2 Litúrgia de les Hores Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rector potens, verax Deus,
qui témperas rerum vices,
splendóre mane ínstruis
et ígnibus merídiem,

Extíngue flammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum
verámque pacem córdium.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spiritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Examino els meus camins, perquè els meus peus segueixin la Llei.

Salm 118 57-64

VIII (Heth>El Senyor és la meva heretat,
vull estar atent a les vostres paraules.

Cerco de tot cor el vostre esguard,
compadiu-vos de mi, com vau prometre.

Examino els meus camins,
perquè els meus peus segueixin la Llei.

De pressa, sense torbar-me, avanço
en la guarda dels vostres manaments.

Els paranys dels injustos em volen capturar,
però jo no oblido la vostra Llei.

A mitjanit em llevo a lloar-vos,
perquè són justos els vostres judicis.

M'uneixo amb els fidels,
que guarden els preceptes.

Senyor, la terra és plena del vostre amor;
feu que aprengui els vostres decrets.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.Salm 54, 2-15. 17-24

Plany contra un fals amic


Jesús començà de sentir-se esglaiat i abatut (Mc 14, 33)

I


Déu meu, escolteu el meu prec,
no us amagueu quan us suplico.
Escolteu atentament i responeu-me,
vaig perdut, portant arreu el meu dolor.

Els crits dels enemics i la fúria dels malvats,
em fan delirar;
aboquen damunt meu malediccions,
de l'odi que em tenen.

Sento el cor adolorit dintre meu,
s'apodera de mi un pànic de mort,
m'agafa por, i tremolo d'esgarrifança:

Oh si tingués les ales del colom!
D'una volada aniria a aixoplugar-me.
Fugiria errant, ben lluny,
i m'estaria al desert.

De pressa buscaria un recer
contra l'huracà.

El Senyor els desconcerta,
i divideix les seves llengües,
veig a la ciutat
violències i discòrdies;

nit i dia, per les muralles
hi ha qui fa la ronda,
i dins mateix de la ciutat
veig crims i males arts;
als seus mercats abunden
l'engany i l'avarícia.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
II


Si fos un enemic el qui m'insulta,
me n'hauria escapat;
si em perseguissin els qui no m'estimen,
me'n podria amagar.

Però ets tu, el meu company,
el meu amic i confident;
una dolça intimitat ens unia,
anàvem plegats entre la gent
a la casa de Déu.

Però jo invoco Déu,
i el Senyor em salvarà.
Al vespre, al matí, al migdia,
li confio el meu dolor,
i ell m'escoltarà.

Guardarà la meva vida
de tants que combaten contra mi,
Déu m'escoltarà,
i ell, que regna des de sempre,
els humiliarà,
perquè no volen esmenar-se
ni temen de Déu.

Trenquen els tractes de pau,
violen els pactes.
Els seus llavis parlen amb unció,
però el seu cor és combatiu;
tenen paraules suaus, que llisquen com l'oli,
però són punyals desembeinats.

Deixa en mans del Senyor el teu destí;
ell et mantindrà.
i no permetrà mai de la vida
que sucumbeixi el just.

Vós, Déu meu, els fareu baixar
a la fossa de la mort;
els homes traïdors i sanguinaris
no arribaran ni a mitja vida.
Però jo confio en vós.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

AntífonaExamino els meus camins, perquè els meus peus segueixin la Llei.

Lectura breu

1Te 2, 2b-4
Confiant en Déu vam tenir la valentia d'anunciar-vos la seva Bona Nova enmig d'un combat duríssim. En la nostra predicació no hi entra per res ni l'error, ni una intenció poc neta ni un desig d'enganyar. Déu, que ens coneix, ens ha confiat l'anunci de l'Evangeli, i per això nosaltres, quan parlem, no mirem de guanyar-nos el favor dels homes, sinó el de Déu.

V. Han guardat els manaments de Déu.
R. Han observat els seus preceptes.

Oració


Oh Déu, vós ens heu portat al coneixement del vostre nom per mitjà dels apòstols sant Simó i sant Judes; feu, per la seva intercessió, que l'Església progressi contínuament amb la conversió de nous pobles a la fe. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-