Menu

Leccionari biennal

<< Tornar

Lectures

Lectura primera

De la carta als cristians de Roma 10 1-71

Déu és Senyor de tots

Germans, l'anhel del meu cor i la meva pregària a Déu pels jueus, és que se salvin. Jo dono testimoniatge a favor d'ells, que tenen zel per Déu, però un zel mal comprès; desconeixen la justícia de Déu i cercant d'establir la pròpia, no s'han sotmès a la justícia de Déu. Ja que la fi de la Llei es Crist, perquè sigui justificat tot el qui creu.

En efecte, sobre la justícia que prové de la Llei, Moisès escriu que «l'home que la compleixi viurà per ella». Però la justícia que prové de la fe s'expressa així: «No diguis en el teu cor: ¿Qui pujarà al cel?», això és, per fer-ne baixar el Crist. O bé: «¿Qui baixarà a l'abisme?»; és a dir, per fer pujar el Crist d'entre els morts.

Doncs, ¿què diu? «La paraula és a prop teu, a la teva boca i al teu cor»; és a dir, la paraula de la fe que prediquem. Perquè, si confesses amb la boca que Jesús és Senyor i creus en el teu cor que Déu l'ha ressuscitat entre els morts, et salvaràs; ja que amb el cor es creu per obtenir la justícia, i amb la boca es confessa per obtenir la salvació.

Diu, en efecte, l'Escriptura: «Tothom qui cregui en ell no serà confós». Que no hi ha pas diferència entre jueu i grec, ja que és el mateix el Senyor de tots, ric envers tots els qui l'invoquen; perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor se salvarà.

Però ¿com podran invocar-lo, sense haver-hi cregut? ¿I com podran creure en ell, sense haver-ne sentit parlar? ¿I com en podran sentir parlar sense predicador? ¿I com podran predicar, si no són enviats? Tal com està escrit: «Que bells són els peus dels qui duen l'anunci de bones noves!»

Però no tots han acceptat la bona nova de l'Evangeli. Així ho diu Isaïes: «Senyor, ¿qui ha cregut allò que ens ha sentit predicar?» Per tant, la fe ve de sentir la predicació, i la predicació ve per la paraula de Crist. Però jo dic: ¿per ventura no ho han sentit? I tant! «La veu d'ells ha arribat a tota la terra, i les seves paraules fins als extrems del món.»

Però em pregunto: ¿és que Israel no n'ha tingut coneixement? Moisès és el primer de dir: «Jo us faré engelosir d'una nació que no arriba a ser-ho, i amb una nació insensata excitaré la vostra indignació». I Isaïes, ple d'audàcia, diu: «He estat trobat pels qui no em cercaven, m'he manifestat als qui no em preguntaven». Mentre que a Israel diu: «Tot el dia he estès les mans vers un poble incrèdul i contradictor».


Responsori

És el mateix el Senyor de tots, ric envers tots els qui l'invoquen; * perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor se salvarà.

El Crist s'ha fet servidor dels circumcisos per raó de la veracitat de Déu a fi de complir les promeses fetes als patriarques; mentre que les altres nacions glorifiquen Déu per raó de la seva misericòrdia. * Perquè tothom qui invocarà el nom del Senyor se salvarà.

Lectura segona

(de la memòria)

De les col·lacions de sant Tomàs d'Aquino, prevere

(Col·lació 6 super Credo in unum Deum)

Lluny de la creu no hi ha exemple de virtut

¿Calia que el Fill de Déu patís per nosaltres? Sí, calia molt, i podem establir una necessitat doble: primer, per remei dels nostres pecats i, en segon lloc, perquè ens fos exemple de com hem d'actuar.

Per remei, perquè per la passió de Crist trobem remei contra tots els mals en què incorrem a causa dels nostres pecats.

Però, tocant a l'exemple, la seva utilitat no és menor. Perquè la passió de Crist basta per donar forma íntegrament a la nostra vida. Qualsevol home que vulgui viure perfectament no ha de fer altra cosa que menysprear el que Crist menyspreà en la creu i desitjar el que Crist va desitjar. Perquè lluny de la creu no hi ha exemple de virtut.

Si cerques un exemple de caritat: Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics. És el que féu Crist en la creu. Aleshores, si ell donà la seva vida per nosaltres, a nosaltres no ens ha de ser carregós sofrir el que sigui per ell.

Si cerques un exemple de paciència, la més excel·lent es troba en la creu. Són dues les coses que fan excel·lent una paciència: o bé quan se sofreix un gran sofriment, o bé quan el que sofreix podria evitar-ho i no ho fa. Crist sofrí molt en la creu, i fou amb paciència, perquè, quan era maltractat, ell s'humiliava i no obria la boca; com els anyells portats a matar. Sí, la paciència de Crist en la creu fou molt gran: Llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada. Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar.

Si cerques un exemple d'humilitat, mira Crist crucificat: Déu acceptà veure's jutjat per Ponç Pilat i morir.

Si cerques un exemple d'obediència, segueix aquell que es féu obedient al Pare fins a la mort: Així com, per haver desobeït aquell home sol —és a dir, Adam—, els altres van esdevenir pecadors, també, per haver obeït un de sol, esdevindran justos els altres.

Si cerques un exemple de menyspreu de les coses del món, segueix aquell que és rei i senyor dels qui dominen, en qui hi ha amagats tots els tresors de saviesa i de ciència, però segueix-lo quan està despullat en la creu, befat, escopit, assotat, coronat d'espines i abeurat, finalment, amb vinagre i fel.

No t'afeccionis a vestits ni a riqueses, perquè es repartiren entre ells els meus vestits; no t'afeccionis a honors, perquè Crist sofrí escarnis i assots; no t'afeccionis a dignitats, perquè teixiren una corona d'espines i me la posaren al cap; no t'afeccionis a les delícies, perquè jo tenia set i em van donar vinagre.


Responsori

Vaig pregar Déu que em donés enteniment, i m'ho concedí; vaig cridar l'Esperit de saviesa, i em vingué. * La prefereixo a ceptres i trons, i, comparada amb ella, tinc la riquesa per no-res.

¿Qui hauria conegut mai, Senyor, què desitjàveu, si vós mateix no haguéssiu donat la saviesa, si no haguéssiu enviat de les altures el vostre Esperit Sant? * La prefereixo a ceptres i trons, i, comparada amb ella, tinc la riquesa per no-res.

Oració


Déu totpoderós i etern, feu que visquem d'acord amb la vostra voluntat, i que, en nom del vostre Fill, donem fruit abundant de bones obres. Per nostre Senyor Jesucrist.

Conclusió

Beneïm el Senyor.
Donem gràcies a Déu.

<<

Seleccionar la pregària per data.

oficidivi@gmail.com

A+ A-