Menu

Laudes

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.


Antífona Escoltem la veu del Senyor i entrem al lloc del seu repòs.

Himne

Oh Crist, vós sou el dia clar,
la nit no us pot mai abastar,

Del Pare sou la resplendor,
ompliu-nos sempre de claror.

Vós sou, oh Crist, llum i consol
del qui, en tenebres, cerca el sol.

Perquè l'amor no sigui absent,
Mestre i Amic, feu-vos present. Amén.

SalmòdiaAntífona 1 Al matí proclamem el vostre amor, Senyor, i de nit la vostra fidelitat.

Salm 91

Himne als designis de Déu

El salm canta les proeses de l'Unigènit del pare (S. Atanasi)

És bo de lloar l'Altíssim,
de cantar al vostre nom, Senyor,
de proclamar al matí el vostre amor,
i de nit, la vostra fidelitat.

Us canto amb la lira de deu cordes i amb l’arpa,
als acords d'interludis de cítara.
Senyor, quin goig que em donen les vostres gestes!
Aclamo amb alegria l'obra de les vostres mans.

Senyor, que en són, de grans, les vostres obres,
els vostres designis, que en són, de profunds!
Els ignorants els desconeixen,
els insensats no se n'adonen.

Ni que els injustos creixin com l'herba,
ni que arribin a florir els amics de males arts,
acabaran que no se'n parlarà mai més.
Però vós, Senyor, sou excels per sempre.

Els vostres enemics desapareixeran,
seran dispersats els amics de males arts,
i a mi, com als búfals, m'alceu el front,
m'ungiu amb oli novell;
puc mirar fit a fit els meus contraris,
en sento parlar sense por.

Els justos creixeran com les palmeres,
es faran grans com els cedres del Líban;
plantats a la casa del Senyor,
creixeran als atris del nostre Déu;

encara donaran fruit a la vellesa,
continuaran plens d'ufana i de vigor,
per proclamar que el Senyor és recte,
que la meva Roca no coneix la injustícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1Al matí proclamem el vostre amor, Senyor, i de nit la vostra fidelitat.
Antífona 2Doneu glòria al nostre Déu.

Càntic Dt 32, 1-12

Els favors de Déu al seu poble

Quantes vegades he intentat reunir els teus fills com la lloca aplega els seus pollets sota les ales! (Mt 23, 37)

Calleu, oh cels, que parlaré;
que la terra escolti el meu vaticini.
La meva doctrina caurà com la pluja,
seran com rosada les meves paraules,
com el ploviscó que rega l'herba,
com un ruixat damunt els prats.

Doneu glòria al vostre Déu,
que ara proclamo el nom del Senyor:
«Ell és la Roca.» El seu obrar és irreprensible,
és sempre just el seu comportament;
és el Déu fidel, sense cap culpa,
és bo i és recte.

No se li han portat bé, aquests mals fills,
aquesta gent innoble i poc sincera.
¿Al Senyor, el pagues així,
poble que no penses, poble sense seny?
¿No és el pare que t'ha engendrat,
el creador que t'ha fet?

Recorda't dels temps antics,
vés pensant en cada generació,
pregunta al teu pare, i t'ho dirà,
fes-t'ho contar pels ancians.

Quan l'Altíssim donava un país a cada poble,
i separava els uns dels altres els fills d'Adam,
establint les fronteres de cada nació
segons el nombre dels fills de Déu,
el Senyor es reservà el seu poble,
els fills de Jacob, com a pròpia heretat.

El trobà en una terra despoblada,
entre els udols i la desolació del desert.
L'envoltà per protegir-lo, i se n'ocupava,
el guardava com la nineta dels seus ulls.

Com l'àguila que desvetlla la niuada,
i volteja sobre els seus aguilons,
desplegava les ales, el prenia,
i el portava sobre el seu plomatge.

El Senyor tot sol el guiava,
no l'ajudaven déus estrangers.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Doneu glòria al nostre Déu.
Antífona 3 Què n'és de gloriós el vostre nom, Senyor, per tota la terra!

Salm 8

Majestat del Senyor i dignitat de l'home

Tot ho ha posat sota els seus peus; i a ell l'ha fet cap de tot i l'ha donat a l'Església (Ef 1, 22)

Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom, per tota la terra!

La majestat que teniu dalt del cel,
els infants més petits ja la canten:
«Heu fet del firmament un baluard
que detura el rebel i l'enemic.»

Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: «¿Què és l'home, perquè us en recordeu,
què és un mortal, perquè li doneu autoritat?

Gairebé l'heu igualat als àngels,
l'heu coronat de glòria i de prestigi,
l'heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus:

ramades de vedells i d'ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l'ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans.»

Senyor, sobirà nostre, que n'és, de gloriós,
el vostre nom per tota la terra!

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Què n'és de gloriós el vostre nom, Senyor, per tota la terra!

Lectura breu

Rm 12, 14-16a
Beneïu els qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu. Estigueu contents amb els qui ho estan, ploreu amb els qui ploren. Viviu d'acord els uns amb els altres. No sigueu orgullosos, sinó poseu-vos al nivell dels humils.

Responsori breu

V. Plens de goig, els meus llavis us aclamaran enmig de cants.
R. Plens de goig, els meus llavis us aclamaran enmig de cants.

V. Diré a tothom el vostre ajut.
R. Els meus llavis us aclamaran enmig de cants.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Plens de goig, els meus llavis us aclamaran enmig de cants.

Càntic de Zacaries

Antífona Guieu, Senyor, els nostres passos per camins de pau.

Pregàries

Celebrem la benignitat i la saviesa de Crist, que ha volgut ser descobert i estimat en tots els nostres germans, especialment en els que pateixen. Preguem-li amb insistència: Senyor, feu-nos perfectes en la caritat.

Cada matí, celebrant la vostra resurrecció, implorem els dons de la redempció per a tots els homes.

Concediu-nos la gràcia de ser avui els vostres testimonis fidels, i d'oferir per vós al pare el sacrifici que li és plaent.

Feu que en tots els homes reconeguem la vostra imatge, i que servint-los us servim a vós.

Vós sou el cep veritable, oh Crist, i nosaltres les sarments: guardeu-nos ben units a vós, perquè donem molt de fruit i glorifiquem el Pare.

Perquè sabem que el Pare respon sempre a la pregària feta en nom del seu Fill, diguem amb confiança l'oració que Crist ens va ensenyar: Pare nostre.

Oració


Senyor, que us lloïn els nostres llavis, que us lloï l'ànima i la vida i, ja que és do vostre tot el que som, que sigui per a vos tot el que fem. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R. Amén.

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-