Senyor, que estima i espera.

Vindran dies de lloança
després del combat i el plor.
Cadascú sigui ressò
de la vostra benaurança.

Es aquest el temps de prova
i penediment de cor,
amb l'esperit que no mor
i enyora la vida nova.

Al Pare, la nostra ofrena
per la pietat del Fill.
Ell ens guardi de perill;
l'Esperit, de tota pena. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Els meus ulls es desvetllen per vós quan encara no és de dia.

Salm 118, 145-152
XIX [Coph]


Clamo amb tot el cor, Senyor, escolteu-me,
vull complir els vostres decrets.

A vós us invoco, salveu-me;
guardaré el vostre pacte.

Encara no és de dia, ja vinc a implorar-vos,
confiant en les vostres paraules.

Abans d'hora es desvetllen els meus ulls,
per considerar les vostres promeses.

Vós que m'estimeu, escolteu el meu clam;
doneu-me la vida, Senyor, com vau decidir.

Són a prop els meus astuts perseguidors,
ells que estan lluny de la vostra llei.

Vós sou a la vora, Senyor,
i es mantenen ferms els vostres manaments:

jo sé, fa temps, que el vostre pacte,
l'heu assegurat per sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Els meus ulls es desvetllen per vós quan encara no és de dia.
Antífona 2Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m'ha salvat.

Càntic Ex 15, 1-5. 8-13. 17-18

Himne de victòria després del pas del Mar Roig

Tots els qui havien aconseguit la victòria contra la Bèstia cantaven el càntic de Moisès, servent de Déu (Ap 15, 2-3)

Cantem al Senyor, que s'ha cobert de glòria,
ha tirat al mar cavalls i cavallers.
Del Senyor em ve la glòria i el triomf,
és ell qui m'ha salvat.

És el meu Déu, i jo l'he de lloar,
és el Déu del meu pare, i jo l'he d'enaltir.
El Senyor és un gran guerrer,
el seu nom és Jahvè.

Ha tirat al mar els carros del Faraó,
els millors combatents s'han enfonsat al Mar Roig.
Els han cobert les onades
i han baixat al fons com un roc.

Al bufec del vostre alè, les aigües s'apilen,
i s'aguanten com un dic,
s'endureixen les onades de la mar.

Llavors diu l'enemic: «Perseguim-los, agafem-los:
satisfaré l'afany de repartir botí,
em trauré l'espasa, i seran tots meus.»
Però bufa el vostre alè, i la mar els cobreix,
s'enfonsen com plom dins l'aigua impetuosa.

¿Qui és com vós entre els déus?
¿Qui és tan magnífic entre el sants?
Teniu fama de temible, d'obrar prodigis,
heu estès només la mà, i els ha engolit la terra.

Amb amor guieu el poble que heu redimit,
el vostre poder els condueix al lloc sagrat.

Feu-lo entrar a la muntanya,
planteu-lo a la vostra heretat,
al lloc on heu posat el vostre tron,
al santuari que han construït les vostres mans.
El Senyor serà rei per sempre més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Del Senyor em ve la glòria i el triomf, és ell qui m'ha salvat.
Antífona 3 Lloeu el Senyor, tots el pobles.

Salm 116

Lloança a l'amor fidel del Senyor

Si els altres pobles glorifiquen Déu, és per pura bondat (Rm 15, 8. 9)

Lloeu el Senyor, tots els pobles,
Glorifiqueu-lo, totes les nacions;

el seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Lloeu el Senyor, tots el pobles.

Lectura breu

Is 1, 16-18
Renteu-vos fins que quedeu nets. Traieu-me de davant els ulls tot el mal que feu. No perjudiqueu els altres, apreneu de fer-los bé. Sigueu justos, defenseu els oprimits, sosteniu la causa dels orfes i les reclamacions de les viudes. Després podreu discutir amb mi, diu el Senyor. Si els vostres pecats eren vermells com l'escarlata, quedaran blancs com la neu; si eren rojos com la porpra, es tornaran com llana.

Responsori breu

V. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

V. I del flagell de la pesta.
R. Dels paranys de l'enemic.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. El Senyor em guardarà dels paranys de l'enemic.

Càntic de Zacaries

Antífona Pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, diu el Senyor.

Pregàries

Glorifiquem Crist, el Senyor, que instituí el bany de la regeneració per fer de l’home una creació nova i després encara ens ha parat la taula del seu Cos i de la seva Paraula. Elevem-li aquesta pregària: Renoveu-nos, Senyor, amb la vostra gràcia.

Jesucrist, benèvol i humil de cor, ensenyeu-nos de ser compassius, humils i benignes; ensenyeu-nos de ser pacients amb tothom.

Que sapiguem ser bons germans dels qui sofreixen i us imitem a vós, bon samarità.

Que la Verge, mare vostra, intercedeixi per les verges consagrades a vós, perquè visquin més profundament en la santa Església la seva consagració.

Sigueu misericordiós amb tots nosaltres, Senyor, i perdoneu-nos els pecats i les penes merescudes per ells.

Diguem ara tots junts l’oració que Crist ens ensenyà i demanem al Pare que ens deslliuri del mal: Pare nostre.

Oració


Oh Pare etern, convertiu a vós el nostre cor i feu que, buscant sempre l'únic necessari i exercint les obres de misericòrdia, visquem dedicats al vostre servei. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-