Menu

dissabte

Memòria de Santa Maria

Invitatori

V. Obriu-me els llavis, Senyor.
R. I proclamaré la vostra lloança.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

L'al·leluia s'omet en temps quaresmal.

Antífona Celebrem la memòria de la Verge Maria i cantem al Senyor.

Himne

Ave, portal del cel, santa Maria,
recer de pietat:
guieu els vostres fills que, amb alegria,
miren el vostre esguard.

Pelegrinem vers vós, oh dolça Mare
del Déu que ens redimí;
guariu nostres llangors amb la llum clara
del Sol que us embellí.

Cerquem el vostre esguard, que és tot dolcesa
i encant de formosor;
per vós tindrem del viure la puresa,
per vós haurem perdó.

Pels vostres catalans sigueu penyora
de fe, d'amor i pau;
el Déu etern, per fer-vos-en Senyora,
creà els vostre palau.

Estel matutinal, llum miraclera,
consol del vianant:
sigueu dels nostres cors vós la drecera
que ens vagi al cel portant. Amén.

SalmòdiaLectura breu

Ga 4, 4-5
Quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu Fill, nascut d'una dona, nascut sota la Llei, per rescatar els qui vivien sota la Llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills.

Responsori breu

V. Ens vau donar un Fill i sou sempre Verge, Mare de Déu.
R. Ens vau donar un Fill i sou sempre Verge, Mare de Déu.

V. Intercediu per nosaltres, Verge Maria.
R. Mare de Déu.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Ens vau donar un Fill i sou sempre Verge, Mare de Déu.

Càntic de Zacaries

Antífona Per vós, Maria, verge immaculada, hem recobrat la vida que vam perdre, perquè vós rebéreu del cel el vostre Fill; vós ens infantàreu el Salvador.

Pregàries

Preguem i celebrem el nostre Salvador, que nasqué de la Verge Maria, i diguem-li: Que la vostra Mare intercedeixi per nosaltres, Senyor.

Oh Sol de justícia, precedit per l'aurora lluminosa de la Verge immaculada, guieu sempre els nostres passos a la claror de la vostra presència.

Oh Verb etern, que elegíreu Maria per arca incorruptible de la vostra estada, preserveu-nos de la corrupció del pecat.

Salvador nostre, que tinguéreu la vostra Mare al costat de la creu, concediu-nos, per la seva intercessió, la gràcia de participar en els vostres sofriments.

Jesús, que per la vostra gran bondat donàreu Maria per Mare a Joan des de la creu, feu que portem una vida digna de fills de la nostra Mare Maria.

D'acord amb el precepte del Senyor, diguem confiadament: Pare nostre.

Oració


Sota la vostra protecció ens refugiem, santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Que el Senyor ens beneeixi, i ens guardi de tot mal i ens dugui a la vida eterna.
R.. Amén.

web en fase de proves

liturgiadeleshorescat@gmail.com