Menu

Completes

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.


V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

Te lucis ante términum,
rerum Creátor, póscimus,
ut sólita cleméntia,
sis praesul ad custodia.

Te corda nostra sómnient,
te per soporem séntiant,
tuámque semper glóriam
vicína luce cóncinant.

Vitam salúbrem tríbue,
nostrum calórem réfice,
taetram noctis calíginem
tua collústret cláritas.

Praesta, Pater omnípotens,
per Iesum Christum Dóminum,
qui tecum in perpétuum,
regnat cun Sancto Spírito. Amen.

SalmòdiaAntífona 1 Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

Salm 87

Clam davant l'amenaça de la mort i enmig de l'abandó

Ara és la vostra hora, ara les tenebres tenen el poder (Lc 22, 53)

Senyor, Déu meu, clamo de dia
i crido auxili de nit davant vostre.
Que arribi fins a vós la meva súplica,
escolteu atentament el meu plany.

Són massa els mals que m'afeixuguen,
ja em sento a les portes de la mort;
tothom em veu amb el peu a la fossa,
com un home que ha perdut les forces;
m'amortallen amb llençols del meu llit,
m'ajeuen a la tomba com els morts de guerra
que vós no recordeu ni protegiu.

M'heu deixat al fons del país dels morts,
a la foscor dels abismes;
el vostre rigor pesa damunt meu,
em cobreixen les vostres onades.

Heu allunyat de mi els meus coneguts,
m'heu fet repugnant per a tothom;
estic reclòs, no puc sortir,
els meus ulls s'esllangueixen de pena.

Senyor, jo us invoco cada dia
i alço les mans a vós.
¿És per als morts que fareu prodigis?
¿S'aixecaran les ombres a lloar-vos?

Als sepulcres, ¿qui parla del vostre amor?
¿Qui us té per lleial al país de la mort?
¿Coneix algú els vostres prodigis
al lloc de les tenebres,
la vostra clemència al país de l'oblit?

Jo us crido auxili, Senyor,
cada matí us arriba la meva súplica.
Senyor, ¿per què m'abandoneu
i m'amagueu la vostra mirada?

Des d'infant que sóc feble i dissortat,
el pes que suporto m'aclapara,
el vostre rigor em passa pel damunt;

l'esglai em deixa anorreat
tot el dia m'envolta com aigua,
em cobreix pertot arreu.
Heu allunyat de mi veïns i amics,
i la foscor em fa companyia.

Antífona 1Clamo de dia i de nit davant vostre, Senyor.

Lectura breu

Jr 14, 9
Vós sou entre nosaltres, Senyor, i nosaltres portem el vostre nom: no ens desempareu, Senyor Déu nostre.

Responsori breu

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

Càntic de Simeó

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.


Oració

Concediu-nos, Déu omnipotent, que de tal manera ens unim al vostre Fill mort i sepultat, que puguem ressuscitar a una nova vida amb ell. Que viu i regna pels segles dels segles.

Conclusió

Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi benaurada.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-