2 Litúrgia de les Hores Menu

Sexta

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Rector potens, verax Deus,
qui témperas rerum vices,
splendóre mane ínstruis
et ígnibus merídiem,

Extíngue flammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum
verámque pacem córdium.

Praesta, Pater piíssime,
Patríque compar Únice,
cum Spiritu Paráclito
regnans per omne saéculum. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 M'estimo més, Senyor, la llei dels vostres llavis, que mil monedes d'or o de plata.

Salm 118 65-72

IX (Teth)Heu fet feliç el vostre servent,
com vós, Senyor, vau prometre.

Doneu-me coneixement i bon sentit,
que jo tinc fe en els manaments.

Quan encara no sofria, vivia esgarriat,
però ara tinc presents les promeses.

Vós sou bo, vós feu el bé;
feu que aprengui els vostres decrets.

No curen de res els remeis dels superbs;
jo guardo amb tot el cor els preceptes.

Els seus cors s'han endurit, són insensibles,
però jo trobo en la Llei les meves delícies.

M'ha fet bé haver sofert tantes penes:
hi aprenc els vostres decrets.

M'estimo més la Llei que surt dels vostres llavis
que mil monedes d'or o de plata.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 M'estimo més, Senyor, la llei dels vostres llavis, que mil monedes d'or o de plata.Antífona 2Confio en Déu i no tinc por dels homes.

Salm 55, 2-7b. 9-14

Confiança en les promeses del Senyor

El salm presenta Crist en la seva passió (S. Jeroni)

Compadiu-vos de mi, Déu meu,
que els homes ja em tenen a les mans;
no paren de seguir-me tot el dia,
ja són a la vora,
tothom combat contra mi.

Quan m'arriba un dia temible,
jo confio en vós.

Celebro les promeses de Déu;
confio en ell i no tinc por de res.
¿Què poden fer-me els homes?

No paren de parlar i de rumiar,
tots els seus plans van contra mi;
m'espien des d'un racó per fer-me mal
i em segueixen els passos.

Heu dut el compte de la meva vida errant,
en el vostre odre heu recollit les meves llàgrimes.

Veuré la retirada dels enemics,
i, el dia que us invoqui,
sabré que Déu m'afavoreix.

Celebro les promeses de Déu;
confio en ell, no tinc por de res.
¿Què poden fer-me els homes?

Mantinc les prometences, Déu meu,
les compliré en acció de gràcies.

M'heu alliberat de la mort,
heu guardat el meu peu d'ensopegar,
perquè camini davant vostre, Déu meu,
a la llum de la vida.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Confio en Déu i no tinc por dels homes.Antífona 3 El vostre amor, Senyor, arriba fins al cel.

Salm 56

Pregària confiada enmig de la persecució

Aquest salm canta la passió del Senyor (S. Agustí)

Compadiu-vos de mi, Déu meu, compadiu-vos de mi!
En vós trobo refugi,
m'acullo a l'ombra de les vostres ales,
fins que passin aquests mals.

Clamo al Déu Altíssim,
al Déu que tant m'afavoreix.
M'enviarà des del cel un salvador,
confondrà els perseguidors que ja em tenien a la mà;
Déu em dóna prova d'un amor fidel.

Estic voltat de lleons,
capaços de devorar-me;
les seves dents són llances i fletxes,
la seva llengua, una espasa esmolada.

Alceu-vos cel amunt, Déu meu,
i ompliu la terra de la vostra glòria.

Havien parat un llaç als meus peus,
i ells mateixos s'hi han agafat;
havien obert un clot davant meu,
i ells mateixos hi han caigut.

El meu cor se sent segur, Déu meu,
se sent segur el meu cor.
Tocaré i cantaré:
desvetlla't, cor, inspira't,
desvetlleu-vos arpa i lira meva,
vull desvetllar l'aurora.

Us lloaré enmig dels pobles, Senyor,
us cantaré davant de les nacions.
El vostre amor és gran fins al cel,
arriba als núvols la vostra lleialtat.

Alceu-vos cel amunt, Déu meu,
i ompliu la terra de la vostra glòria.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 El vostre amor, Senyor, arriba fins al cel.

Lectura breu

Ga 5, 16-17
Deixeu-vos guiar per l'Esperit, i no satisfeu els capricis de la carn. Perquè la carn es deleix contra l'Esperit i l'Esperit contra la carn. Esperit i carn lluiten l'un contra l'altre, per no deixar-vos fer allò que voldríeu.

V. Vós, Senyor, sou bo, vós feu el bé.

R. Feu que aprengui els vostres decrets.

Oració


Déu totpoderós i etern, en vós no hi ha tenebra ni obscuritat de cap mena; envieu-nos la vostra llum, perquè coneixent millor la llei evangèlica, seguim fidelment els vostres camins amb cor eixamplat. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-