2 Litúrgia de les Hores Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rector potens, verax Deus,
qui témperas rerum vices,
splendóre mane ínstruis
et ígnibus merídiem,

Extíngue flammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum
verámque pacem córdium.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spiritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Feliços els qui escolten la paraula de Déu i la guarden.

Salm 118 41-48

VI (Vau)Que vinguin els vostres favors, Senyor,
salveu-me, com havíeu promès;

que pugui respondre als qui es burlen de mi:
«Confio en la seva paraula.»

No em tragueu dels llavis la promesa que no enganya:
confio en el vostre judici.

Vull complir sempre la vostra Llei,
la vull complir fins el darrer moment,

vivint amb un cor ample,
jo que medito els vostres preceptes.

Davant dels reis parlaré del vostre pacte
sense avergonyir-me'n.

Els vostres manaments fan les meves delícies,
me'ls estimo de debò.

Alço a vós les meves mans,
elogiant els vostres decrets.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Feliços els qui escolten la paraula de Déu i la guarden.Antífona 2El meu aliment és fer la voluntat del meu Pare.

Salm 39, 2-14. 17-18

Acció de gràcies i petició de socors

No voleu oblacions i sacrificis, però m'heu format un cos (He 10, 5)

I


Tenia posada l'esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha escoltat el meu clam.

M'ha tret fora del fang,
del llot on em moria,
ha posat els meus peus sobre la roca
i m'hi sento segur.

Ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu;
tots els qui ho han vist, se n'admiren,
i confien més en el Senyor.

Feliç l'home que té posada en el Senyor
la seva confiança
i no busca l'ajut dels idòlatres,
que es refien d'esperances enganyoses.

Com heu pensat en nosaltres,
Senyor, Déu meu!
Quantes meravelles heu fet a favor nostre,
Déu incomparable!

Si les volia anunciar públicament,
no les podria ni comptar.
Però vós no voleu oblacions ni sacrificis,
i m'heu parlat a cau d'orella;
no exigiu l'holocaust ni l'expiació;

per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 El meu aliment és fer la voluntat del meu Pare.Antífona 3 Sóc pobre i desvalgut, però el Senyor pensa en mi.


II


Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d'anunciar-la;
ho sabeu prou, Senyor.

No m'he callat la vostra salvació
dins el meu cor;
he fet conèixer el vostre ajut fidel,
la lleialtat del vostre amor,
davant el poble en dia de gran festa.

I vós, Senyor, no em refuseu
la vostra bondat;
que el vostre amor fidel
em guardi sempre.

Són tants els mals que m'envolten
que ni es poden ni comptar.
Moltes culpes em cauen damunt,
i mai no me n'havia adonat;
són més que els cabells del meu cap,
i em fallen les forces.

Senyor, digneu-vos a ajudar-me,
no tardeu a defensar-me, Senyor.

Que puguin alegrar-se i fer-vos festa
els qui us busquen de debò;
que els qui estimen la vostra obra salvadora
puguin dir sempre: «És gran, el Senyor.»

Ara sóc un pobre desvalgut,
però el Senyor pensa en mi.
Sou vós qui m'ajudeu i em deslliureu.
Déu meu, no trigueu més.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Sóc pobre i desvalgut, però el Senyor pensa en mi.

Lectura breu

Jr 32, 40
Conclouré amb ells una aliança eterna: no deixaré d'afavorir-los, i posaré el meu temor en el seu cor perquè no s'apartin de mi.

V. En Déu tinc la salvació i la glòria.

R. Trobo en Déu el meu refugi.

Oració


Oh Déu, que sou Senyor i custodi del sembrat i de la vinya, i que doneu a cadascú la seva ocupació i el premi merescut, feu que suportem amb paciència el pes de la jornada i que acceptem de cor els vostres designis. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-