Menu

Completes

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.


V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Himne

H/C/Tp
Iesu, redemptor sæculi,
Verbum Patris altissimi,
Lux lucis invisibilis,
Custos tuórum pervigil:

Tu fabricator omnium
Discretor atque temporum,
Fessa labore corpora
Noctis quiete recrea.

Qui frangis ima tartara,
Tu nos ab hoste libera,
Ne valeat seducere
Tuo redemptos sanguine,

Ut, dum gravati corpore
Brevi manemus tempore,
Sic caro nostra dormiat
Ut mens soporem nesciat.

Iesu, tibi sit gloria,
Qui morte victa prænites,
Cum Patre et almo Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen

SalmòdiaAntífona 1 Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia

Salm 15

La meva heretat és el Senyor

Déu ha ressuscitat Jesús i l'ha alliberat dels llaços de la mort (Fets 2, 24)

Guardeu-me, Déu meu, en vós trobo refugi.
Jo dic: «Senyor, ningú com vós no em fa feliç.»

Però ells estan pels déus de la regió,
pels sobirans que tenen en gran estima.
Multipliquen els seus ídols,
s'entenen amb altres déus.

Les meves mans no els duran cap ofrena,
els meus llavis no diran els seus noms.
Senyor, heretat meva i calze meu,
vós m'heu triat la possessió;
la part que m'ha tocat és deliciosa,
m'encisa la meva heretat.

Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny.
Fins a les nits m'amonesta el meu cor.
Sempre tinc present el Senyor;
amb ell a la dreta, mai no cauré.

El meu cor se n'alegra i en faig festa tot jo,
fins el meu cos reposa confiat:
no abandonareu la meva vida enmig dels morts,
ni deixareu caure a la fossa el qui us estima.

M'ensenyareu el camí que duu a la vida:
joia i festa a desdir a la vostra presència;
al vostre costat, delícies per sempre.

Antífona 1Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia

Lectura breu

1Te 5, 23
Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot sants, i guardi totalment irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per quan retorni nostre Senyor Jesucrist.

Responsori breu

V. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

V. Vós, Déu fidel, ens heu redimit.
R. Encomano el meu esperit.

V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.

Càntic de Simeó

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.

Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent
se'n vagi en pau, com li havíeu promès.

Els meus ulls han vist el Salvador
que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles;
llum que es reveli a les nacions,
glòria d'Israel, el vostre poble.

Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.

Com era al principi, ara i sempre
i pels segles dels segles. Amén.

Antífona Salveu-nos, Senyor, durant el dia, guardeu-nos durant la nit, perquè sigui amb Crist la nostra vetlla i amb Crist el nostre descans.


Oració

Senyor, Déu nostre, doneu-nos un descans que ens refaci després del treball de la jornada; així, amb el vostre auxili, us servirem fidelment amb tot el nostre cos i el nostre esperit. Per Crist Senyor nostre.

Conclusió

Que el Senyor totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi benaurada.
R. Amén.

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-