3 Litúrgia de les Hores Menu

Nona

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén. Al·leluia.

Himne

Iam surgit hora tértia,
qua Christus ascéndit crucem;
nil ínsolens mens cógitet,
inténdat afféctum precis.

Qui corde Christum súscipit,
innóxium sensum gerit
votísque præstat sédulis
Sanctum meréri Spíritum.

Hæc hora, quæ finem dedit
diri vetérno críminis;
hinc iam beáta témpora
cœpére Christi grátia.

Iesu, tibi sit glória,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spíritu,
in sempitérna sæcula. Amen.

Salmòdia

Antífona Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

Salm 118, 9-16

II (Beth)


Durant la seva vida mortal, s'adreçà a Déu pregant... i Déu l'escoltà (He 5, 7)

¿Com mantindrà pur un jove el seu camí?
Vivint d'acord amb la vostra paraula.

Us he buscat amb tot el cor:
no deixeu que m'aparti dels manaments.

Guardo al fons del cor el que heu promès,
per no pecar contra vós.

Sou beneït, Senyor,
feu que aprengui els vostres decrets.

Els meus llavis compten una a una
les sentències que vós heu donat.

Sóc més feliç guardant el pacte
que fruint de grans riqueses.

Vull considerar els vostres preceptes
i fixar-me en els vostres camins.

Els vostres decrets són la meva delícia,
no oblidaré mai el que heu promès.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 16

Oració d'un innocent perseguit

Durant la seva vida mortal, s'adreçà a Déu pregant... i Déu l'escoltà (He 5, 7)

Escolteu-me, Senyor, demano justícia,
escolteu el meu clam;
oïu atentament la meva defensa,
surt de llavis que no enganyen.

Sentencieu vós mateix la meva causa:
i mireu qui té raó.
Veniu de nit a escorcollar-me el cor,
proveu-me al foc i no em trobareu fals.

No s'ha desfrenat la meva boca, com la de la gent,
estic atent a les paraules del vostres llavis.
Els meus passos no abandonen els camins prescrits,
avancem segurs per les vostres rutes.

Us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu;
us invoco, Senyor, escolteu el que us demano.
Ajudeu-me amb l'amor admirable,
amb què salveu dels enemics
els qui s'arreceren als vostres braços.

Guardeu-me com la nineta dels ulls,
protegiu-me a l'ombra de les vostres ales,
on no m'abasti l'injust que m'assalta,
i l'odi dels enemics que m'envolten.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
II


Els seus cors són insensibles,
i els seus llavis, insolents.
Se m'acosten, ja m'envolten,
prenen vistes per tombar-me per terra,
es deleixen com un lleó per la presa,
que observa ajupit, des de l'amagatall.

Alceu-vos, Senyor! Planteu-los cara,
que la vostra espasa m'alliberi dels injustos,
que els faci morir la vostra mà, Senyor,
separeu-los dels vius.

Que els arribi a les entranyes el càstig que els espera;
que els seus fills en quedin saciats,
i en deixin als seus néts les engrunes.

Però jo vinc a veure-us demanant justícia.
Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-me'n.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaAl·leluia, al·leluia, al·leluia.

Lectura breu

Ef 4, 23-24
Que es renovi el vostre esperit i tota la vostra manera de pensar! Revestiu-vos d'aquesta nova naturalesa que Déu ha creat a imatge seva: porteu una vida justa, bona i santa de veritat.

V. Quedeu-vos amb nosaltres, Senyor, al·leluia.
R. Que ja es fa tard, al·leluia.

Oració


Déu misericordiós, concediu a la vostra Església, congregada per l'Esperit Sant, que visqui dedicada a vós amb tot el cor i unida en la concòrdia de les voluntats. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-