3 Litúrgia de les Hores Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Ternis ter horis numerus
nobis sacratus panditur,
sanctoque Iesu nomine
munus precemur veniæ.

Latronis, en, confessio
Christi meretur gratiam;
laus nostra vel devotio
mercetur indulgentiam.

Mors per crucem nunc interit
et post tenebras lux redit;
horror dehiscat criminum
splendor nitescat mentium.

Christum rogamus et Patrem,
Christi Patrisque Spiritum
unum potens per omnia,
fove precantes Trinitas.

Salmòdia

Antífona Pel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Salm 118, 17-24

III (Ghimel)Feu aquesta gràcia al vostre servent,
que visqui pensant en la paraula que heu donat.

Obriu-me els ulls i podré contemplar
les meravelles de la vostra Llei.

Sóc foraster en aquest país,
no m'amagueu els vostres manaments.

La meva ànima està assedegada
de sentir a cada moment les vostres sentències.

Amenaceu de maleir els superbs,
que es desvien dels manaments.

Allunyeu de mi les burles i els menyspreus,
perquè jo guardo el vostre pacte.

Ni que els governants deliberessin contra mi,
jo faria l'elogi dels vostres decrets.

El vostre pacte fa la meva delícia,
aquests decrets són els meus consellers.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 24

Recull de pregàries plenes de confiança

L'esperança no pot defraudar ningú (Rm 5, 5)

A vós elevo la meva ànima, Senyor.
Déu meu, en vós confio,
que no en tingui un desengany,
i no se n'alegrin els enemics.

No s'enduran un desengany els qui esperen en vós,
sinó els qui us abandonen per fiar-se del no-res.
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.

Encamineu-me amb la vostra veritat, instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salveu;
i cada moment espero en vós,
per què sé que sou bo, Senyor.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l'amor que heu guardat des de sempre.
No us recordeu dels pecats que he comès de jove,
compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant.

El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí.

Tot l'obrar del Senyor és fruit d'amor fidel
per als qui guarden la seva aliança.
Per l'amor del vostre nom, Senyor,
perdoneu la meva culpa, que és molt gran.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
II


¿Qui és el qui venera de debò el Senyor?
Ell li ensenyarà el camí que ha de prendre.
Cada nit reposarà feliç,
els seus descendents posseiran la terra.

El Senyor es fa conèixer íntimament als seus fidels,
els revela la seva aliança.

Sempre tinc els ulls posats en el Senyor,
que allibera els meus peus del parany.
Mireu i compadiu-vos de mi,
que em trobo sol i desvalgut.

Eixampleu el meu cor oprimit,
traieu-me de la meva dissort.
Mireu la meva aflicció i les meves penes,
i perdoneu-me tots els pecats.

Mireu si en tinc, d'enemics,
si en són, de violents, els seus odis!
Guardeu la meva vida i deslliureu-me;
m'he emparat en vós; que no en tingui un desengany!
La rectitud i l'honradesa em salvaguarden,
perquè en vós tinc posada l'esperança.

Déu meu, allunyeu d'Israel
els mals que l'afligeixen.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaPel poder que Déu ens dóna, brandem les armes de la justícia i acreditem-nos sofrint amb molta constància.

Lectura breu

He 10, 35-36
No perdeu aquesta valentia: us espera una gran recompensa. Només sofrint amb constància podreu complir la voluntat de Déu i obtenir el que ell us ha promès.

V. La víctima que us ofereixo és un cor penedit.
R. No menyspreeu, Senyor, un cor que es penedeix.

Oració


Ateneu, Senyor, les nostres súpliques i mireu, bondadós, els qui confiem en la vostra misericòrdia, de manera que , purificats de la brutícia del pecat, perseverem en la vida cristiana i siguem hereus de les vostres promeses. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-