2 Litúrgia de les Hores Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rector potens, verax Deus,
qui témperas rerum vices,
splendóre mane ínstruis
et ígnibus merídiem,

Extíngue flammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum
verámque pacem córdium.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spiritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 Sosteniu-me, Senyor, com vau prometre, i viuré.

Salm 118 113-120

XV (Samech)



Em desagraden els inconstants,
jo estimo la vostra Llei.

Vós sou l'escut que em protegeix,
la vostra promesa és la meva esperança.

Allunyeu-vos de mi, els qui voleu fer mal,
que jo vull guardar els manaments del meu Déu.

Sosteniu-me, com vau prometre, i viuré,
que no vegi defraudada la meva esperança.

Aguanteu-me i em salvaré,
i els vostres decrets faran les meves delícies.

Vós desaproveu els qui se n'allunyen,
els enganya el seu pensament.

Per a vós són escòria els injustos del país;
per això estimo tant el vostre pacte.

Tot el meu cos s'esborrona de por,
perquè temo els vostres judicis.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 Sosteniu-me, Senyor, com vau prometre, i viuré.



Antífona 2Defenseu-nos, Déu, salvador nostre, i perdoneu-nos els pecats.

Salm 78, 1-5. 8-11. 13

complanta sobre la destrucció de Jerusalem

Tant de bo haguessis conegut avui on es troba la teva felicitat (Lc 19, 42)

Mireu Déu meu,
els pagans envaeixen la vostra heretat,
profanen el temple sant.
Han convertit Jerusalem en un camp de ruïnes.

Llencen als ocells per menjar
els cadàvers dels vostres servents,
donen a les bèsties ferotges
la carn dels vostres fidels.

Als voltants de Jerusalem
corre com aigua la sang,
i ningú no enterra els morts.
Els nostres veïns ens escarneixen,
som la burla dels pobles que ens envolten.

Fins quan, Senyor! ¿Sereu sempre tan sever,
abrandat com un incendi?

No ens tingueu en compte les culpes passades,
acolliu-nos per la vostra pietat,
no trigueu més, que som orfes del tot.

Defenseu-nos, Déu, salvador nostre,
per l'honor del vostre nom;
allibereu-nos i perdoneu-nos els pecats
per amor del vostre nom.

Per què han de dir els altres pobles:
«¿On és el seu Déu?»
Vós els demanareu comptes
de la sang que han vessat.

Que arribi fins a vós el plany dels captius,
i el vostre braç poderós
alliberi els presos condemnats a mort.

Nosaltres, poble vostre,
ovelles del vostre ramat,
us donarem gràcies per sempre més;
pregonarem les vostres lloances
a cada generació.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Defenseu-nos, Déu, salvador nostre, i perdoneu-nos els pecats.



Antífona 3 Déu de l'univers, mireu des del cel i visiteu aquesta vinya.

Salm 79

Pregària per la renovació d'Israel

Jesús, Senyor, veniu! (Ap 22, 20)

Pastor d'Israel, escolteu-nos,
vós que guieu com un ramat els fills de Josep.
Vós que teniu querubins per carrossa,
resplendiu davant d'Efraïm,
de Benjamí i de Manasès;
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Senyor, Déu de l'univers,
¿fins quan estareu irritat
mentre us suplica el vostre poble?

Ha de pastar amb llàgrimes el pa,
ha de beure a glops els seus plors.
Ens heu deixat a les disputes dels veïns,
els enemics es riuen de nosaltres.

Déu de l'univers, renoveu-nos,
feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
i serem salvats.

Un cep vau portar d'Egipte,
per plantar-lo, traguéreu els nadius.
Li havíeu deixat el terreny net,
va arrelar-hi, va omplir tot el país.

Els seus pàmpols cobriren d'ombra les muntanyes,
amb la ufana dels sarments cobrí els cedres més alts;
els seus brots van créixer fins al mar,
els seus plançons, fins al Gran Riu.

¿Com és que heu derrocat la seva tanca,
perquè l'esfulli qualsevol vianant?
Hi entren els senglars a devastar-lo
i els animals salvatges hi pasturen.

Déu de l'univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta.

Una mirada vostra d'amenaça,
i ni rastre quedarà dels qui la tallen i la cremen.
Que la vostra mà reposi
sobre l'home que serà el vostre braç dret,
el fill de l'home a qui vós doneu la força.

No ens apartarem mai més de vós;
guardeu-nos vós la vida
perquè invoquem el vostre nom.

Senyor, Déu de l'univers, renoveu-nos;
feu-nos veure la claror de la vostra mirada
i serem salvats.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Déu de l'univers, mireu des del cel i visiteu aquesta vinya.

Lectura breu

Dt 4, 7
¿Quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop, com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sempre que l'invoquem?

V. El Senyor és a prop dels qui l'invoquen.

R. Escolta el seu crit d'auxili.

Oració


Déu totpoderós i etern, en vós no hi ha tenebra ni obscuritat de cap mena; envieu-nos la vostra llum, perquè coneixent millor la llei evangèlica, seguim fidelment els vostres camins amb cor eixamplat. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-