1 Litúrgia de les Hores Menu

Tèrcia

INVOCACIÓ INICIAL

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Nunc, Sancte, nobis Spíritus,
unum Patri cum Filio,
dignáre promptus íngeri,
nostro refúsus péctori.

Os, lingua, mens, sensus, vigor,
confessiónem pérsonent,
flamméscat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.

Per te sciámus da Patrem,
noscámus atque Fílium,
te utriúsque Spíritum,
credámus omni tempore. Amen.

Salmòdia

Antífona 1 L'hem vist menyspreat, home fet al dolor, i avesat al sofriment.

Salm 21

El just és escoltat en la seva aflicció


Jesús cridà amb tota la força: «Eli, Eli, lemà sabactani?» (Mt 27, 45)

I

Déu meu, Déu meu, ¿per què m'heu abandonat?
No us arriba el meu auxili,
la pregària que us adreça el meu clam.

Crido de dia i vós no em responeu,
crido de nit, i no me'n feu cas.
I això que vós teniu el tron al santuari,
Esperança d'Israel.

En vós confiaven els nostres pares,
hi confiaven i els vau alliberar;
clamaven a vós i eren deslliurats,
confiaven en vós i no els vàreu defraudar.

Però jo sóc un cuc, no pas un home,
befa de la gent i menyspreat del poble;
tots els qui em veuen es riuen de mi,
amb els llavis i amb el cap prenen aires de mofa:
«S'ha adreçat al Senyor, que l'alliberi doncs;
que el salvi, si tant se l'estima!»

Però sou vós qui em traguéreu del si de la mare,
sou vós qui em confiàreu als seus pits;
acabat de néixer, em van dur a la vostra falda,
sou el meu Déu des d'aleshores.
No us allunyeu, que el perill és a prop
i no tinc qui m'ajudi.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 1 L'hem vist menyspreat, home fet al dolor, i avesat al sofriment.Antífona 2Es repartiren els vestits de Jesús i se'ls jugaren als daus.

II


M'envolta un ramat de braus,
m'acorralen vedells de Basan;
com lleons que rugeixen i destrossen,
baden la boca contra mi.

Tot jo m'escolo com l'aigua,
tinc desarticulats els meus ossos,
el cor, com si fos cera,
se'm fon dins les meves entranyes,

tinc eixut com terrissa el paladar,
la llengua se m'hi encasta,
i m'ajaieu a la pols de la mort.

M'envolta una munió de gossos,
em rodeja un estol de malfactors;
m'han lligat les mans i els peus,
puc comptar tots els meus ossos.

Em miren, em contemplen satisfets,
es reparteixen entre ells els meus vestits,
es juguen als daus la meva roba.

Almenys vós, Senyor, no us allunyeu;
força meva, cuiteu a defensar-me.
Allibereu la meva vida de l'espasa,
que no mori entre les grapes del gos,
salveu-me de la gola del lleó,
guardeu de les banyes del brau
la meva pobra vida.

Anunciaré als meus germans el vostre nom,
us lloaré enmig del poble reunit.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 2 Es repartiren els vestits de Jesús i se'ls jugaren als daus.Antífona 3 Es prosternaran davant el Senyor gent de totes les nacions.

III


Fidels del Senyor, lloeu-lo,
fills de Jacob, glorifiqueu-lo,
reverencieu-lo, fills d'Israel!

No ha mirat amb repugnància ni amb menyspreu
el pobre desvalgut;
no l'ha privat de la seva mirada
i, quan cridava auxili, l'ha escoltat.

En ell s'inspirarà el meu himne el dia del gran aplec,
davant dels seus fidels
oferiré els sacrificis promesos,
en menjaran els humils fins a saciar-se,
lloaran el Senyor els qui sincerament el busquen,
i diran: «Viviu per molts anys.»

Ho tindran present i es convertiran al Senyor
tots els països de la terra,
es prosternaran davant seu
gent de totes les nacions.

Perquè la reialesa és del Senyor,
ell té la sobirania sobre els pobles.
Fins les cendres de les tombes l'adoraran,
s'agenollaran davant seu els qui dormen a la pols.

Serà per a ell la vida que em dóna,
els meus descendents li seran fidels.
Parlaran del Senyor a les generacions que vindran,
i anunciaran els seus favors als qui naixeran després,
i els diran: «El Senyor ha fet tot això.»

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Antífona 3 Es prosternaran davant el Senyor gent de totes les nacions.

Lectura breu

Rm 1, 16b-17
L'Evangeli té de Déu el poder de salvar tots els qui hi creuen, ja que en ell es revela com Déu és bo i ens fa justos per la fe, ben bé per la fe, tal com diu l'Escriptura: Viurà el qui és just perquè ha cregut.

V. El Senyor és l'alegria del nostre cor.

R. Confiem en el seu nom sant.

Oració


Senyor Jesucrist, que a mig matí sofríreu la pena de la creu per a la salvació del món, perdoneu-nos tots els pecats passats i guardeu-nos de tots els perills futurs. Vós que viviu i regneu pels segles dels segles.

Conclusió

V. Beneïm el Senyor.
R. Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-