Menu
2017-12-14
14/12
dijous
Festivitat fixa: sant Joan de la Creu / prevere i doctor de l'Església
Categoria: memòria
Codi set. del cicle:
Temps litúrgic: 03 ª set.
Codi ofici:

<<

Seleccionar la pregària per data.

liturgiadeleshorescat@gmail.com

A+ A-