3 Litúrgia de les Hores Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rerum, Deus, tenax vigor,
immótus in te pérmanens,
lucis diúrnae témpora
succéssibus detérminans,

Largíre clarum véspere,
quo vita numquam décidat,
sed praémium mortis sacrae
perénnis instet glória.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spíritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Examino els meus camins, perquè els meus peus segueixin la Llei.

Salm 118 57-64

VIII (Heth>El Senyor és la meva heretat,
vull estar atent a les vostres paraules.

Cerco de tot cor el vostre esguard,
compadiu-vos de mi, com vau prometre.

Examino els meus camins,
perquè els meus peus segueixin la Llei.

De pressa, sense torbar-me, avanço
en la guarda dels vostres manaments.

Els paranys dels injustos em volen capturar,
però jo no oblido la vostra Llei.

A mitjanit em llevo a lloar-vos,
perquè són justos els vostres judicis.

M'uneixo amb els fidels,
que guarden els preceptes.

Senyor, la terra és plena del vostre amor;
feu que aprengui els vostres decrets.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 54, 2-15. 17-24

Plany contra un fals amic


Jesús començà de sentir-se esglaiat i abatut (Mc 14, 33)

I


Déu meu, escolteu el meu prec,
no us amagueu quan us suplico.
Escolteu atentament i responeu-me,
vaig perdut, portant arreu el meu dolor.

Els crits dels enemics i la fúria dels malvats,
em fan delirar;
aboquen damunt meu malediccions,
de l'odi que em tenen.

Sento el cor adolorit dintre meu,
s'apodera de mi un pànic de mort,
m'agafa por, i tremolo d'esgarrifança:

Oh si tingués les ales del colom!
D'una volada aniria a aixoplugar-me.
Fugiria errant, ben lluny,
i m'estaria al desert.

De pressa buscaria un recer
contra l'huracà.

El Senyor els desconcerta,
i divideix les seves llengües,
veig a la ciutat
violències i discòrdies;

nit i dia, per les muralles
hi ha qui fa la ronda,
i dins mateix de la ciutat
veig crims i males arts;
als seus mercats abunden
l'engany i l'avarícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
II


Si fos un enemic el qui m'insulta,
me n'hauria escapat;
si em perseguissin els qui no m'estimen,
me'n podria amagar.

Però ets tu, el meu company,
el meu amic i confident;
una dolça intimitat ens unia,
anàvem plegats entre la gent
a la casa de Déu.

Però jo invoco Déu,
i el Senyor em salvarà.
Al vespre, al matí, al migdia,
li confio el meu dolor,
i ell m'escoltarà.

Guardarà la meva vida
de tants que combaten contra mi,
Déu m'escoltarà,
i ell, que regna des de sempre,
els humiliarà,
perquè no volen esmenar-se
ni temen de Déu.

Trenquen els tractes de pau,
violen els pactes.
Els seus llavis parlen amb unció,
però el seu cor és combatiu;
tenen paraules suaus, que llisquen com l'oli,
però són punyals desembeinats.

Deixa en mans del Senyor el teu destí;
ell et mantindrà.
i no permetrà mai de la vida
que sucumbeixi el just.

Vós, Déu meu, els fareu baixar
a la fossa de la mort;
els homes traïdors i sanguinaris
no arribaran ni a mitja vida.
Però jo confio en vós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaExamino els meus camins, perquè els meus peus segueixin la Llei.

Lectura breu

2Tm 1, 8b-9
Tot el que has de sofrir juntament amb l'obra de l'Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dóna. Ell ens ha salvat i ens ha cridat amb una vocació santa, no perquè les nostres obres ho hagin merescut, sinó per la seva pròpia decisió, per la gràcia que ens havia concedit per Jesucrist.

V. Alegreu-vos, diu el Senyor.
R. Que els vostres noms estan escrits en el cel.

Oració


Oh Déu, vós ens heu portat al coneixement del vostre nom per mitjà dels apòstols sant Simó i sant Judes; feu, per la seva intercessió, que l'Església progressi contínuament amb la conversió de nous pobles a la fe. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-